• สรรหาและจัดจ้างพนักงาน
 • จัดทำและบันทึกประวัติพนักงาน
 • ตรวจสอบและบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงาน

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any field.
 • At least 4 years’ experience in Admin and GA.
 • Strong coordination skills.

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • support in KRONOS (HRIS application)
 • Bachelor’s degree in Computer, HRIS
 • Can work Monday - Saturday (Saraburi)

11 hours ago

 

Applied
 • สรรหาบุคลากรตามความเหมาะสม
 • จัดการงานด้านฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอก
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Female Age 28 years up
 • Bachelor's degree in related field
 • Have experiences in HR function of payroll

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 years of experience in human resources
 • Degree or higher in Human Resources Management
 • Aged 40-45 years old

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Formulating and Implementing talent management
 • Organization Development
 • Job Design and Development

21-Mar-17

 

Applied
 • Proven track record in an HR management role
 • Handling labour union issues and employee relation
 • Direct experience of dealing with a labour union

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำเงินเดือน คิดโอที
 • ตรวจเช็ควันทำงานพนักงานที่โรงงาน
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการบุคคล

20-Mar-17

 

Applied
 • Degree HRM, HRD, HROD
 • 5years in Human Resources and minimum 2 year
 • Experience in HR Program (Tiger Soft) will be plus

20-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำและคำนวณเงินเดือน
 • ประสานงานเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคม
 • ปวส. – ปริญญาตรี

20-Mar-17

 

Applied
 • Provide advice on labor law and company regulation
 • Improve environment in working area to contribute
 • Handles HR roles in each specialist such as Compen

20-Mar-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • งานธุรการ ด้านฝ่ายบุคคล
 • เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • ปวส - ปริญญาตรี ไม่ระบุสาขา

19-Mar-17

 

Applied
 • สรรหาบุคลากรภายนอกให้สอดคล้องกับความต้องการองค์กร
 • จัดทำและดูแลสวัสดิการพนักงาน
 • จัดเก็บประวัติพนักงานทั้งหมดพร้อมกับติดตามรายงาน

19-Mar-17

 

Applied
 • Succession Planning
 • Talent Management
 • TPM, TQM, TQA, Knowledge Management

18-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • กำหนดและจัดเตรียมแผนงาน
 • สร้างเสริมทักษะพนักงานโดยการฝึกอบรม
 • กำหนด balance scorecard และดัชนีชี้วัดผลงาน

18-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.