• สามารถใช้โปรแกรมเงินเดือน E-Business plus
 • มีความรู้เกี่ยวกับเอกสาร Passport , Visa
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายแรงงาน , ด้านประกันสังคม

10 hours ago

 

Applied
 • 2 years Experience in HR -Payroll,Welfare
 • Bachelor or Master Degree
 • TOEIC 700, Age 23-27

16 hours ago

 

Applied
 • To work at central area in Bangkok
 • To challenge your ability and grow with the firm
 • A stable company which have a long history

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถทำงานร่วมกับคนหลายฝ่ายได้
 • ขยันและมีความรับผิดชอบ

26-Jul-17

 

Applied
 • ดูแลสวัสดิการพนักงาน
 • ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์
 • ปวส หรือ ปริญญาตรี

26-Jul-17

 

Applied
 • HR
 • salary 20K up
 • Bangkok

26-Jul-17

 

Applied
 • 2 years’ experiences in Manufacturing company
 • Proficiency English skill and computer literacy
 • A competitive salary based on experience

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Have an experience in training/HRD at least 3 year
 • Develop Learning & Development Tools and road map.
 • Good communicate in English

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai, Female, age 25-30 years old
 • Good communicate in English
 • Min 2 years experience in HR and Admin

25-Jul-17

 

Applied
 • planning
 • communication
 • influencing

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • งานบุคคล-สรรหา
 • ปวส. ถึง ปริญญาตรี ด้านทรัพยากรมนุษย์
 • จัดทำฐานข้อมูลเงินเดือน ,การทำเอกสารต่างด้าว

24-Jul-17

 

Applied
 • สรรหาคัดเลือกพนักงานใหม่
 • จัดทำเอกสาร ISO ทีเกี่ยวข้อง
 • ควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการ ค่าตอบแทนต่างๆ

24-Jul-17

 

Applied
 • Bonus, Provident Fund, Cost of Living, Meal, Medic
 • Listing Japanese Automotive Parts Manufacturing
 • At least 7 years experience in HR

24-Jul-17

 

Applied
 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

23-Jul-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

23-Jul-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างน้อย 1 ปี

22-Jul-17

 

Applied

HR & Admin Staff

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • Good command in English
 • Admin
 • Human resource

21-Jul-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานที่ลำพูนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Jul-17

 

Applied
 • สรรหาบุคลากร ค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทน
 • ด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์
 • วุฒิ ปวช-ถึงปริญญาตรี

21-Jul-17

 

Applied
 • Handling overall HR functions and administrative.
 • Good attitude and interpersonal skills.
 • Work 5 day/week (Mon - Fri) at Silom office.

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • HR Staff
 • HR Officer
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

21-Jul-17

 

Applied
 • สรรหาบุคลากร ค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทน
 • ด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์
 • วุฒิ ปวช-ถึงปริญญาตรี

21-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.