• มีประสบการณ์ด้านการสรรหาและค่าจ้าง
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of work experience in Human Resource
 • Conduct company team building activities.
 • Handle staff welfare and benefits.

23-Jun-17

Base salary + high commission

Applied
 • Experience in Recruitment (end to end process)
 • Having knowledge of visa & work permit
 • Good communication in both Thai & English

23-Jun-17

 

Applied
 • จัดหาบุคลากรตามตำแหน่งงาน
 • จัดทำเงินเดือนพนักงาน และประกันสังคม
 • ประเมินความสามารถพนักงาน

23-Jun-17

 

Applied
 • Planning fiscal budget
 • Age over 28 years old
 • More than 3 year experience in human resources fun

23-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Generalist Role
 • Strong multi-tasing and time-management Skills
 • Good Interpersonal Skill

23-Jun-17

 

Applied
 • Provide advice on labor law and company regulation
 • Improve environment in working area to contribute
 • Handles HR roles in each specialist such as Compen

23-Jun-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • โอกาสที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดด
 • ประเมินผลงาน ปรับเงินเดือนตามความสามารถและผลงาน
 • สนับสนุนการเรียนรู้ งบประมาณสำหรับฝึกอบรม

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • HR Supervisor (35-50k)
 • Experience 3 - 5 years+
 • Be able to work in Nonthaburi area (Tiwanon)

23-Jun-17

THB35k - 55k /month

Applied
 • ดูแลทีม HR ของบริษัทฯ
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลสวัสดิการของพนักงาน

22-Jun-17

 

Applied
 • 3 years of HRD experiences
 • Good command in English
 • Multitask

22-Jun-17

 

Applied
 • Male or female: 28-35 years old.
 • To ensure that can recruit employee as requirement
 • Strong in HRM project management

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in HR
 • Assist the Director of Human Resources
 • ensure all employer-employee relationships

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี/โท การจัดการทรัพยากรบุคคล/บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ > 3 ปี สายงานทรัพยากรบุคคล

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Female only, age 30 years old up
 • 3-5 yrs of exp in HR & GA
 • Good command of English

22-Jun-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ต้องมีประสบการณ์ทำ Payroll
 • ต้องพร้อมสัมภาษณ์และเริ่มงานจริงๆ
 • พร้อมที่จะเรียนรู้งานและอดทน ขยัน

22-Jun-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงานวางแผนอบรม
 • มีทักษะในด้านการทำแผนการอบรม, Roadmap etc.
 • Exp. in Operation, Retails business, electronics

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in HRM, HRD
 • Aged between 30-37 years old.
 • At least 5 years’ experience in HRD

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรืออื่นๆ ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีบุคลิกภาพที่ดี ทัศนคติดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

22-Jun-17

 

Applied
 • opportunity to join a market leader and pioneer
 • to join a company, which compensation
 • opportunity to utilize management skills

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีความคล่องตัวสูง มีทักษะการสื่อสาร

22-Jun-17

 

Applied
 • ซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม
 • บริหารงานบุคคลอย่างน้อยตั้งแต่ 3-5 ปี
 • มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้ากระจายอำนาจ

22-Jun-17

 

Applied
 • งานด้านบริหารงานบุคคล ฯลฯ
 • วุฒิป.ตรี ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์,จิตวิทยา ฯลฯ
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายบุคคลฯไม่น้อยกว่า 3 ปี

22-Jun-17

 

Applied
 • Male or Female 30 years old up
 • At least 3 years in compensation,benefits, payroll
 • Good command of English communication

21-Jun-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ป.ตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word,Excel,

21-Jun-17

 

Applied
 • Human Resources job
 • Compensation and benefits
 • Payroll specialist

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for HRD or Compensation & Benefits
 • Degree or higher in Human Resources
 • 3-5 years of experience in HRD or HRM

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, age 27-35 years old
 • 2 years experiences in HR or related field
 • Japanese Speaking (JLPT N2 - N3)

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in HRM, OD, related field.
 • Recruitment,Training,Performance Evaluation 3 year
 • Knowledge in Labor Law be advantage.

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 3 ปี ด้านทรัพยากรมนุษย์

21-Jun-17

 

Applied
 • Male/Female, age 30-40 years old
 • 4 yrs experience in HR in manufacturing
 • Able to work at Chachoengsao province

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Qualified to degree level in a related subject
 • 3 + years of broad HR experience
 • Knowledge about compensation

21-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
 • ทีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • มีประสบการณ์ในสายงานบุคคล

20-Jun-17

 

Applied
 • Recruit and Employee Relation
 • Able to travel
 • Good command in English

20-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's degree of Human Resources Management o
 • 3 - 5 years experience of recruitment and training
 • Strong service mind and interpesonnel skill

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์

20-Jun-17

 

Applied
 • Thai National, male or female, age 30 up
 • Bachelor degree in related fields
 • Experience from Manufacturing company

20-Jun-17

 

Applied
 • Focusing on Low, Regulatory Compliance, Discipline
 • Bachelor’s degree or Higher in Human Resource
 • Minimum of 3-5 years’ HR Generalist

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • HR - recruitment, C&B, Training, ER
 • นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร 1 อัตรา
 • ถนนกิ่งแก้ว (ซอย 39) 1 อัตรา

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Handle work permit application process
 • Answer employee enquiries in relation
 • Maintain accurate and up-to-date employee data

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • BSc. in HR or Information Technology
 • 2-3 years of working experience in HR Process
 • Good command in English and expert in MS-Excel

20-Jun-17

 

Applied
 • 3 years of experiences in HR fields required
 • Fast growing start-up
 • Friendly & Gen Y working environments

19-Jun-17

 

Applied
 • Analyze HR process, HRIS, HR Strategy
 • 5-7 years of experience in HR Operations
 • Data integrity and accuracy

19-Jun-17

 

Applied
 • experience in making using Business Plus program
 • Good command in English both spoken and written.
 • Strong Interpersonal skills

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female
 • Bachelor’s degree or higher in any related field.
 • Having 2-3 years’ experience working in an HR

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai Nationality, 30-39 years old
 • Bachelor degree in any related fields
 • 3-5 years working experience

19-Jun-17

 

Applied
 • at least 3 year experience in ER Activities
 • Experienced in public speaking is a must
 • Good communication in English and Service minded

19-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or Master's Degree.
 • Able to deal with people from multifunction.
 • Both written and spoken English proficiency.

16-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.