• องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

2 hours ago

 

Applied
 • Responsible for HR management functions of factory
 • Have experience in employee relations and labour.
 • Good in English communication and human relations.

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female/Male, age 25 years old
 • Bachelor in HR or related fields
 • Have experience 1-2 years in HR or related fields

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 25-45 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกียวข้อง
 • มีบุคลิกภาพ การสื่อสารและการประสานงานที่ดี

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Payroll, Social security, Provident Fund
 • P.N.D. 1 and P.N.D. 90/91
 • Employee Contract

2 hours ago

 

Applied
 • degree in Human Resource Management
 • 1-2 years’ experience in human resource
 • High flexibility, can travel between offices

2 hours ago

 

Applied
 • Strong background in HR Management
 • Experience in International mobility 3-5 years
 • Full responsibility of Overseas Assignment

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 4-5 mnths, PVD Fund, Medical & Accident Ins.
 • Japanese High Quality Industrial Products Mfg.
 • At least 2 years exp. as HR Officer for Mfg.

2 hours ago

 

Applied
 • ปวส. หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป
 • สรรหา และคัดเลือกพนักงานตามคุณสมบัติที่กำหนด
 • จัดทำแผนฝึกอบรม บันทึกผลการฝึกอบรม

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • สรรหา ว่าจ้าง สัมภาษณ์งาน ประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้
 • ข้อมูลประวัติ พนักงาน
 • ประสบการณ์ในสายงานบุคคลอย่างน้อย 3 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • Promote and build Company’s culture
 • Assist in driving employee engagement campaign
 • Support managers and teams in business delivery

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree/ higher in HR field
 • 3-5 years of working experiences in HR functions
 • Skilled in Training / Recruitment

2 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 25ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล อย่างน้อย2ปี
 • มีความละเอียดและรอบครอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

2 hours ago

 

Applied
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่
 • ทำงานกรงเทพ

2 hours ago

THB13k - 16k /month

Applied
 • รวบรวมจัดทำข้อมูลเงินเดือน
 • ตรวจสอบการบันทึกเวลาการทำงาน
 • ประสานงานฝึกอบรม

2 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานด้านเอกสานของฝ่ายบุคคล
 • รับโทรศัพท์
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

2 hours ago

 

Applied
 • งานฝ่ายบุคคล
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน,ประกันสังคม

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Business Administration
 • 0 - 3 years experiences in payroll management
 • Strong knowledge in HR payroll process

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, aged 27 - 35 years old
 • Bachelor’s Degree in related fields
 • At least 4 years of experience in HR or GA

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor / Master Business Administration
 • Minimum 2 - 3 years’ experience in Training
 • Good command of spoken and written English

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Senior HR Officer
 • Hr adn Admin Officer
 • HUMAN RESOURCE

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 24-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 4 ปีขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีโอกาสความก้าวหน้า

14 hours ago

 

Applied
 • ปรับเงินเดือน ผ่านงาน และปรับประจำปี ทุกปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ตั้งใจทำงาน ใฝ่เรียนรู้
 • มีประสบการณ์ ด้านงานบุคคลมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in human resources
 • Good command of verbal and written English
 • Solid background in recruitment

20 hours ago

 

Applied
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถทำงานร่วมกับคนหลายฝ่ายได้
 • ขยันและมีความรับผิดชอบ

20 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-27ปี
 • วุฒิปริญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

20 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป ไม่เกิน35ปี
 • จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป

26-Jun-17

 

Applied
 • experience in payroll
 • Female ,Male age 23-35 years old.
 • Computer literate especially MS Excel and MS Word

26-Jun-17

 

Applied
 • Support in Training and Development function
 • Support in Recruitment function
 • Support in Compensation and Benefit function

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in deploying and using HRIS system
 • Good level of English proficiency
 • At least 1 years' experience in HRIS

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 1 - 2 ปี

26-Jun-17

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถเรียนรู้งานจากผู้สอนได้ดี
 • ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

26-Jun-17

 

Applied
 • Human Resources
 • Admin
 • Hotel Job

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิ ปวส. ป. ตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

26-Jun-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคลสรรหา 1-2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะด้านการประสานงาน และเจรจาต่อรอง

26-Jun-17

 

Applied
 • Min 2y in HRM/ HR Generalist in Manufacturing
 • Strong in Labour Union & Labour Relation
 • Attractive Benefits

26-Jun-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • สรรหาพนักงานตามตำแหน่งที่ต้องการ
 • บันทึกประวัติผู้สมัครงาน
 • จัดทำเอกสารแบบฟอร์มต่างๆตามที่กำหนด

26-Jun-17

 

Applied
 • จัดทำเงินเดือนพนักงานโดยใช้โปรแกรม B-Plus
 • คำนวณค่าล่วงเวลา
 • อายุ 25 - 35 ปี ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

26-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ,จิตวิทยา
 • การจัดทำสื่อ และสื่อสารภายในองค์กร
 • งานสรรหาบุคลากร ดำเนินการวางแผนสรรหากำลังพล

26-Jun-17

 

Applied
 • Bonus, Group ins, Annual Leave, OT
 • 2 - 5 years experience in HR task or any related
 • Communicate level in English

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Training and Development
 • Develops learning activities
 • Reviews evaluations of training courses

26-Jun-17

 

Applied
 • Prescreening candidate and record candidate data
 • 3 years experience in HR Payroll
 • Excellent in English (TOEIC 700)

26-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.