• ดูแลระบบงาน HR ทั้งระบบ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
 • Good command in English (Mandarin as Advantage)
 • Experience in HR principles is necessary
 • Work in fast paced environment and result oriented

6 hours ago

 

Applied
 • บริหารงาน ในแผนกทรัพยากรบุคคล
 • เพศ ชาย เท่านั้น
 • อายุไม่เกิน 45 ปี

6 hours ago

 

Applied
 • 10 years direct experience in HR training
 • Strong background in HRD & OD projects
 • Has knowledge in HRD & OD strategy

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in BA. Or any related field
 • At least 7 years experiences in HR function
 • Active, creative, responsibility and leadership

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor degree in related
 • good command in English
 • 5-7 year experiences

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • กำหนดและจัดเตรียมแผนงาน
 • สร้างเสริมทักษะพนักงานโดยการฝึกอบรม
 • กำหนด balance scorecard และดัชนีชี้วัดผลงาน

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong interpersonal and communication skills
 • 8 years in HR strategy, HR planning
 • Good interpersonal and communication skills

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงานบริหารงานบุคคล
 • มีทักษะในด้านการติดต่อประสานงาน การเจรจาต่อรอง
 • แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Assistant Manager,HRBP
 • Human Resources Business Partner
 • Laws, Human Resources, Political Science

6 hours ago

 

Applied
 • ผจก บุคคล
 • ปรัะสบการณ์ 10 ปี
 • ทำงานที่จ. มหาสารคาม

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HR
 • organization
 • Human Resources

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Min 5 Years experience in HRM and Admin
 • Familiar working with Labour Union
 • Strong in Labor Law

6 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in human resources
 • Having Strong Computer Literacy
 • Good Command of English

6 hours ago

 

Applied
 • Male or female, Thai nationality only
 • degree or higher in Human Resources Management
 • 8 years of experience in HR functions

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Assistant HR Manager (60-80k)
 • Experience 10 years+
 • Be able to work in Ayutthaya and Nakhonratchasima

6 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • 4+ years of experience in HR
 • Proactive, self-motivated and well-organized
 • Fluent English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สามามรถวางแผนในการฝึกอบรม
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

6 hours ago

 

Applied
 • Experience as HR Generalist in manufacturing
 • 5 years management and leadership experience
 • Experience in employee engagement

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Japanse company, Benefits, Bonus, Downtown
 • HRM, HRD, Thai, English, Japanese
 • Convenient location, Near BTS and MRT

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Human Resources Management
 • 10-15 years of HRM experience
 • Experience in Corporate HR Office

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HRM
 • HRD
 • Admin

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 year experiences in full HR generalist function
 • experience in manufacturer and corporate office
 • Good knowledge of Thai Labor law

6 hours ago

 

Applied
 • HR Manager
 • Good in English Communication & Written
 • Admin GA HR Manager

6 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Managing the team in HR outsourcing projects
 • Handling employee relations at clients’ sites
 • Acting as contact point for outsourced employees

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Identifying training and development needs
 • Designing and developing training and development
 • Selecting and managing ongoing relationship

6 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Human Resource Management
 • Good personality, Good Relationship & HR mind set
 • Good command of English

6 hours ago

 

Applied
 • Manage and collaborate with all plants
 • Collaborate with recruitment agencies
 • Drive various employee friendly activities

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนา
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • บริหารงานการจ่ายเงินเดือน

6 hours ago

 

Applied
 • Information Technology
 • Advanced Technologies
 • Smart Move

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HR Generalist & HR Operations
 • Manufacturing
 • Employee & Labour Relations

6 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5
 • จัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนต่าง ๆ

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Human Resources
 • 7 years HR generalist experience
 • Monitoring and overseeing payroll processes, HRIS

6 hours ago

 

Applied
 • 3 years of working experience
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 30-40
 • Able to communicate fluently in English

6 hours ago

 

Applied
 • Female, Thai Nationality, Age 30-40
 • Bachelor's Degree in Business Administration
 • 5-7 years working experience

6 hours ago

 

Applied
 • Play a key role as HR Business Partner with teams
 • Implementing personnel and organization policies
 • Advice and drive strategic HR plan & put in action

6 hours ago

 

Applied
 • FMCG
 • HR Manager
 • Bangkok

6 hours ago

 

Applied
 • Responsible for the development ฿ implementation
 • Work with the manager to identify human resource
 • Operating tasks assigned by superior

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสงการณ์บริหารงานด้าน HRD.
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำสูง

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 33 - 37 years old
 • Degree in Human Resources, Industrial
 • 5 years of experience in Human Resources

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years experiences in HRD or OD
 • Bachelor's Degree or higher in any fields
 • Knowledge in competency system, training practice

6 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน HR
 • มีประสบการณ์ด้านการสรรหาบุคลากร
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลากร

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • บริหารจัดการ ระบบงาน HRM และ HRD
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน, ประกันสังคม

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.