• เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

43 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality. Female age 27- 40 years old
 • degree in Human Resources, Business Administration
 • Payroll knowledge with up-to-date knowledge

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ และบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล 3 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี

17-Feb-17

 

Applied
 • planning
 • communication
 • influencing

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, age 25 - 28 years old
 • Bachelor’s degree in Business Administrator
 • Good command in English

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Psychology, Human resource
 • At least 0-3 years of HR experience in payrolls
 • Basic knowledge of Thai labor law

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Administration of HR functions
 • Organising employee relations activities
 • Office Management

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • To compile all required training documents
 • Preparing required forms to submit DSD
 • Requiring to travel to DSD to request acceptance

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.