• เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ 2-.3 ปีขึ้นไป

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างต่อเนื่อง 5 ปี
 • เดินทางมาทำงานที่ขอนแก่นได้ (มีที่พักอาศัยให้)

3 hours ago

 

Applied
 • employee counseling
 • HR officer
 • Human Resource function

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Electrical, Mechanical
 • Training Engineer
 • Support New Air-condition & Service Course.

3 hours ago

 

Applied
 • กำลังศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
 • มีความประพฤติเรียบร้อยมีวินัย
 • มีความรู้ด้านผลไม้ หรือ ผักต่างๆ

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • นิติกร
 • นักกฎหมาย
 • แรงงานสัมพันธ์

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Delivers in all areas of the recruitment process.
 • Administers all company employee benefits.
 • 8 years hands-on experience in HRM.

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female / Age of 35 - 40 years old.
 • 3 years up experience in Recruitment & Training
 • Good command in English

10 hours ago

 

Applied
 • Provide technical and engineering course.
 • Prepare course training for staff.
 • Support new model, new product, Installation&

10 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied

Asst HR Manager

F - Plus Co., Ltd.

Bangkok Area - Nakornpatom

 • มีประสบการณ์ในสายงานบริหารงานบุคคล
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ จ.นครปฐม ได้

11 hours ago

 

Applied
 • Min 5y in HRM & HRD role
 • Payroll, ER, Thai Labour Law, ISO9001 & Safety
 • Good command in English

11 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in implement HRD program
 • Min 5 years in Training Manager
 • Motivation Sales Team Member

11 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Thai Nationality / Age not over 30 years old
 • Excellence command of English
 • Ability to work and communicate well

11 hours ago

 

Applied
 • mobile device
 • training
 • sales and marketing

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิกส์
 • มีความรู้ด้าน PLC / VB / Delphi
 • มีมนุษยสมพันธ์ที่ดีและเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Operational HR with regional scope
 • Global project implementation and execution
 • Implement infrastructure & people development plan

12 hours ago

 

Applied
 • Preliminary candidate interview
 • Facilitate recruitment processes
 • HR other related issues

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in related field
 • 3 years’ working experiences in supporting HR
 • Working experiences in an NGO environment

12 hours ago

 

Applied
 • planning
 • communication
 • influencing

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in HR management
 • Proficient in MS Office and computer literacy
 • Good command of both writing and spoken English

12 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Responsible for management of company HR fields
 • Manage HR department with 5~6 subordinates
 • Control labor union and solve any conflicts

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Exp in-store visual, product display management
 • Exp managing & training product consultants team
 • Experience in the business of FMCG, or Retail

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Thai Nationality / 40-45 years old
 • Preferably in Food Manufacturing
 • Good English language skills

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in human resources or a related
 • 3-5 years of experience in HR required
 • Age not above 32 years old

15 hours ago

 

Applied
 • Working experience as HR manager more than 3 years
 • Age not above 35 year old
 • Knowledge of HR systems and databases

15 hours ago

 

Applied
 • Female, age 27-35 years old
 • 3 years experiences in HR or related field
 • Japanese Speaking (JLPT N2 - N3)

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
 • สาขาทรัพยากรบุคคล

16 hours ago

 

Applied
 • 3 years experiences in Human Resources
 • Degree in HR Management, Organization Development
 • Administering payroll and employee record

16 hours ago

 

Applied
 • 7-15 years of experience in HR
 • Excellent interpersonal skills and good attitude
 • Developing and implementing HR strategies

16 hours ago

 

Applied
 • 2-3 year experience in HR function.
 • Good communication in English & Thai.
 • Flexible working hours.

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในงาน HR ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • ประสบการณ์ในระดับบริหารมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ามารถวางแผนการพัฒนาบุคลากรได้

17 hours ago

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • รับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี

18 hours ago

 

Applied
 • Minimum of 8 years solid training experience.
 • Well versed in written and verbal Thai and English
 • Good command of MS office applications.

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum Bachelor in relevant fields
 • Minimum 3 years’ experience in HR and/or adminis
 • Fluency in Thai and English

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Administrative skills
 • Fresh Graduated is welcome
 • Hotel background would be advantage

28-Oct-16

 

Applied
 • Experience in hospital required
 • Experience in setting HR system
 • Experience in ISO and JCI required

28-Oct-16

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Communication Skill Good English & Thai language
 • Be able to work under pressure and long hour
 • 3-5 years in managerial in hotel

28-Oct-16

THB45k - 55k /month

Applied
 • 2-3 years experience in an HR supervisory level
 • Male or Female, Thai nationality, age 30 - 38
 • Good command in English

28-Oct-16

 

Applied
 • human resource
 • hr manager
 • ER

28-Oct-16

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • 7-10 broad experiences in HR Geberalist
 • Active, fast learner, dynamic
 • Good Command of spoken & written of English

28-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Managing the team on HR outsourcing payroll
 • Handling employee relations
 • Acting as contact point for outsourced employees

28-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Performs advanced and more complex administrative
 • Performs a variety of administrative
 • Handle benefit enrolment paperwork

28-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Salary 120,000-150,000 Baht, 40-50 years old
 • 10 year in HR, 3 year in Management Level
 • Fair English communication

28-Oct-16

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • HR Business Partner
 • FMCG
 • Bangkok

28-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • บริหารจัดการ ระบบงาน HRM และ HRD
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน, ประกันสังคม

28-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Vice- President Human Resources
 • Bangkok
 • Thailand

28-Oct-16

 

Applied
 • 5 years’ experience in human resources management
 • Experience in team management
 • Aged between 30-35 years old

28-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • สามารถแก้ไขปัญหาในการทำงานได้ทันที
 • กำหนดกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • จัดการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์

28-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Social Science or Psychology
 • 4 years experience in HRBP
 • Proficient in computer literacy

28-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.