• วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานบุคคลอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

15 hours ago

 

Applied
 • Human Resource policies for the establishment
 • Facilitates management training programs
 • Has experience in hotel & hospitality

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • หญิง หรือ ชาย วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สาขาบริหาร , สาขานิตศาสต์, เศรษฐศาสตร์ ,รัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านบุคคลอย่างน้อย 5 ปี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Troubleshooting and resolving client issues
 • Thai nationality, aged 30 – 40 years old
 • 7 years of overall experience in an HRM function

15 hours ago

 

Applied
 • 5 years of human resources Operations
 • Available to interact with employees of all level
 • Good conflict and time management skills.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Dynamic organization
 • International Start-up
 • Great Benefits

15 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Work for respected multinational company
 • High-level Human Resources (HR) job
 • Build a rich and rewarding career

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HR Manager, Human Resources Management, HR, ER
 • PND, Employee Relations, BOI Visa, Labor Law
 • Employee Engagement, Employee retention, Com&Ben

15 hours ago

 

Applied
 • At least a Bachelor's degree in Human Resources
 • 3 years experience in a managerial position
 • Good knowledge of HR Best Practices

22-Mar-17

 

Applied
 • HR manager
 • HR manager - Shared Services
 • HR manager - Talent Acquisition

22-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Human Resources Management.
 • At least 5 years of HR experience.
 • Excellent verbal and written English communication

22-Mar-17

 

Applied
 • Insurance Broker
 • Labor Law, payroll, recruitment, Training
 • Employee relations, Compensation, benefits

22-Mar-17

 

Applied
 • Good English,Can do Photoshop & VDO Presentation
 • Great Career path & benefits from listed company
 • 6 years of HR, 3 years of ER experiences

22-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • เคยผ่านทางด้านการบริหารงานบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน,กฎหมายแรงงานสัมพันธ์

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • HRD Strategy
 • Learning Development Policy
 • Good Benefit and High Income

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Human Resources
 • Minimum 8 yrs Exp in MNC, Logistic preferred
 • Good knowledge of all employment laws

21-Mar-17

 

Applied
 • Regional role HR development, HR Strategy support
 • Organization development support business strategy
 • Ensure HR matter, Comply HR procedure guidelines

21-Mar-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Male / Female, aged not over 35 years old.
 • Bachelor’s degree in any related field.
 • at least 4 years’experience working in an HR

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong interpersonal and communication skills
 • 8 years in HR strategy, HR planning
 • Good interpersonal and communication skills

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Manufacturing, generalist
 • Manager, C&B, recruitment
 • bangkok

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Consumer goods, retail
 • generalist, Manager, business partner
 • bangkok

20-Mar-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Male/female, aged over 35 years old.
 • Minimum of a Bachelor’s degree in any related
 • 10 plus years of progressive leadership

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female, Age not over 40 years old
 • 7-10 yrs+ exp in HR Field/ HR Management
 • Excellent command of English

20-Mar-17

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • At least 15 years of managerial related
 • Good planning and multi-tasks handling.
 • Result oriented and good interpersonal skills.

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • sense to cope Human resource issues for clients
 • HRIS background, agile program, project management
 • budget control, scrum, presentation, communication

20-Mar-17

THB90k - 160k /month

Applied
 • Experienced in HR overall
 • Strong in Communications
 • cAn work alone and with a team

20-Mar-17

 

Applied
 • Excellent interpersonal skills
 • Excellent communication skills in English
 • Good knowledge of Thai Labor Laws

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Recruit, Com Ben, Database, Outsource, HR Policy
 • Experience 6 years-HRM for manufacturer / trading
 • Work scope cover BKK head office & Bangpoo factory

19-Mar-17

 

Applied
 • Opportunity to work in long history Japanese
 • Opportunity to utilize your HR skill
 • Opportunity to work in company which have a good

18-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 5+ years of experience in full spectrum HRM
 • Organizational change, culture change, competency
 • Having experience in munafacturer background

18-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • An opportunity to grow up with new business
 • An opportunity to contribute HR skill in Manager
 • Convenient location (BTS Line)

18-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Proven record in HR as Regional role
 • Fluent in Japanese and English
 • Familiar with Japanese company

17-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5
 • จัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนต่าง ๆ

17-Mar-17

 

Applied
 • Female age over 40 years old
 • Direct experience in Human Resource & Admin.
 • Bachelor or Master degree in Human Resource

17-Mar-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม
 • บริหารงานบุคคลอย่างน้อยตั้งแต่ 3-5 ปี
 • มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้ากระจายอำนาจ

17-Mar-17

 

Applied
 • 10 years proven HR experience from multi-national
 • Strong communication and excellent leadership
 • Dynamic, hard-working, and self-motivated

17-Mar-17

 

Applied
 • interviewing and selecting candidates
 • co-ordinate internal/external recruitment campaign
 • knowledge in Competency and KPI, Good English

17-Mar-17

 

Applied
 • 7-12 Years of fundamental HR & Administrative
 • Bachelor Degree in HR, political
 • Generalist HR management

17-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Have personal car
 • Can travel to Rayong 2 times per month
 • Living near working location

07-Mar-17

 

Applied
 • 5 years related working experience
 • Salary attractive
 • French company

01-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.