• สรรหาว่าจ้าง
 • ค่าจ้างสวัสดิการ
 • เพศ หญิง อายุ(ปี) 30 ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • Ambitious, hard-working, recruiting experience
 • 5-day week, fast growing company, int. management
 • Monthly Salary: 18,000 - 25,000 THB

1 hour ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • HR Executive
 • Knowledge of Labour Law
 • 2 years of related experience

1 hour ago

 

Applied
 • งานด้านสวัสดิการ
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร Training
 • สรรหาพนักงาน ทำเอกสารพนักงาน

1 hour ago

 

Applied
 • Able to work Immediate is very advantage!
 • Special Steel Box, Cabinet Trading
 • At least 5yrs exp of Admin / HR

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ประสบการณ์ในงานฝึกอบรม 1 ปี
 • กำหนดหลักสูตร วางแผนการฝึกอบรมประจำปี
 • มีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดได้ดี

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in related field required.
 • Excellent time management skills
 • 3-5 years of human resources Operations

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำค่าจ้างเงินเดือน (Payroll) พนักงาน, ภาษี ภงด.
 • งานสรรหาว่าจ้าง ลงประกาศรับใน Job ต่างๆ
 • จัดประชุมผู้จัดการร้าน & เชฟ แต่ละสาขา

24-Mar-17

THB16k - 30k /month

Applied
 • ปวส.-ป.ตรี สาขา การบริหารจัดการ ,การบริหารงานบุคคล
 • มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงาน ,มีความรู้ความเข้าใจ
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง

24-Mar-17

 

Applied
 • คิดคำนวณค่าจ้าง ใช้โปรแกรม Payroll
 • ประกันสังคม , งานสรรหา , งานธุรการ
 • จัดทำเอกสารพนักงานต่างด้าว

24-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี
 • งานด้านสรรหา นัดสัมภาษณ์งาน
 • ดูแลงานด้านเอกสารฝ่ายบุคคล

24-Mar-17

 

Applied
 • Opportunities to work in Japanese company
 • Contribute to the client's company growth
 • Recruitment strategies, insights, advices

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunities to work in Japanese company
 • Contribute to the client's company growth
 • insights, advices, and suitable candidates

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in HRM , HRD, OD, Psychology
 • Good interpersonal, communication
 • Excellent command of English, both written

23-Mar-17

 

Applied
 • HR
 • Degree preferably in Human Resources
 • Fresh Graduate are welcome to apply

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Performs & executes a defined range of admin
 • Performs the day-to-day administration
 • Advices and Coordinate employees in basic HR admin

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 year experience in recruitment function
 • experience in consultant/ executive search firm
 • Handling all functions of recruitment

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน
 • จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
 • ประสานงานกับทุกหน่วยงานในการจัดกิจกรรม

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's degree with a specialisation in HR
 • Minimum 5 years experience in a HR function
 • A good knowledge of labor law

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานด้านสรรหาพนักงาน
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ดูแลงานด้านจัดซื้อธุรการ

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย -หญิง อายุ 23-35ปี
 • งานธุรการบุคคล งานด้านจัดซื้อ จัดหาสินค้า
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

23-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำหลักสูตรอบรม พัฒนาพนักงาน
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี
 • ตรวจสอบการบันทึกเวลา ค่าจ้างเงินเดือน งานสรรหา

23-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำเงินเดือนผ่านระบบ Payroll
 • จัดทำและสรุปรายการขาดลามาสายของพนักงาน
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี

23-Mar-17

 

Applied
 • ใช้โปรแกรม B-Plus
 • มีความรู้เรื่องประกันสังคม ภาษี
 • จบการศึกษาด้านบริหารงานบุคคลหรือการจัดการ

23-Mar-17

 

Applied
 • Plan and develop comprehensive training
 • Strong presentation skills
 • Coordinate with clients to define training program

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in any related field.
 • Need experience 5 years in related field
 • HR duty (Recruitment, training)

23-Mar-17

 

Applied
 • Human resources
 • Compensation and benefits
 • HR Projects

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 year of experience in HRD
 • Ability to develop Training Needs Assessments.
 • Bachelor Degree

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบใบขออัตรากำลังคน และจัดเตรียมเอกสาร
 • ติดต่อประสานงานกับแหล่งหรือช่องทางการสรรหาบุคลากร
 • คัดเลือกใบสมัคร พร้อมทั้งติดต่อนัดหมาย

22-Mar-17

 

Applied
 • โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์
 • ชุดยูนิฟอร์ม งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Some Legislation knowledge, Analytical skills
 • Communication skills, Initiative, proactive
 • Experience in HR role in hotel industry

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานบุคคล อย่างน้อย 1 ปี
 • สรรหาบุคลากร

22-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาจบ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ ทรัพยากรบุคคล
 • มีความรู้กฎหมายแรงงาน ภาษี ประกันสังคม ในระดับดี
 • อายุ 25-35 ปี มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • สรรหาคัดเลือกพนักงานของบริษัท
 • ปริญญาตรี มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • ดำเนินการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว เงินเดือน

22-Mar-17

 

Applied
 • At least 1 year direct experience in Compensation
 • Working Experience with program “Business Plus”
 • Ability to work with Ms. Office

22-Mar-17

 

Applied
 • Employee Relation and Engagement
 • Exp. 3-5 in ER, HR Generalist
 • Good HR perspective and Labour Law

22-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้
 • มีประสบการณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

22-Mar-17

 

Applied
 • ชาย – หญิง อายุ 25 – 32 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมุนษย์
 • มีประสบการณ์ทำงานบุคคลอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • ผ่านระบบ ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล 1 ปีขึ้นไป
 • พัฒนาบุคลากรในองค์กร

22-Mar-17

 

Applied
 • สรรหา คัดเลือก คีย์เงินเดือน คีย์เบี้ยขยัน
 • คีย์เบี้ยขยัน ทำสถิติการขาด ลา สาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Mar-17

 

Applied
 • ยินดีรับพิจารณา นิสิต/นักศึกษา จบใหม่
 • หากเคยทำงานด้านแรงงานต่างด้าวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัด และต่างประเทศได้

22-Mar-17

 

Applied
 • วางแผน ควบคุม ดูแล งานด้านทรัพยากรบุคคล
 • งานด้านฝึกอบรม
 • งานด้านแรงงานสัมพันธ์

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป
 • สรรหาพนักงานให้มีประสิทธิภาพ

21-Mar-17

 

Applied
 • Training
 • Very good English
 • HR Business partner

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีความขยัน อดทน

21-Mar-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Thai nationality, Age not over 32 years old
 • Degree or higher in Human Resources Management
 • 3 years working experience in full spectrum

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Recruitment function
 • Good benefits, BTS line
 • working as a team

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.