• อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • เพศ ชาย-หญิง
 • การศึกษา ปริญญาตรีสาขาบริหารงานบุคคล

4 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป ไม่เกิน35ปี
 • จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป

15 hours ago

 

Applied
 • 10 yrs of experience in HR AND Admin Operations
 • Male/Female age between 35 - 40 years old
 • Bachelor Degree in any field

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree. Thai Nationality is required
 • At least 3-5 years of work experience in HR
 • Able to work under pressure.

15 hours ago

 

Applied
 • งานด้านบริหารบุคคลและธุรการของบริษัท
 • ปริญญาตรีตรี-ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ด้านบริหารบุคคลและธุรการไม่น้อยกว่า 5 ปี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor or higher degree in any field
 • Computer literacy and good command in English
 • Fresh graduate are welcome

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานด้านเอกสานของฝ่ายบุคคล
 • รับโทรศัพท์
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

23-May-17

 

Applied
 • human resource
 • managing the school
 • school administration

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

23-May-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

23-May-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female 25-32 years
 • Bachelor's degree in any related field
 • At least 3 years experience in Related field

23-May-17

 

Applied
 • Female, age 30-38 years.
 • Bachelor degree in administration or related field
 • Experience in payroll Tigersoft will be advantage

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age not over 40
 • 10 years of experience all function of HR & admin
 • degree or higher in related field

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/female, preferred 40 years old or over
 • 5 years or more working HRM.
 • Knowledge and skill at human

23-May-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • Manage all administrative job.
 • Administer HR-related documentation.
 • Secretarial job

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Must work Monday to Saturday
 • ISO 9001 and ISO 14001 knowledge is required.
 • Must be able to speak and write in English

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Human Resources Management
 • 10 years of experiences
 • Fluent in Thai, English and Cambodia language

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการบุคคลมาอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • เพศชายหรือหญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี

22-May-17

 

Applied
 • Oversee employee’s welfare and benefits.
 • To update and maintain HR report as required.
 • 5 years Human Resources experience

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา HROD, Industrial Psychology
 • ผู้จัดการระดับฝ่าย
 • อายุงาน 10 ปีขึ้นไป

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

22-May-17

 

Applied
 • Min 5y in HRM & HRD Role
 • Bachelor's in HRM or related fields
 • Good command of English & Mandarin

22-May-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี , ทักษะในการต่อรอง
 • มีความรับผิดชอบ

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Startup Business, Venture Capital
 • International company
 • Casual office

22-May-17

 

Applied
 • HR Manager
 • HR manufacturing Manager
 • HR And Admin Manager

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Lead full spectrum of HR & Admin, min 5 Years Exp.
 • Deploy Training and Performance Management
 • Implement Reward and Engagement processes

22-May-17

 

Applied
 • Min 5 yrs broad as HR Generalist in factory
 • Good command of English
 • 5 days working, attractive package

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Oversee all HR and Admin
 • Good command of spoken and written English
 • Thai nationality only

21-May-17

 

Applied
 • Support HR & Admin. Dept.
 • 1-3 years exp. in Administration or related field
 • 20,000 - 25,000 THB + Allowance + Bonus

21-May-17

 

Applied
 • At least 10 years experience over all in HR
 • Recriuit ,Compensation benefits including payroll
 • Analytical,problem solving ,work under pressure

21-May-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • 8 years of experience in administration
 • Bachelor’s Degree in related field
 • Good command in English

20-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • วางแผนในการสรรหาคัดเลือกบุคคลากร
 • จัดทำและติดตามการฝึกอบรม

20-May-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • จิตบริการ บุคลิกภาพและทัศนคติดี

20-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Female/Male, Thai Nationality.
 • 3 years or more experience in HR and Admin.
 • Proven experience as an Administrative assistant.

20-May-17

 

Applied
 • Male/Female, age 22-30 ,JLPT N2-N1 ,
 • Knowledge in Human Resource, Admin
 • 30,000 – 45,000 THB + Benefits

20-May-17

 

Applied
 • to work in Warm Company and flexible atmosphere
 • High payment & High potential working
 • Be able to utilize your skill

20-May-17

 

Applied
 • To support all administration jobs such as order
 • To support the training requirements for employees
 • To support the training needs analysis

20-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality with good personality
 • Age between 24-40 year
 • Must be able to speak English roughly

19-May-17

 

Applied
 • IT recruiter, IT professional recruitment
 • Company HR and Admin tasks
 • Good command of English

19-May-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Min. 3-year experience in HR
 • Bachelor’s degree or above
 • Good English and computer skill

19-May-17

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • HRM
 • HRD
 • Admin

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Prepare and submit training record to labour dept.
 • Manage PR/PO process for HR and Admin
 • Support all admin task for HR and Admin

19-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Human Resources
 • 5 years of experience in general HR and affairs
 • Very good command of English is a must

19-May-17

 

Applied
 • 3 - 5 years of experiences in HR / admin
 • Good in English and MS office
 • Visa/ Work permit/ Flight Booking

19-May-17

 

Applied
 • 1-2 years of HR experience
 • Proficient in English
 • Proactive, nice mannered

19-May-17

 

Applied
 • Education specialized certification in HR
 • 6 years experience in supporting a human resource
 • Fluency in written and oral English.

19-May-17

 

Applied
 • Office Management & Administration, Provident Fund
 • Compensation & Benefits, Training, Recruitment
 • Good English Communication skill, Leadership skill

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in HRM or related field
 • Min 2 years working experience in HRM field
 • Good English skills both spoken and written

19-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.