• ปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์,รัฐศาสตร์ หรือเกี่ยวข้อง
 • งานบริหารบุคคลภายในองค์กร
 • งานนโยบายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า

1 hour ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Good in English with Proficient in Excel and Pivot
 • At least 1 yr experience in HR Admin, Payroll
 • Mature, Honest, Multi-Task, Proficiency in Excel

2 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ขอใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ
 • ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี

3 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ตรวจสอบใบขออัตรากำลังคน และจัดเตรียมเอกสาร
 • ติดต่อประสานงานกับแหล่งหรือช่องทางการสรรหาบุคลากร
 • คัดเลือกใบสมัคร พร้อมทั้งติดต่อนัดหมาย

12 hours ago

 

Applied
 • โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์
 • ชุดยูนิฟอร์ม งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ชาย/หญิง
 • สัญชาติไทย อายุระหว่าง 22-24 ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

12 hours ago

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
 • มีอัธยาศัยดี สื่อสารและเข้ากับคนง่าย
 • มีประสบการณ์ ด้านงานบุคคล 3 ปี ขึ้นไป

12 hours ago

 

Applied
 • Male/Female Age 23-28 years old.
 • At least 2 years’ experience in coordinator.
 • Able to be MC or speaker at public.

12 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • สรรหาพนักงานตามตำแหน่งงานว่าง
 • รวบรวมสถิติขาด ลา มาสายของพนักงาน
 • จัดทำเงินเดือนของพนักงาน, OT, อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

12 hours ago

 

Applied
 • Team player / Proactive / Communicator
 • Recruit / HRD / HRM
 • Engagement / Workforce report

12 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • HRIS system
 • Business admin
 • Payroll admin

12 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในการวางแผนสื่อ
 • มีทักษะในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

12 hours ago

 

Applied
 • สรรหาและคัดเลือกพนักงานตามความเหมาะสม
 • ประสานงานด้านฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี

12 hours ago

 

Applied
 • ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่
 • ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน
 • จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม

12 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years working experience in HR
 • Good English, written and spoken
 • Available for occasional overtime work

12 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานบุคคล อย่างน้อย 1 ปี
 • สรรหาบุคลากร

12 hours ago

 

Applied
 • ดูแลการทำบัญชี ภพ.3, ภพ.30 และภาษีอื่นๆ
 • เพศหญิง ม.6 หรือปวช.ขึ้นไป
 • คิดเงินเดือน

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาจบ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ ทรัพยากรบุคคล
 • มีความรู้กฎหมายแรงงาน ภาษี ประกันสังคม ในระดับดี
 • อายุ 25-35 ปี มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Have working experience over 1 year
 • Working on HR field
 • Living near to the office

12 hours ago

 

Applied
 • Responsible for HR management functions of factory
 • Have experience in employee relations and labour.
 • Good in English communication and human relations.

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 1 year direct experience in Compensation
 • Working Experience with program “Business Plus”
 • Ability to work with Ms. Office

12 hours ago

 

Applied
 • สรรหาคัดเลือกพนักงานของบริษัท
 • ปริญญาตรี มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • ดำเนินการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว เงินเดือน

12 hours ago

 

Applied
 • ชาย – หญิง อายุ 25 – 32 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมุนษย์
 • มีประสบการณ์ทำงานบุคคลอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้
 • มีประสบการณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

12 hours ago

 

Applied
 • อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Excel

12 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • ผ่านระบบ ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาทรัพยากรบุคคล
 • บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิมเตอร์ Word / Excel

12 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • จัดทำข้อมุลพนักงาน ตรวจสอบการมาทำงานของพนักงาน
 • จัดทำเงินเดือนพนักงาน จัดทำแบบประเมินผลงานพนักงาน

12 hours ago

 

Applied
 • สรรหา ว่าจ้าง
 • มีประสบการณ์ด้านการสรรหา,ว่าจ้าง สัมภาษณ์เบื้องต้น
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 1 ปี

12 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล 1 ปีขึ้นไป
 • พัฒนาบุคลากรในองค์กร

12 hours ago

 

Applied
 • Human Resource Management
 • Good command of English
 • Able to use business Plus program is preferred

12 hours ago

 

Applied
 • HR Management, HR, HRD, Political Science, HR Ops
 • Human Resource Officer / Senior Human Resource
 • Result-oriented, people-focused, proactive,

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สรรหา คัดเลือก คีย์เงินเดือน คีย์เบี้ยขยัน
 • คีย์เบี้ยขยัน ทำสถิติการขาด ลา สาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 hours ago

 

Applied
 • recruitment & retention
 • compensation
 • New graduate are welcome

12 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี
 • Time Attendance, สรรหา,ประชาสัมพันธ์
 • มีประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

12 hours ago

 

Applied
 • สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
 • ปวส.หรือปริญญาตรีด้านการบริการทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล 2 ปีขึ้นไป

12 hours ago

 

Applied
 • 5 years prior HR Management experience
 • Excellent Thai and English communication skills
 • Strong interpersonal communication skills

12 hours ago

 

Applied
 • ยินดีรับพิจารณา นิสิต/นักศึกษา จบใหม่
 • หากเคยทำงานด้านแรงงานต่างด้าวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัด และต่างประเทศได้

12 hours ago

 

Applied
 • วางแผน ควบคุม ดูแล งานด้านทรัพยากรบุคคล
 • งานด้านฝึกอบรม
 • งานด้านแรงงานสัมพันธ์

12 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในการทำ Graphic
 • มีทักษะในด้านการทำแผนการอบรม, Roadmap etc.
 • มีประสบการณ์ด้าน Operation, Retails business

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Recruitment, ISO documents
 • Payroll calculation
 • HRM, HRD and Job evaluation

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, age not over 35 years
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 1-2 years working experience in the field

28-Mar-17

 

Applied
 • คิดเงินเดือนพนักงาน
 • สรรหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
 • จัดทำเอกสารด้านประกันสังคม ภงด.

28-Mar-17

 

Applied
 • • 1-3 years’ experience in administrative or HR.
 • • Good communication skills in English/Chinese of
 • • Salary negotiable

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สรรหาบุคลากรตามความเหมาะสม

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • สรรหาบุคลากรตามความเหมาะสม
 • จัดการงานด้านฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอก
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Female Age 28 years up
 • Bachelor's degree in related field
 • Have experiences in HR function of payroll

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีความขยัน อดทน

28-Mar-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.