• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ / รัฐศาสตร์ / สังคมศาสตร์
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี อายุ 21-25 ปี
 • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years of experiences in HR Strategy
 • Good Personality, excellent presentation skill
 • Initiative in strategic management, hands-on

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ และบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล 3 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี

14 hours ago

 

Applied
 • รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุ และสรุปประเด็นปัญหา
 • สนับสนุนหน่วยงานและบุคคลในองค์กร
 • เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

17-Jan-17

 

Applied
 • Thai Nationality, age 25 - 28 years old
 • Bachelor’s degree in Business Administrator
 • Good command in English

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Administration of HR functions
 • Organising employee relations activities
 • Office Management

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for payroll function
 • Including administrative function
 • 7 years’ experience in HR Payroll Function

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • planning
 • communication
 • influencing

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.