• กำหนดและจัดเตรียมแผนงาน
 • สร้างเสริมทักษะพนักงานโดยการฝึกอบรม
 • กำหนด balance scorecard และดัชนีชี้วัดผลงาน

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • to work in big Japanese manufacturing company
 • to work as a HR&GA key parson
 • to learn of Japanese company business

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HR Assistant Manager
 • At least 10 years experience in HR
 • Labor law, Revenue code and other related

24-Feb-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาบริหารงานบุคคล
 • บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ เป็น Role Model
 • มีความรู้ในงานด้าน HRM, HRD, แรงงานสัมพันธ์

24-Feb-17

 

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในด้านการวางแผน
 • ตรวจสอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประสานงาน

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male or female, aged 35-45 years old
 • able to work in Saraburi and travel to Rayong
 • 10 years’ experience

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master degree in HR Management.
 • HRBP, HRM, HR Operation, COE, HR Management
 • HR leadership that drives execution of HR.

24-Feb-17

 

Applied
 • Manpower planning and recruitment.
 • Create an effective HR strategy and HR system
 • Good command in English

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • งานธุรการ ด้านฝ่ายบุคคล
 • เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • ปวส - ปริญญาตรี ไม่ระบุสาขา

23-Feb-17

 

Applied
 • สรรหาบุคลากรภายนอกให้สอดคล้องกับความต้องการองค์กร
 • จัดทำและดูแลสวัสดิการพนักงาน
 • จัดเก็บประวัติพนักงานทั้งหมดพร้อมกับติดตามรายงาน

23-Feb-17

 

Applied
 • MA in Human Resources Management
 • Able to work in Saraburi
 • Familiar with manufacturing environment

23-Feb-17

 

Applied
 • HRBP
 • Strategy
 • Employee Relations

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experiences in Human Resources
 • Monitors staffing needs of departments.
 • Manages budget of human resources and benefits

23-Feb-17

 

Applied
 • สรรหาและจัดจ้างพนักงาน
 • จัดทำและบันทึกประวัติพนักงาน
 • ตรวจสอบและบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงาน

22-Feb-17

 

Applied
 • ทำเงินเดือน คิดโอที
 • ตรวจเช็ควันทำงานพนักงานที่โรงงาน
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการบุคคล

22-Feb-17

 

Applied
 • Female/Male age between 32-37 years old
 • 10 years’ experience in Humans Resources
 • Handling compensation & benefit payment

22-Feb-17

 

Applied
 • Staff in HR department
 • Hr support fuction
 • Can be locate at Ratchaburi

22-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, Age 40-45
 • Bachelor's Degree in any related field
 • 7-10 years working experiences in HR field

22-Feb-17

 

Applied
 • รับผิดชอบระบบงาน HRM
 • รับผิดชอบระบบงาน HRD
 • กำหนดกลยุทธด้านทรัพยากรบุคคล

22-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลระบบงาน HR ทั้งระบบ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

21-Feb-17

 

Applied
 • Good command in English (Mandarin as Advantage)
 • Experience in HR principles is necessary
 • Work in fast paced environment and result oriented

21-Feb-17

 

Applied
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์

21-Feb-17

 

Applied
 • Assistant HR Manager (60-80k)
 • Experience 10 years+
 • Be able to work in Ayutthaya and Nakhonratchasima

21-Feb-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • จัดทำและคำนวณเงินเดือน
 • ประสานงานเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคม
 • ปวส. – ปริญญาตรี

21-Feb-17

 

Applied
 • Experience 10 yrs. in HRM
 • Labour Union and Labour Relations
 • Rule & Regulation/Labor Relation

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Be human resource development client service
 • Developing effective orientation initiatives
 • Identify and solve the problems that may occur

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Manages all local and country HR policies
 • Provides direction to employees and managers
 • Manage benefit programs within policy & regulatory

20-Feb-17

 

Applied
 • Provide advice on labor law and company regulation
 • Improve environment in working area to contribute
 • Handles HR roles in each specialist such as Compen

19-Feb-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • Bachelor's Degree and hold accounting license
 • Overall accounting
 • Overall HR responsibility

16-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.