• เพศชาย อายุระหว่าง 23-37 ปี
 • ระดับบริญญาตรี หรือขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • การเชื่อมโยง JD กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบ ชอบทำงานเอกสาร

1 hour ago

 

Applied
 • งานสรรรหา ว่าจ้าง
 • ทำแฟ้มพนักงานเข้าใหม่
 • รายงานพนักงานลาออก

1 hour ago

 

Applied
 • Degree or Master Degree in any related
 • Strong commercial business acumen
 • Strong business partnering capabilities

1 hour ago

 

Applied
 • วางแผน/สรรหา และสัมภาษณ์งานตามใบขออัตราทดแทน
 • ดูแลควบคุมพนักงาน ให้ปฎิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
 • ดูแลเรื่องงานด้านแรงงานสัมพันธ์ของบริษัท

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ควบคุมดูแลงานฝึกอรม
 • ควบคุมดูแลงานบุคคล
 • ประสบการณ์ด้านงานสรรหาและฝึกอบรมมาอย่างน้อย 2 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 25
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวฃข้อง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวฃข้อง ประสบการณ
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 22 - 28 ปี (บุคลิค ดีเลิศ)

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 1-3 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • Opportunities to work in Japanese company
 • Contribute to the client's company growth
 • insights, advices, and suitable candidates

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • mobile device
 • training
 • sales and marketing

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Faculty of Human Resources
 • Counsels employees in work related problems.
 • Good communication skill in English.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Administration
 • Strong to control and deploy policy
 • Good skills in management

7 hours ago

 

Applied
 • สรรหา และคัดเลือกพนักงานที่จะเข้าทำงาน
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล
 • สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านฝ่ายบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป ปวช ปวส ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • Experience of selling to corporations
 • Creating training courses, supporting corporate cl
 • At least 5 years experience of sales management

7 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • HRD , HRM ,HR strategies , policies , training
 • Oil , Gas , offshore , SAP , development
 • Compensation , Benefit , Recruitment

7 hours ago

 

Applied
 • To plan, develop, conduct and supervise training
 • Bachelor degree in Business Administration, HR
 • Shuttle Bus, OT, Bonus

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Great Career Path
 • Fast & Dynamic Industry
 • Dynamic Environment

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 years working experience in HRM & Admin
 • Good command of English both spoken and written
 • Good corporate communication skills

7 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • HR officer
 • Human Resources
 • Experience in HR

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Higher in HR
 • 5 to 7 years’ experience in HR operation
 • experience in Training & Recruitment

7 hours ago

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • จัดทำประวัติการอบรม และ จัดทำจดหมายเข้า ออก

7 hours ago

 

Applied
 • Airline Industry
 • Overall HR Managerment
 • Thai labor law

7 hours ago

 

Applied
 • วางแผนและจัดหาทรัพย์พยากร
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์มาแล้วขั้นต่ำ 3 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • สรรหาบุคคลตามที่บริษัทต้องการ
 • ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์มาแล้วขั้นต่ำ 1 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Human Resources or related
 • At least 8 years experience in Human Resource
 • Good command in English proficiency

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in Human Resources
 • Good command of English and computer skills
 • Good communication skills and good team player

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Handle recruitment planning and processes
 • Review and update company employment manual
 • Have good knowledge of Expat payroll

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Performance Management, HRBP, PMS, Total rewards
 • Talent Management , HRIS , recruiter, HRBP, HRM
 • Recruitment , training & Development, OD, Talent,

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การสรรหา จัดหาและคัดเลือกบุคลากรให้กับองค์กร
 • งานด้านประสังคม เงินสมทบและด้านสวัสดิการ
 • ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล 5 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • จัดหาบุคลากรตามตำแหน่งงาน
 • จัดทำเงินเดือนพนักงาน และประกันสังคม
 • ประเมินความสามารถพนักงาน

7 hours ago

 

Applied
 • สรรหาว่าจ้างบุคลากร
 • ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
 • ประสานงานการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก

7 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 • ประสบการณ์ในงาน แรงงานสัมพันธ์
 • ทำงานเป็นกะ ทำงานล่วงเวลา และทำงานวันหยุดได้

7 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • Support recruitment process
 • Support immigration and relocation cases
 • Good communication skills in both English and Thai

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Proven work exp as Bursar is very preferable
 • Excellent English Communication
 • Experience in educational business is plus

7 hours ago

THB90k - 160k /month

Applied
 • Minimum 3 years of experience in Payroll
 • BA/BS degree in Human Resources, Business Admin
 • Computer literate (Microsoft Office)

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong Employee Relations Skill
 • Familiar with factory environment
 • Ability to initiate strategic HR plan

7 hours ago

 

Applied
 • HRIS
 • Software development
 • asp.net

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Planning fiscal budget
 • Age over 28 years old
 • More than 3 year experience in human resources fun

7 hours ago

 

Applied
 • Training Manager
 • Good Communication in English
 • Good presentation skill

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวช หรือ ปวส ขั้นต่ำ
 • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ
 • จัดฝึกอบรม ติดต่อหน่วยงานราชการ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ช่วยดูแลเกี่ยวกับเอกสารงานด้านบุคคล
 • ประสานงานเกี่ยวกับราชการ
 • ดูแลเช็คการบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน

7 hours ago

 

Applied
 • Age not over 32 years old.
 • Bachelor’s Degree in Human Resources
 • 3 years of experience in Human Resources

7 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 – 35
 • สรรหาว่าจ้างบุคลากร สัมภาษณ์งานเบื้องต้น
 • ฝึกอบรมพนักงาน

7 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-24 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านสรรหาพนักงาน ประกันสังคม กองทุนทดแทน

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.