• สรรหาและจัดจ้างพนักงาน
 • จัดทำและบันทึกประวัติพนักงาน
 • ตรวจสอบและบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงาน

2 hours ago

 

Applied
 • กำหนดและจัดเตรียมแผนงาน
 • สร้างเสริมทักษะพนักงานโดยการฝึกอบรม
 • กำหนด balance scorecard และดัชนีชี้วัดผลงาน

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Multi-functions of HR in manufacturing or semicond
 • Excellent teamwork, communication, service mind.
 • MS Office especially MS Excel and PowerPoint

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาบริหารงานบุคคล
 • บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ เป็น Role Model
 • มีความรู้ในงานด้าน HRM, HRD, แรงงานสัมพันธ์

24-Jan-17

 

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในด้านการวางแผน
 • ตรวจสอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประสานงาน

24-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, age between 35 years old up
 • 7-10 years experience in HR function
 • Have knowledge in Recruitment, Training, ISO

24-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Good command in English (Mandarin as Advantage)
 • Experience in HR principles is necessary
 • Work in fast paced environment and result oriented

23-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female, age over 35 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in Human Resource
 • Have experience in HR at least 4 years

23-Jan-17

THB16k - 20k /month

Applied
 • Male or Female, Age between 35-45 years old
 • Good command in English
 • Have experience in a related field

20-Jan-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • At least 10 years of experience
 • Have experiences in Manufacturing fields.
 • Ability to maintain strict confidentiality in all

20-Jan-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Safety glasses (ANSI Z87 compliant) required
 • Able to rely on extensive experience
 • 5 plus years of professional experience

20-Jan-17

 

Applied
 • Provide advice on labor law and company regulation
 • Improve environment in working area to contribute
 • Handles HR roles in each specialist such as Compen

20-Jan-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Human Resource
 • 3-5 years’ experience in HR generalist
 • Thai Nationality, Age not over 30 years old

19-Jan-17

 

Applied
 • 10 years’ experience in Human Resources Management
 • Good command of written and spoken English
 • Bachelor’s Degree in Human Resources or related fi

19-Jan-17

THB30k - 70k /month

Applied
 • Identify labor pools, sources for recruit process
 • Conducts preliminary interview process
 • Maintains rules and regulations of Company

10-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.