• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
 • มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และ เพื่อนร่วมงาน

8 hours ago

 

Applied
 • ด้านการสรรหาและคัดเลือก
 • ทำเงินเดือนภาษีพนักงาน 5 สาขา
 • ด้านการฝึกอบรม

9 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานบุคคล-ธุรการ
 • มีประสบการณ์ด้านสรรหาว่างาน
 • มีประสบการณ์ด้านจัดทำระบบเงินเดือน

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Psychology, Human resource
 • At least 0-3 years of HR experience in payrolls
 • Basic knowledge of Thai labor law

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Administration of HR functions
 • Organising employee relations activities
 • Office Management

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To compile all required training documents
 • Preparing required forms to submit DSD
 • Requiring to travel to DSD to request acceptance

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality. Female age 27- 40 years old
 • degree in Human Resources, Business Administration
 • Payroll knowledge with up-to-date knowledge

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Computer
 • Analysis of Monthly,Quarterly ,Yearly HR Report
 • Knowledge of Human Resources process.

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Human Resource Management
 • Maintains training attendance records
 • Good command in English

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ และบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล 3 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี

24-Feb-17

 

Applied
 • Thai Nationality, age 25 - 28 years old
 • Bachelor’s degree in Business Administrator
 • Good command in English

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • planning
 • communication
 • influencing

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • F / M ,aged not over 32 years. At least 2 years.
 • Bachelor's degree of higher in HRM,or related.
 • Good English communication,Coordination & Presen

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.