• ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุ 27-35ปี
 • เคยมีประสบการ์ณด้านงาน HR
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือจีนได้

22-Jun-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 2 years experience in compensation, benefits
 • Good command in English
 • Can work independently

22-Jun-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน HR 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS office, Excel, Powerpoint

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • 3-5 years experience in HR and Admin
 • Excellent in English

22-Jun-17

 

Applied
 • HR Admin, Office Admin
 • Cleanliness, safe and secure working environment
 • Office policies & procedures

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Payroll ขั้นต่ำ 1 ปี
 • ใส่ใจในรายละเอียด
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดี

21-Jun-17

 

Applied
 • วางแผนการจัดการหลักสูตร และการจัดฝึกอบรมพนักงาน
 • จัดอบรมและพัฒนาบุคคลในองค์กร
 • จัดระบบ JD / KPI ในการประเมินพนักงานให้ได้มาตรฐาน

21-Jun-17

 

Applied
 • Basic of HR management knowledge.
 • Assist Employment and Payroll Manager
 • Manage annual leave statistics;

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • สรรหา คัดเลือก คีย์เงินเดือน คีย์เบี้ยขยัน
 • คีย์เบี้ยขยัน ทำสถิติการขาด ลา สาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Jun-17

 

Applied
 • Payroll, Social security, Provident Fund
 • P.N.D. 1 and P.N.D. 90/91
 • Employee Contract

20-Jun-17

 

Applied
 • degree in Human Resource Management
 • 1-2 years’ experience in human resource
 • High flexibility, can travel between offices

20-Jun-17

 

Applied
 • ดูแลงานด้านเอกสานของฝ่ายบุคคล
 • รับโทรศัพท์
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

20-Jun-17

 

Applied
 • Experience in deploying and using HRIS system
 • Good level of English proficiency
 • At least 1 years' experience in HRIS

19-Jun-17

 

Applied
 • Bright and positive attitude.
 • Interpersonal & good organization skills
 • Goal & results oriented, team player

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • สรรหาพนักงานตามตำแหน่งที่ต้องการ
 • บันทึกประวัติผู้สมัครงาน
 • จัดทำเอกสารแบบฟอร์มต่างๆตามที่กำหนด

19-Jun-17

 

Applied
 • Bonus, Group ins, Annual Leave, OT
 • 2 - 5 years experience in HR task or any related
 • Communicate level in English

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ความรู้ด้านภาษา ภาษาอังกฤษพอใช้ทั้งการฟัง พูด อ่าน
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารงานบุคคล
 • ความรู้ด้านภาษา ภาษาอังกฤษพอใช้ทั้งการฟัง พูด อ่าน

16-Jun-17

 

Applied
 • CHRO, Property, real estate
 • Chief human resource officer
 • HR director, excellent in English,

15-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.