• สนับสนุนงาน HR บริษัทกลุ่มมิตรผลที่อยู่ต่างประเทศ
 • บริการด้าน HR พนักงานไทยที่ไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี

39 mins ago

 

Applied
 • Degree, preferably in human resources
 • Computer literacy (Microsoft Office)
 • Energetic and hard working.

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, age 25 - 28 years old
 • Bachelor’s degree in Business Administrator
 • Good command in English

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
 • จัดการรับสมัคร สัมภาษณ์ คัดเลือกบุคลากร
 • กระตุ้นและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความสามารถของพนักงาน

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Administration of HR functions
 • Organising employee relations activities
 • Office Management

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for payroll function
 • Including administrative function
 • 7 years’ experience in HR Payroll Function

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • To be responsible for HR & GA functions
 • To conduct recruitment process for vacancy
 • To develop benefits and compensation for staff

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai Nationality, Age 23-26
 • 1-3 years working experience as HRM,HRD
 • Be able to work on Saturday

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้านประกันสังคม และกฎหมายแรงงาน

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • planning
 • communication
 • influencing

11-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.