• มีความละเอียด รอบคอบ
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีความขยัน อดทน

6 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • คิดคำนวณค่าจ้าง ใช้โปรแกรม Payroll
 • ประกันสังคม , งานสรรหา , งานธุรการ
 • จัดทำเอกสารพนักงานต่างด้าว

6 hours ago

 

Applied
 • สรรหาว่าจ้าง
 • ค่าจ้างสวัสดิการ
 • เพศ หญิง อายุ(ปี) 30 ปีขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years of working experience in HRIS
 • Excellent Computer Skill (MS Office Excel)
 • Location: BTS Nana

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้
 • มีประสบการณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

6 hours ago

 

Applied
 • Payroll Bplus
 • Recruitment
 • Administration

6 hours ago

 

Applied
 • เคยมีประสบการณ์ทำ วีซ่าและ Work Permit
 • มีประสบการณ์การทำงานฝ่ายบุคคล 5 ปีขึ้นไป
 • งานสรรหา

6 hours ago

 

Applied
 • งานด้านสวัสดิการ
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร Training
 • สรรหาพนักงาน ทำเอกสารพนักงาน

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง เพศทางเลือก อายุ 21- 35 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทัศนคติเชิงบวก มนุษย์สัมพันธ์ดี

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in any Business Admin, HR
 • 1-3 years of relevant working experiences
 • experiences with employee relations, recruitment

6 hours ago

 

Applied
 • ทำเงินเดือน บันทึกข้อมูลในระบบ Payroll
 • ปวส. - ปริญญาตรี ประสบการณ์ 1 ปี
 • จัดทำสถิติการมาปฏิบัติงานของพนักงาน

6 hours ago

 

Applied
 • จัดทำเงินเดือน บันทึกข้อมูลในระบบ Payroll
 • ดูแล รับผิดชอบสวัสดิการของพนักงาน
 • ปวส. - ปริญญาตรี ประสบการณ์ 1 ปี

6 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years experienced in Payroll
 • Excellent written and spoken in Thai & English
 • Excellent accuracy

6 hours ago

 

Applied
 • Conduct recruitment
 • Handle payroll, benefits, evaluation
 • Coordinate company training programmes

6 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • Thai Nationality, Male or Female
 • Bachelor’s Degree Experience 1-3 years
 • Good interpersonal and communication skills

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HR Generalist
 • HR Coordinator
 • Fluent English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai, Age: 28-35 years old, Good English
 • Min. 5 years experience in Recruitment & Training
 • Analytical & Negotiation Skills

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • HR Executive
 • HR Generalist
 • Senior HR Officer

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำค่าจ้างเงินเดือน (Payroll) พนักงาน, ภาษี ภงด.
 • งานสรรหาว่าจ้าง ลงประกาศรับใน Job ต่างๆ
 • จัดประชุมผู้จัดการร้าน & เชฟ แต่ละสาขา

13 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานบุคคล-ธุรการ
 • มีประสบการณ์ด้านสรรหาว่างาน
 • มีประสบการณ์ด้านจัดทำระบบเงินเดือน

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in human resources
 • Having Strong Computer Literacy
 • Good Command of English

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง ทุกช่วงอายุ
 • เน้นการ RECRUIT ผู้สมัคร
 • มีประสบการณ์ 3 ปี

21-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำและคำนวณเงินเดือน
 • ประสานงานเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคม
 • ปวส. – ปริญญาตรี

21-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำและคำนวณเงินเดือน
 • ประสานงานเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคม
 • ปวส.- ปริญญาตรี

21-Feb-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ดูแลงานบริหารทั่วไป งานสวัสดิการต่างๆ

21-Feb-17

 

Applied
 • Plan and develop comprehensive training
 • Strong presentation skills
 • Coordinate with clients to define training program

21-Feb-17

 

Applied
 • At least 3 year experience in recruitment function
 • experience in consultant/ executive search firm
 • Handling all functions of recruitment

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานด้านสรรหาพนักงาน
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ดูแลงานด้านจัดซื้อธุรการ

20-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคล 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและประกันสังคม
 • งานสรรหา-คัดเลือก บุคลากร

20-Feb-17

 

Applied
 • Opportunities to work in Japanese company
 • Contribute to the client's company growth
 • insights, advices, and suitable candidates

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male only; aged not over 28 years
 • Master Degree in Business Administration
 • Good command both spoken and written English

18-Feb-17

 

Applied
 • มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง และการทำงาเป็นทีม
 • มีทักษะในงานด้านทรัพยากรบุคคล ( HRM / HRD )
 • มีความรับผิดชอบต่องาน และรู้ในขอบเขตงานบุคคล

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำและเก็บประวัติพนักงาน
 • ทำสัญญาต่าง ๆ เกี่ยวกับพนักงาน และดูแลควบคุม
 • จัดเก็บเวลาทำงานพนักงาน

18-Feb-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

17-Feb-17

 

Applied
 • Experienced in Training department for 2-4 years
 • Responsible in comparing the labor cost
 • Responsible for New product training

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานบุคคล อย่างน้อย 1 ปี
 • สรรหาบุคลากร

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • ผ่านระบบ ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ - 28 - 35 ปี
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์และประมวลผล
 • มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดี

17-Feb-17

 

Applied
 • ็ฺBachelor degree in related field
 • Experience in HR functions 5 years minimum
 • Good command of English communication

17-Feb-17

 

Applied
 • วางแผน ควบคุม ดูแล งานด้านทรัพยากรบุคคล
 • งานด้านฝึกอบรม
 • งานด้านแรงงานสัมพันธ์

17-Feb-17

 

Applied
 • Opportunities to work in Japanese company
 • Contribute to the client's company growth
 • Recruitment strategies, insights, advices

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Be responsible for the full cycle of recruitment
 • Handle BOI visa & work permit process for expats
 • Plan and organise training administration

17-Feb-17

 

Applied
 • Change agent in newly merged organization
 • Wide range knowledge of HR
 • Good organization& multi-tasking skill

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
 • บริหารจัดการงานด้านเอกสาร จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน
 • จัดทำระบบเงินเดือนในโปรแกรมสำเร็จรูป

16-Feb-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลและสรรหา
 • รับผิดชอบด้านงานบุคคลและสรรหา

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย -หญิง อายุ 23-35ปี
 • งานธุรการบุคคล งานด้านจัดซื้อ จัดหาสินค้า
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์,รัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านเงินเดือน โดยครงมาทั้งระบบ

16-Feb-17

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.