• ประสบการณ์ด้านงานบุคคลสรรหา 1-2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะด้านการประสานงาน และเจรจาต่อรอง

40 mins ago

 

Applied
 • จัดทำเงินเดือนพนักงานโดยใช้โปรแกรม B-Plus
 • คำนวณค่าล่วงเวลา
 • อายุ 25 - 35 ปี ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

41 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์งานด้านบุคคล (สวัสดิการ) อย่างน้อย 1ปี

42 mins ago

 

Applied
 • งานด้านเงินเดือน
 • ตรวจสอบและบันทึกเวลาการทำงาน (Time attendance)
 • บันทึกข้อมูลที่ใช้สำหรับคำนวณเงินเดือน

42 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงาน HR อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบ Time Attendance
 • รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการ

25-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. หรือปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • บุคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดี มีความขยัน

24-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 25
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

23-Jun-17

 

Applied
 • งานสรรรหา ว่าจ้าง
 • ทำแฟ้มพนักงานเข้าใหม่
 • รายงานพนักงานลาออก

23-Jun-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 1-3 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • Opportunities to work in Japanese company
 • Contribute to the client's company growth
 • insights, advices, and suitable candidates

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 years working experience in HRM & Admin
 • Good command of English both spoken and written
 • Good corporate communication skills

23-Jun-17

THB45k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 • ประสบการณ์ในงาน แรงงานสัมพันธ์
 • ทำงานเป็นกะ ทำงานล่วงเวลา และทำงานวันหยุดได้

23-Jun-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • Minimum 3 years of experience in Payroll
 • BA/BS degree in Human Resources, Business Admin
 • Computer literate (Microsoft Office)

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • HRIS
 • Software development
 • asp.net

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 – 35
 • สรรหาว่าจ้างบุคลากร สัมภาษณ์งานเบื้องต้น
 • ฝึกอบรมพนักงาน

23-Jun-17

 

Applied
 • Administrative on employee information
 • Communicate labor issue and provide consultancy
 • Company activity, Exit interview and Orientation

23-Jun-17

 

Applied
 • Degree in Human Resource Management
 • English communication skill is a must
 • Good computer skills especially in MS office

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ ระบบโปรแกรมเงินเดือน B-plus และ DCC

23-Jun-17

 

Applied
 • รับผิดชอบ คัดเลือก สรรหา ว่าจ้าง ฝึกอบรม วางแผน
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการทรัพยากร
 • เพศชาย/หญิงอายุ 23-30 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • High Responsibility and work independent
 • >5 Experience in HRM & HRD
 • 5-working day

23-Jun-17

 

Applied
 • Prepare/Review monthly financial statements
 • Prepare annual Corporate Tax computation
 • Degree in Accountancy

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • สรรหาบุคคลากร
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • คิดเงินเดือนพนักงาน

22-Jun-17

 

Applied
 • Human Resource Officer,Employee Relations
 • Age not over 25 years old
 • new graduate job

22-Jun-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี/โท การจัดการทรัพยากรบุคคล/บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ > 3 ปี สายงานทรัพยากรบุคคล

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารบุคคล อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะในด้านการติดต่อประสานงาน การเจรจาต่อรอง
 • ใช้โปรแกรม Word, Excel, Powerpoint ได้เป็นอย่างดี

22-Jun-17

 

Applied
 • ปวส.-ป.ตรี สาขา การบริหารจัดการ ,การบริหารงานบุคคล
 • มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงาน ,มีความรู้ความเข้าใจ
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง

22-Jun-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจระบบงานบุคคลทั้งระบบ
 • สะดวกทำงานวันเสาร์

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 year experience in Human resource
 • Strong presentation skills
 • Computer literacy

21-Jun-17

 

Applied
 • สำรวจความต้องการพนักงานของหน่วยงานต่างๆ
 • สรรหาพนักงาน ให้สอดคล้องต่อความต้องการ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล

21-Jun-17

 

Applied
 • ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน
 • จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
 • ประสานงานกับทุกหน่วยงานในการจัดกิจกรรม

21-Jun-17

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่สรรหา ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ recruitment(สรรหา) พิจารณาเป็นพิเศษ

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male only; aged not over 28 years
 • Master Degree in Business Administration
 • Good command both spoken and written English

21-Jun-17

 

Applied
 • สรรหา คัดเลือก คีย์เงินเดือน คีย์เบี้ยขยัน
 • คีย์เบี้ยขยัน ทำสถิติการขาด ลา สาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Jun-17

 

Applied
 • งานสรรรหา ว่าจ้าง
 • ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่
 • ประสบการณ์ 1 - 5 ปีขึ้นไป

20-Jun-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 25ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล อย่างน้อย2ปี
 • มีความละเอียดและรอบครอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

20-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Business Administration
 • 0 - 3 years experiences in payroll management
 • Strong knowledge in HR payroll process

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 1 year experience
 • Service-minded and “can do” attitude
 • Come along with "out of edge" idea

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in HR management or equivalent
 • 3-5 years of experience in HR and administration
 • Good communication, interpersonal skill

19-Jun-17

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุ 24 - 30 ปี
 • ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการจัดการ,คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์งานบุคคล 1 ปีขึ้นไป

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-27ปี
 • วุฒิปริญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

19-Jun-17

 

Applied
 • ชาย / หญิง
 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

19-Jun-17

 

Applied
 • Have experience in recruitment
 • Strong in English Communication and writing
 • Must be detail-oriented

25-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.