• กำหนดแผนการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล
 • การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร
 • บริหารค่าตอบแทน และสวัสดิการ

28-Apr-17

 

Applied
 • HR and GA
 • upcountry travel
 • Automotive brakes

28-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานบุคคลอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

28-Apr-17

 

Applied
 • HR Manager / Recruitment Manager -Telesales dept.
 • HR General Manager
 • HR Compensations & Benefits Manager

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล ห
 • . มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและด้านการจัดการ

28-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Fertilizer, International company
 • Labor Law and regulations
 • Compensation & Benefits, Recruitment

28-Apr-17

 

Applied
 • University degree in related fields or HR
 • Creative approach to HR
 • Good written and spoken English skills

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 years in human resource management
 • Good command in English & presentation skills
 • Master degree in Business Administration Managment

28-Apr-17

 

Applied
 • HROD manager
 • Culture change, OD
 • Organization Development

28-Apr-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Regional HR exp. i.e. set up new office
 • Able to travel around SEA
 • Good command in English

28-Apr-17

 

Applied
 • Hands on overall HR + Admin functions
 • experience in trading company
 • very good English

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Political Science
 • 5 years’ experience in a supervisory role
 • Good command of English both spoken and written

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5
 • จัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนต่าง ๆ

27-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Human Resources
 • At least 7 years of experience in HRM
 • Good command of spoken and written Thai and Eng

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Human Resource Management.
 • 2 – 3 years experience in HRM function.
 • Having skill in Employee relationship management.

27-Apr-17

 

Applied
 • Degree or diploma in Human Resources Management
 • 10 years of Human Resources Generalist experience
 • Proficient in using Microsoft Office

27-Apr-17

 

Applied
 • 10 years experience in overall HR function
 • experience in manufacturing, large size MNCs
 • team management experience

27-Apr-17

 

Applied
 • Manufacturing, generalist
 • Manager, C&B, recruitment
 • bangkok

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Manager, Operations, Manufacture
 • Generalist, Bangkok
 • production, FMCG, food and beverage

27-Apr-17

 

Applied
 • Focus Employee Engagement
 • Succession Planning
 • People Development

27-Apr-17

 

Applied
 • HR Manager
 • HRM
 • HRD

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Excellent Recruitment, Training, ER skills
 • Experienced in international Certification Body
 • Great English to communicate with Expat colleagues

27-Apr-17

 

Applied
 • Strong human resources (HR) management
 • Background in HR organisational development
 • Recruitment planning, talent management

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

26-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์งานสรรหาว่าจ้าง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้

26-Apr-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Work with a leading international manufacturer
 • Great career opportunities and work environment
 • Experience in Compensation & Benefits

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 35 - 45 ปี
 • ระดับหัวหน้างานด้านการบริหารไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล

26-Apr-17

 

Applied
 • Updating job requirements and job descriptions
 • Establishing and conducting orientation
 • Ensure planning, monitoring, & appraisal

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • International Management Consulting Firm
 • Knowledge and expertise in Human Resources
 • Attractive package and nice work location

26-Apr-17

 

Applied
 • HR Manager
 • HRM
 • Human resource Manager

26-Apr-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Focus Employee Engagement
 • Succession Planning
 • People Development

26-Apr-17

 

Applied
 • 10-15 years of HRM experience
 • Degree or higher in Human Resources Management
 • Experience in Corporate HR Office

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Manager, Operations, Manufacture
 • Generalist, Bangkok
 • production, FMCG, food and beverage

26-Apr-17

 

Applied
 • Online Travel Search Organization
 • Online Booking Platform
 • Fast Career Growth

25-Apr-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • At least 8-yearof experiences in HR Generalist.
 • Good command of written and spoken English.
 • Team player with positive attitude.

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Human Resources
 • 5 years of experience in general HR and affairs
 • Very good command of English is a must

25-Apr-17

 

Applied
 • หญิง หรือ ชาย วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สาขาบริหาร , สาขานิตศาสต์, เศรษฐศาสตร์ ,รัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านบุคคลอย่างน้อย 5 ปี

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in HR area with Management Level
 • Manufacturing business is highly preferable
 • Strong commercial mind-set

25-Apr-17

 

Applied
 • Manager, operations, corporate
 • Generalist, FMCG, Trading
 • HRBP, Director

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 - 5 years’ experience in HR & Administration
 • Knowledge of employment and labor laws
 • Age of 28 - 35 years

25-Apr-17

 

Applied
 • 6 years of experience in human resources roles
 • Bachelor’s Degree or higher in Human Resources
 • Male or female, aged 28-38 years old

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Specialized in Manufacturing Costing
 • Familiar Management Reporting
 • Strong in Thai Labour Law and related compliances

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • This role oversees Regional HR for South Asia
 • Facilitate and drive business improvement
 • Provide guidance and training to managers

24-Apr-17

 

Applied
 • compensation & benefit
 • Total Rewards
 • HRIS

24-Apr-17

 

Applied
 • Bacheloror Master’s degree in HR or OD
 • 7years experience in strategic HRM and HRD.
 • setting up new HR policies & structure Experienced

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • International company
 • Global exposure
 • Competitive compensation

24-Apr-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Opportunity to challenge in this new business
 • Opportunity to work in multinational company
 • Work in a highly active and fast growth company

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Work closely with Management Team
 • Famous MNC in FMCG Space
 • Leadership and Opportunity to explore

24-Apr-17

 

Applied
 • Thai nationality, aged 30 – 40 years old
 • 7 years of overall experience in an HRM function
 • Excellent skills in Microsoft Excel

24-Apr-17

 

Applied
 • 7 years of overall experience in HRM function
 • Thai nationality, aged 30 – 40 years old
 • Managing the team in HR outsourcing projects

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.