• มีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ 3-5 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 • บุคลิกดี มีทักษะในการประสานงาน เจรจาต่อรอง

39 mins ago

 

Applied
 • Human resource
 • CCTV
 • English and Chinese

1 hour ago

THB25k - 55k /month

Applied
 • 10 years experience in overall HR function
 • experience in manufacturing, large size MNCs
 • team management experience

1 hour ago

 

Applied
 • Male / Female, age 37-49 with a degree in HR
 • 10+ years experience in managing either HRM & HRD
 • Prefer emphasis or interest in HR Business Partner

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

Human Resources Supervisor

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • HR Supervisor
 • HRM HRD
 • Human Resource

2 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Strong academic background
 • Provide general human resources support
 • Bachelor’s degree or higher in business

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HRM & HRD in Food/Beverage company
 • strong in food safety quality system
 • -

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Female 22-25 years old
 • Bachelor's degree in any related field
 • Welcome New Graduated

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์งานด้านบุคคล (สวัสดิการ) อย่างน้อย 1ปี

3 hours ago

 

Applied
 • Experience in Training and Development area
 • Create and implement Training course
 • Fair command of English

3 hours ago

 

Applied
 • งานด้านเงินเดือน
 • ตรวจสอบและบันทึกเวลาการทำงาน (Time attendance)
 • บันทึกข้อมูลที่ใช้สำหรับคำนวณเงินเดือน

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานรับผิดชอบงาน Payroll โปรแกรม Business plus
 • งานตรวจสอบการมาทำงานพนักงานเข้า-ออก ขาดลามาสาย
 • งานแจ้งเข้า-ออกประกันสังคม/ติดต่อหน่วยงานราชการ

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master in HR, oversea grad is a plus
 • Min 8 yrs exp in HR Learning and Development
 • Excellent communication skills in English

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master in HR, oversea grad is a plus
 • Minimum of 10 yrs exp in HR from Hotel industry
 • Fluent English

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or Master's Degree in HR
 • Manage and implement the performance management
 • Male Female, Age over 40 years

5 hours ago

 

Applied
 • 3 yrs as a supervisor in HR function
 • Business level of English is a must
 • 50K of basic salary + 3 months bonus

6 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Over 10 years of experience in human resources
 • Fluent in speaking, reading and writing both Thai
 • Develop and implement HR strategy

6 hours ago

 

Applied
 • Direct experience in C&B or payroll
 • Highly self motivate and proactive
 • Good communication of English

6 hours ago

 

Applied
 • Pioneering greenfield HR Manager role
 • Competitive package for senior professionals
 • Open-minded working atmosphere with market leader

6 hours ago

Above THB160k /month

Applied
 • Employee Relation ,Talent development
 • HR generalist multinational Company.
 • Compensation & Benefit

6 hours ago

 

Applied
 • Female, Bachelor degree in Human resource
 • 8-10 years of experience in human resource
 • Good in English communication and human

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in HR, Safety, Environment
 • 1 year experience in HR/Safety/Environment
 • Able to work in upcountry of Thailand

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or Master's Degree.
 • Able to deal with people from multifunction.
 • Both written and spoken English proficiency.

7 hours ago

 

Applied
 • ความรู้ด้านภาษา ภาษาอังกฤษพอใช้ทั้งการฟัง พูด อ่าน
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารงานบุคคล
 • ความรู้ด้านภาษา ภาษาอังกฤษพอใช้ทั้งการฟัง พูด อ่าน

7 hours ago

 

Applied
 • 15 yrs of HR exp. in big manufacturing firm
 • Strong leadership and management skill
 • Good command in English

7 hours ago

 

Applied
 • Manage and monitor all HR operations.
 • Good command of spoken and written English.
 • Proficient in MS Excel, Word, and Power Point.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • General administration, consulting company
 • International Company, support office management
 • Good English skills, trustworthy & accurate person

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years of experience in HR generalist
 • Knowledge in safety regulation and safety program
 • training & development Knowledge

8 hours ago

 

Applied
 • Human Resource
 • Administration
 • Business

8 hours ago

 

Applied
 • Business Intelligence
 • Qlickview
 • Qlicksense

8 hours ago

 

Applied
 • Supporting the delivery of the HR Strategy
 • Deliver talent management and execute annual plans
 • Preparing and provide information for Management

9 hours ago

 

Applied
 • Support annual business planning and develop human
 • Identify future critical workforce capabilities
 • Handle executive talent management – talent review

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female age above 30 years
 • degree in Human Resources or related fields
 • 5 years experience in HR functions

12 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ทางด้าน HRM และ HRD 5 ปี
 • ปริญญาตรีทางด้าน HR หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Human Resources management
 • Experieces in Human Resources and hotel industry
 • Strong passion and service minded

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 year of working experience in HR
 • Individual development, challenging tasks
 • Multicultural team, young company

12 hours ago

 

Applied
 • Management level experience preferred
 • Having experience in setting up new HR
 • Good interpersonal and communication skills

12 hours ago

 

Applied
 • Perform both compensation and benefits activities
 • Prepare and Process monthly payroll
 • Monitor and Update staff information

18 hours ago

 

Applied
 • Degree in any Human Resources, Psychology
 • 4 - 8 years’ experience as an HR
 • Possesses good HRM and HRD knowledge

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years’ experience in employee relations
 • Degree or higher preferably in Law, Human Resource
 • Good English communication skills is a must

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality with good personality
 • Age between 24-40 year
 • Must be able to speak English roughly

18 hours ago

 

Applied
 • Female, Thai Nationality, 29-35 years old
 • Bachelor degree in Human Resources or any related
 • 3-5 years working experience in payroll

18 hours ago

 

Applied
 • 10 years of progressive leadership experience
 • Bachelor’s degree or equivalent in Human Resources
 • Male or female, aged 35 – 45 years old

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai Nationality, 40-50 years old
 • Bachelor degree in Human resources or any related
 • 10-12 years working experience

18 hours ago

 

Applied
 • fluent in spoken & written English and Thai
 • 8 years experiences in HRM
 • excel knowledge on modern HR management & develope

18 hours ago

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Man only
 • Knowledge in Labor Law
 • Employee Relation

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality Male or Female
 • Bachelor’s Degree in Human Resources
 • Minimum 10years of experience in Corporate HR

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.