• สามารถแก้ไขปัญหาในการทำงานได้ทันที
 • กำหนดกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • จัดการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์

52 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Work at Sathorn (Monday-Friday) 9AM-6PM
 • Experience in HR Admin, Overtime, Invoice
 • Good service mind and can-do attitude

52 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • HR Manager
 • Good in English Communication & Written
 • Admin GA HR Manager

5 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Degree of higher in Human Resource Management
 • Experienced above 5 years in Human Resources
 • Have strong HR knowledge on talent management

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HRD Manager 90K
 • 90,000 baht
 • Chonburi

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Challenging Role
 • Career Opportunity
 • Team Leader

5 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

5 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Work for respected multinational company
 • High-level managerial job
 • Build a rich and rewarding career

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Human Resources Management
 • 10-15 years of HRM experience
 • Experience in Corporate HR Office

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years working experience of hotels and resorts.
 • Prefer Thai Nationality only.
 • Can do attitude.

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Human Resources
 • Good command of English.
 • Strong leadership capabilities and the ability

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor‘s degree in Human resource
 • Developing with line manger, HR planning
 • Passion in developing people.

5 hours ago

 

Applied
 • บริหารงานสรรหาและคัดเลือก
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล
 • บริหารทรัพยากรบุคคล 5 ปีขึ้นไป

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HR management, HR Employee Relation, Performance
 • Employee Development, Manage compensation benefit
 • Recruitment, Training, HR policy implementation

5 hours ago

THB120k - 160k /month

Applied
 • Handle and understand all HR matters/processes
 • Have knowledge about ISO9001, ISO14000, OHSAS18001
 • Must be FLUENT in English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สรรหา ทำเงินเดือน คอมมิสชั่น รวบรวมสถิติ
 • ดำเนินงานตามนโยบายบริษัท
 • มีความมุ่งมั่น และกระตือรือร้นในหน้าที่

5 hours ago

 

Applied
 • Master's degree in OD, HR
 • 8+ years of experience in HRM/OD strategy
 • Knowledge of change management

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีความสามารถและชำนาญด้านการวางแผนกำลังคน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HR Manager Exp. from Dynamic Industry
 • HR Operation Management
 • Recruitment Background

5 hours ago

 

Applied
 • ช่วยกำหนดนโยบายด้านการบริหารงานบุคคล
 • ช่วยกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากร
 • วางระบบบริหารจัดการงานบุคคลและธุรการ

5 hours ago

 

Applied
 • Master Degree, preferably in HR/HRD or MBA
 • 8 years of in HR with broad experiences
 • Strong project management skill

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in related
 • CBA negotiation
 • 10 year experiences in labor relations

5 hours ago

 

Applied
 • Experience in Assistant Manager 5 years up
 • Fluent in English
 • Proactive and strong multitasking capabilities

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any related field
 • Experience 10 years up in general human resources
 • Good and strong personality

5 hours ago

 

Applied
 • At least 4 years of relevant HR & GA experience.
 • Previous experience in foreign company preferred.
 • Good English language skills.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, 40 years old up
 • At least 10 years of experience in HR Manager
 • Excellent communication and interpersonal skills

5 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • Bachelor degree in human resources management
 • Minimum 5-7 years of work experience in HR
 • Fluent in speaking, reading and writing in English

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • อายุ 33-45 ปี
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานด้าน HRM และ HRD

5 hours ago

 

Applied
 • Managing and controlling employees’ files.
 • Bachelor’s or Master’s degree in Human Resources
 • Good understanding of Thai labor law

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Administration
 • Fluency in English communication skills
 • Knowledge and skill in computer

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Female, age 38 years old up
 • At least 8 years’ experiences in HRM&HRD functions
 • Good command in Japanese (N3 up) and English

5 hours ago

 

Applied
 • 5 years. min. exp. in HR
 • Good command of English
 • Good communication skill

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล 5 ปีขึ้นไป
 • บริหารงานด้านสรรหาว่าจ้าง

5 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, Thai Nationality, 32-45 years old
 • Degree in Human Resource Management
 • 10-15 years in HR Management level

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for HR to ensure compliance
 • Supervision of the personnel management system
 • Job interview, Orientation new staff, Training HR

5 hours ago

 

Applied
 • HRM Management
 • manpower planning
 • Minimum 7 years experience particularly in HRM

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 29-40 years old
 • 5 years of work experience in human resources
 • Extensive knowledge and practical experience

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HR Compensation & Benefit
 • Compensation & Benefit
 • Minimum of 3-5 years’ experience in C&B

5 hours ago

 

Applied
 • Experiences in HROD, HRD, and Training
 • Knowledge of creative training techniques.
 • Create relevant training and development programs.

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Senior HR Manager 230K
 • 230,000 baht
 • Chonburi

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Human resource manager
 • Administration
 • Management

13 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • To formulate and implement human resource policies
 • To manage recruitment and select activities
 • To manage new employee orientation and apprise

14 hours ago

 

Applied
 • จัดทำกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ=
 • จัดการออกประกาศของบริษัทฯ
 • ดูแลการเลื่อนตำแหน่งงาน,การแต่งตั้ง,โอนหรือโยกย้าย

16 hours ago

 

Applied
 • Training and Development experiences
 • Working area in Bankunthien
 • Age 35 and above

19 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Recruitment Manager
 • HR Operation
 • Area HR Manager

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 2-3 mnths, Position Allow,Medical Ins, Oil
 • Japanese Steel Casting Manufaturing
 • At least 5 years exp.in HR/ GA for factory

20 hours ago

 

Applied
 • 8 year experiences in HRM, HRD or OD
 • Conceptual thinking about Human Resources System
 • Strategic Thinking and Passionate to your job

20 hours ago

 

Applied
 • Min 5y in HRM & HRD role
 • Payroll, ER, Thai Labour Law, ISO9001 & Safety
 • Good command in English

21 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.