• เคยมีประสบการณ์ทำ วีซ่าและ Work Permit
 • มีประสบการณ์การทำงานฝ่ายบุคคล 5 ปีขึ้นไป
 • งานสรรหา

20 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, age 25 - 28 years old
 • Bachelor’s degree in Business Administrator
 • Good command in English

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานบุคคล-ธุรการ
 • มีประสบการณ์ด้านสรรหาว่างาน
 • มีประสบการณ์ด้านจัดทำระบบเงินเดือน

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Psychology, Human resource
 • At least 0-3 years of HR experience in payrolls
 • Basic knowledge of Thai labor law

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Administration of HR functions
 • Organising employee relations activities
 • Office Management

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • To compile all required training documents
 • Preparing required forms to submit DSD
 • Requiring to travel to DSD to request acceptance

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านการจัดการ/การบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ทำงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office

20-Feb-17

 

Applied
 • Recruitment and Selection
 • Knowledge in Work Permit and Visa
 • Training Employee Benefits Contact Govement

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality. Female age 27- 40 years old
 • degree in Human Resources, Business Administration
 • Payroll knowledge with up-to-date knowledge

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ และบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล 3 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี

17-Feb-17

 

Applied
 • planning
 • communication
 • influencing

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.