• วางแผนการจัดการหลักสูตร และการจัดฝึกอบรมพนักงาน
 • จัดอบรมและพัฒนาบุคคลในองค์กร
 • จัดระบบ JD / KPI ในการประเมินพนักงานให้ได้มาตรฐาน

10 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Payroll ขั้นต่ำ 1 ปี
 • ใส่ใจในรายละเอียด
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดี

10 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

23 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

27-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 3 ปี

27-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านทรัพยากรบุคคล หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์:3 ปีขึ้นไปด้านงานทรัพยากรบุคคล
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Leasing, Hire Purchasing, Factoring
 • Rental and Loan concept
 • dynamic AX

27-Jul-17

 

Applied
 • มีความชำนาญโปรแกรม MS SQL Server,SSIS
 • มีประสบการณ์งาน HRIS อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ติดตามตรวจสอบข้อมูลในระบบ HRIS ให้อัพเดทอยู่เสมอ

26-Jul-17

 

Applied
 • HR admin experience
 • BTS Line
 • Good English Skill/ Good Attitude

26-Jul-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • ดูแลงานด้านเอกสานของฝ่ายบุคคล
 • รับโทรศัพท์
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

25-Jul-17

 

Applied
 • 3-5 years' experience in HR Payroll and Admin
 • basic knowledge of Labor Law,Personal Tax
 • supported HR duty

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Planning, implementing and monitoring employee
 • Determining and recommending employee relations
 • Dealing with external and internal parties

21-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.