• ดูแลงานสรรหา,ว่าจ้างพนักงาน
 • ดูแลงานแรงงานสัมพันธ์
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

2 hours ago

 

Applied
 • งานด้านสรรหาว่าจ้าง
 • งานด้านฝึกอบรม
 • งานด้านค่าจ้าง/ค่าแรง

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการจัดการ
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Computer
 • Analysis of Monthly,Quarterly ,Yearly HR Report
 • Knowledge of Human Resources process.

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Human Resource Management
 • Maintains training attendance records
 • Good command in English

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • At least 3 years experience in HR.
 • Exeperience in Retail,Hotel business is a plus
 • Strong knowledge in recruitment

15 hours ago

 

Applied
 • งานสรรหาว่าจ้าง
 • งานค่าจ้าง
 • งานฝึกอบรม

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

24-Feb-17

 

Applied
 • Good Service Mind
 • English Communication
 • Administrative Support

24-Feb-17

 

Applied
 • สรรหาบุคคลเพื่อมาทำงาน
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
 • ทำ MEMO ต่างๆเพื่อเสนอผู้จัดการ

24-Feb-17

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Good in both written and spoken English
 • Degree in Business Administration, HR

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานบุคคล อย่างน้อย 1 ปี
 • สรรหาบุคลากร

24-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ และบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล 3 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี

24-Feb-17

 

Applied
 • HR Officer
 • Good command in English
 • Bachelor degree in hr field or related

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or Master in HRD, HRM or ralated
 • Good in English conversation and writing
 • Good presentation skill

24-Feb-17

 

Applied
 • Degree of Science in Occupational Health and Safe
 • Excellent attitude with support and service mind.
 • Strong organizational skills & problem

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Assist in all administrative functions
 • Coordinate with Corporate HR
 • Deal with teachers with regards to accommodation

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 21-32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

24-Feb-17

 

Applied
 • Participate in Human Resources planning strategy
 • Developing in human resources
 • Project conducting relate in HR and AC

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ขยัน มีใจรักงานบริการ และมีความอดทน

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ช/ญ วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ 2 ปี
 • บุคคลิกภาพดี มีนุษย์สัมพันธ์

24-Feb-17

 

Applied
 • Ability to work and communicate
 • Position : HR Officer (Working 5 days (Mon to Fri)
 • Assist in HR function especially

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • ผ่านระบบ ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Feb-17

 

Applied
 • 3 years experience in HR function
 • Good understanding in Myanmar labor law
 • Fair-good command in English communication

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ - 28 - 35 ปี
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์และประมวลผล
 • มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดี

24-Feb-17

 

Applied
 • วางแผน ควบคุม ดูแล งานด้านทรัพยากรบุคคล
 • งานด้านฝึกอบรม
 • งานด้านแรงงานสัมพันธ์

24-Feb-17

 

Applied
 • Thai nationality. Female age 27- 40 years old
 • degree in Human Resources, Business Administration
 • Payroll knowledge with up-to-date knowledge

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี มีความกระตือรือร้น
 • หากมีประสบการด้านงานบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25-40 ปี
 • ปวส. บัญชี หรือสูงกว่า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • รับผิดชอบงานฝ่ายบุคคล ตรวจรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย

23-Feb-17

 

Applied
 • งานสรรหา-ว่าจ้าง
 • งานสวัสดิการ
 • งานอัตรากำลังคน

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • สรรหาบุคคลากรตามที่แผนกต่างๆในบริษัทร้องขอ
 • จัดโปรแกรมฝึกอบรมพนักงานใหม่
 • ทำเงินเดือนพนักงาน

23-Feb-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
 • บริหารจัดการงานด้านเอกสาร จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน
 • จัดทำระบบเงินเดือนในโปรแกรมสำเร็จรูป

23-Feb-17

 

Applied
 • งานธุรการ ด้านฝ่ายบุคคล
 • เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • ปวส - ปริญญาตรี ไม่ระบุสาขา

23-Feb-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลและสรรหา
 • รับผิดชอบด้านงานบุคคลและสรรหา

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • งานด้านบุคคลตั้งแต่รับเข้าทำงานจนถึงลาออก
 • ประสบการณ์การทำงานด้านที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขี้นไป
 • จัดทำเงินเดือนของพนักงาน/ประกันสังคม

23-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลงานด้านการสรรหา, ฝึกอบรม, สวัสดิการ, แรงงงาน
 • การจัดทำค่าแรง-เงินเดือน
 • ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

23-Feb-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานไม่ตํ่ากว่า 5 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • ดูแลสวัสดิการของพนักงานในบริษัท

23-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • payroll
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

23-Feb-17

 

Applied
 • Degree or higher in human resource management
 • More than 3 years of work experience in similar
 • Strong interpersonal & Proficient in English

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • เช็คตารางเวลาขาด ลา มา สาย ของพนักงาน

23-Feb-17

 

Applied
 • สรรหาบุคลากรภายนอกให้สอดคล้องกับความต้องการองค์กร
 • จัดทำและดูแลสวัสดิการพนักงาน
 • จัดเก็บประวัติพนักงานทั้งหมดพร้อมกับติดตามรายงาน

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ 1 - 2 ปี

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย -หญิง อายุ 23-35ปี
 • งานธุรการบุคคล งานด้านจัดซื้อ จัดหาสินค้า
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

23-Feb-17

 

Applied
 • At least 2 years experience in HR field.
 • Good leadership and human relation approach.
 • Good command of English.

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์,รัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านเงินเดือน โดยครงมาทั้งระบบ

23-Feb-17

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • 1-3 years of experience in HR Payroll or related
 • Good command of English and Computer literacy
 • Multi tasks, service mind

23-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำหลักสูตรอบรม พัฒนาพนักงาน
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี
 • ตรวจสอบการบันทึกเวลา ค่าจ้างเงินเดือน งานสรรหา

23-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำเงินเดือนผ่านระบบ Payroll
 • จัดทำและสรุปรายการขาดลามาสายของพนักงาน
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี

23-Feb-17

 

Applied
 • 5 years experiences in Human Resources
 • Monitors staffing needs of departments.
 • Manages budget of human resources and benefits

23-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.