• มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานบุคคล-ธุรการ
 • มีประสบการณ์ด้านสรรหาว่างาน
 • มีประสบการณ์ด้านจัดทำระบบเงินเดือน

1 hour ago

 

Applied
 • งานฝ่ายบุคคล จัดฝึกอบรบ พัฒนาความสามารถของพนักงาน
 • วางระบบการสรรหา และจัดวางตำแหน่งงาน
 • วางแผนและจัดฝึกอบรมตามแผนประจำปี

3 hours ago

 

Applied
 • Over 5 years in a wide range of human resources
 • Accurate communication, good personality
 • Mature, reliable personality and appears

7 hours ago

 

Applied
 • 3 years or more experience
 • Good command of written and spoken English
 • HR and Administration

8 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 1-3 ปี

9 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • สรรหาและจัดจ้างพนักงาน
 • จัดทำและบันทึกประวัติพนักงาน
 • ตรวจสอบและบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงาน

12 hours ago

 

Applied
 • Human Resouces Officer
 • Admin Officer
 • HR & Admin Officer

18 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ในสายงานHR ,

18 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานด้านเอกสานของฝ่ายบุคคล
 • รับโทรศัพท์
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

18 hours ago

 

Applied
 • Employee Relations and Internal Communication
 • 4 years of experience of employee relations
 • Literacy in using Photoshop and video presentation

18 hours ago

 

Applied
 • Good command in English
 • At least 5 years experiences
 • Bachelor degree in BA. Major in Human Resources

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Human Resources
 • Employee Relation (ER)
 • General Affairs (GA)

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารทรัพยากรมนุษย์ และ จัดอบรม
 • รัฐศาสตร์หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษา ปริญญาตรี

18 hours ago

 

Applied
 • งานฝ่ายบุคคล
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน,ประกันสังคม

18 hours ago

 

Applied
 • งานด้านบุคคลตั้งแต่รับเข้าทำงานจนถึงลาออก
 • ประสบการณ์การทำงานด้านที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขี้นไป
 • จัดทำเงินเดือนของพนักงาน/ประกันสังคม

18 hours ago

 

Applied
 • degree or Master’s degree in HRM or HRD
 • 3-5 years of experience in recruitment, training
 • General knowledge of various employment

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สรรหาบุคลากร ค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทน
 • ด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์
 • วุฒิ ปวช-ถึงปริญญาตรี

18 hours ago

 

Applied
 • ปวช-ถึงปริญญาตรี
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านบุคคลของบริษัท
 • งานด้านสรรหาบุคลากร ค่าจ้าง เงินเดือน

18 hours ago

 

Applied
 • 1-3 years working experience in Recruitment
 • salary 20,000-30,000
 • Chinese language will be advantage

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

18 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขา Human Resources
 • เป็นนักเจรจาต่อรองและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

18 hours ago

 

Applied
 • Responsible for all recruitment and selection
 • Conduct interview session and assessment
 • Responsible for staffs onboarding process

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานเจรจาต่อรอง

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน HR 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS office, Excel, Powerpoint

18 hours ago

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์งานบุคคล 1 ปีขึ้นไป
 • ดูแลงานด้านสวัสดิการ

18 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 22 - 28 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์
 • รับสมัครงาน/ปฐมนิเทศพนักงานใหม่

18 hours ago

 

Applied
 • สรรหา คัดเลือก คีย์เงินเดือน คีย์เบี้ยขยัน
 • คีย์เบี้ยขยัน ทำสถิติการขาด ลา สาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18 hours ago

 

Applied
 • สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
 • ปวส.หรือปริญญาตรีด้านการบริการทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล 2 ปีขึ้นไป

18 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • At least 2 years of experience working
 • Good skills in English communication

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สรรหาพนักงาน
 • ประเมินผลการทำงาน
 • ลงประกาศรับสมัครงาน

18 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25-40 ปี
 • ปวส. บัญชี หรือสูงกว่า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • รับผิดชอบงานฝ่ายบุคคล ตรวจรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย

18 hours ago

 

Applied
 • HRM and HRIS
 • Understanding of Thai Labor Law
 • Proficient in all HR funtions

23-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล 1 ปีขึ้นไป
 • พัฒนาบุคลากรในองค์กร

23-Apr-17

 

Applied
 • งานด้านสวัสดิการ
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร Training
 • สรรหาพนักงาน ทำเอกสารพนักงาน

23-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำเงินเดือนผ่านระบบ Payroll
 • จัดทำและสรุปรายการขาดลามาสายของพนักงาน
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี

23-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำหลักสูตรอบรม พัฒนาพนักงาน
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี
 • ตรวจสอบการบันทึกเวลา ค่าจ้างเงินเดือน งานสรรหา

23-Apr-17

 

Applied
 • Female, age between 30 - 35 years old
 • Good command of English and Computer
 • At least 3 years working experience in human resou

22-Apr-17

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Male or Female, age between 25 - 30 years old
 • Good command of English
 • At least 2 years experience in Human Resource

22-Apr-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Male/Female, age 28-35 years old
 • Bachelor's or Master Degree in HRM or related file
 • Required 3 - 7 years experience in HR&GA

22-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • ดูแลความเรียบร้อย งานดูแลพนักงานในบริษัท
 • ร่วมจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร
 • สรรหาและคัดเลือกพนักงาน ทั้งภายใน และออกพื้นที่

22-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • จบป.ตรี สาขารัฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไป

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • จัดทำข้อมุลพนักงาน ตรวจสอบการมาทำงานของพนักงาน
 • จัดทำเงินเดือนพนักงาน จัดทำแบบประเมินผลงานพนักงาน

22-Apr-17

 

Applied
 • อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Excel

22-Apr-17

 

Applied
 • ประจำสาขาบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
 • ปริญญาตรีสาขาวิชา: ทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

21-Apr-17

 

Applied
 • สรรหาบุคคลเพื่อมาทำงาน
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
 • ทำ MEMO ต่างๆเพื่อเสนอผู้จัดการ

21-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานไม่ตํ่ากว่า 5 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • ดูแลสวัสดิการของพนักงานในบริษัท

21-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ และบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล 3 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี

21-Apr-17

 

Applied
 • คิดคำนวณค่าจ้าง ใช้โปรแกรม Payroll
 • ประกันสังคม , งานสรรหา , งานธุรการ
 • จัดทำเอกสารพนักงานต่างด้าว

21-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • นัดหมายบุคคลากรเข้าสัมภาษณ์
 • ตรวจสอบการมาทำงานของพนักงาน

21-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.