• งานสรรรหา ว่าจ้าง
 • ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่
 • ประสบการณ์ 1 - 5 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • HR
 • Recruitment
 • Training

2 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปวส.- วุฒิปริญญาตรี
 • ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้
 • มีประสบกาณ์ทำงานด้านบุคคลอย่างน้อย 1 ปี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female Age between 25- 33 yrs
 • Bachelor degree in HRM or related
 • Having experience in HRM at least 3 years.

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เจ้าหน้าที่บุคคล/จัดหาจัดจ้าง
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างน้อย 1 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • Minimum of 3 years’ experience in HR position
 • Good English language skills (speaking & writing)
 • 14 days Annual Leave/Medical Insurance

11 hours ago

 

Applied
 • บริหารงานบุคคล สรรหา ทำเงินเดือน
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ชาย , หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

20 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการจัดการหลักสูตร และการจัดฝึกอบรมพนักงาน
 • จัดอบรมและพัฒนาบุคคลในองค์กร
 • จัดระบบ JD / KPI ในการประเมินพนักงานให้ได้มาตรฐาน

20 hours ago

 

Applied
 • HR Staff
 • HR Officer
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

20 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาว่าจ้าง สัมภาษณ์งาน อบรมพนักงานใหม่
 • ประสานงานด้านบุคคลและธุรการ
 • ติดต่อสือสารงานราชการภายนอก

20 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Payroll ขั้นต่ำ 1 ปี
 • ใส่ใจในรายละเอียด
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดี

20 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 30 ถึง 50 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

20 hours ago

 

Applied
 • 2 years of experience in HR
 • Degree in related fields (Human Resources)
 • Female, aged 24 - 27 years old

28-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ็HR & Admin officer, ช/ญ ป.ตรี, ประสบการณ์ 2 ปี
 • Visa, Workpermit, โปรแกรม HR(Prosoft, B-Plus
 • ภาษาอังกฤษระดับดี, รับแรงกดดันได้ดี, ออก ตจว. ได้

28-Jul-17

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • วางแผนและบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรมนุษย์
 • มีความรับผิดชอบสูง

28-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหาร
 • มีประสบการณ์ทำงานการฝ่ายบุคคล 2-3 ปี

28-Jul-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 21 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์ recruitment(สรรหา) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

28-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • สรรหาว่าจ้างบุคลากร
 • ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
 • ประสานงานการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก

28-Jul-17

 

Applied
 • สรุปขาด ลา มาสาย ประจำเดือน คิดค่าแรงเงินเดือน
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 2 ปีขึ้นไป

28-Jul-17

 

Applied
 • สรรหาพนักงาน ให้สอดคล้องต่อความต้องการ
 • เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปวส.และปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล

28-Jul-17

 

Applied
 • สำรวจความต้องการพนักงานของหน่วยงานต่างๆ
 • สรรหาพนักงาน ให้สอดคล้องต่อความต้องการ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล

28-Jul-17

 

Applied
 • สรรหา ว่าจ้าง สัมภาษณ์งาน ประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้
 • ข้อมูลประวัติ พนักงาน
 • ประสบการณ์ในสายงานบุคคลอย่างน้อย 3 ปี

28-Jul-17

 

Applied
 • สรรหาบุคลากร ค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทน
 • ด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์
 • วุฒิ ปวช-ถึงปริญญาตรี

28-Jul-17

 

Applied
 • Experience in L size company, Construction is plus
 • Exp in reorganization, restructuring&set up system
 • Entrepreneurship, strong personality, good in ER

28-Jul-17

Above THB120k /month

Applied
 • สรรหาบุคลากร ค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทน
 • ด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์
 • วุฒิ ปวช-ถึงปริญญาตรี

28-Jul-17

 

Applied
 • สวัสดิการของพนักงานและแรงงานสัมพันธ์
 • ประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

28-Jul-17

 

Applied
 • At least 5 years experience in HR/admin
 • Strong organizational skills
 • Good command in English both written and verbal

27-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in HR or any related fields
 • 2-3 years of working experience
 • Computer literacy especially Microsoft Office

27-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

27-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • 3 years expereince in HR generalist
 • Pay for Performance

27-Jul-17

 

Applied
 • At least 4 year experience in Recruitment function
 • Able to communicate & understand English.
 • Can work at Bangbor Samutprakarn.

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for recruitment and hiring process
 • Master Degree in Business Administration, HR
 • 1-3 years experiences in HR/OD areas

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years of HR experience in manufacturing
 • Support HR Manager
 • Good command of English

27-Jul-17

 

Applied
 • HRD
 • Training
 • Development

27-Jul-17

 

Applied
 • Problem solving skill, Analysis Thinking
 • Knowledge in compensation & benefits system & HRIS
 • Excellent in English communication

27-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-27ปี
 • วุฒิปริญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

27-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 1 ปี
 • เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัทฯ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรี/โท ทรัพยากรบุคคล/รัฐศาสตร์/นิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ 3 ปี ด้านบริหารค่าตอบแทน
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และใช้ Excel ขั้นสูง

27-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุ 23ปีขึ้นไป เพศชายพ้นภาระทางทหาร

27-Jul-17

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 23-28 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป
 • มีประสบการณ์งานฝึกอบรม

27-Jul-17

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมเงินเดือน E-Business plus
 • มีความรู้เกี่ยวกับเอกสาร Passport , Visa
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายแรงงาน , ด้านประกันสังคม

27-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.