• ทำความสะอาดออฟฟิศ
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 30-40 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • 3 years experience in the housekeeping Manager.
 • Supervises daily Housekeeping shift operation
 • Ensures property policies are administered

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทักษะในการบริหารจัดการ และทักษะในการสื่อสาร
 • ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
 • ความสามารถในแก้ปัญหากับลูกค้า เวลาลูกค้าโกรธ

10-Dec-16

 

Applied
 • แม่บ้าน
 • หัวหน้า
 • หัวหน้าแม่บ้าน

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปี

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ดูแลความสะอาดภายในบริษัท
 • สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ระดับการศึกษา : ปวช

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง / อายุ(ปี) : 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานทำความสะอาด
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี ไม่เกิน 55 ปี

08-Dec-16

 

Applied
 • รับผิดชอบปฏิบัติงานทำความสะอาด
 • เพศหญิง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ: ชาย/หญิง
 • อายุ: ไม่จำกัดอายุ
 • มีประสบการณ์ผ่านโรงแรม 4-5 ดาว พิจารณาเป็นพิเศษ

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-50 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านแม่บ้าน
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

08-Dec-16

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิ / สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี

07-Dec-16

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิ / สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
 • อายุไม่เกิน 35 ปี

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิงอายุไม่เกิน 45 ปี
 • ทำงาน ถ.สาทร 10
 • มีบ้านพักใกล้ที่ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 27 - 40 ปี
 • ดูแลทำความสะอาด

07-Dec-16

 

Applied
 • ดูแลทำความสะอาด
 • เพศหญิง อายุ 27 - 40 ปี
 • มนุษยสัมพันธ์และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี ขยัน

07-Dec-16

 

Applied
 • หญิง อายุ 25-38 ปี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีวินัยในการทำงานสูง

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ : 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางมาทำงานได้สะดวก

07-Dec-16

 

Applied
 • ชาย , หญิง
 • มีความตั้งใจ, มุ่งมั่น และมีความอดทน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (กะเช้า, กะบ่าย)

07-Dec-16

 

Applied
 • Great new resort on Koh Phangan
 • Min 5 years experience as EHK in a Hotel / Resort
 • Be part of a fun resort to work in

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ทำความสะอาดห้องพัก ตัวโรงแรม ปูเตียง
 • มีความขยันอดทน
 • เพศหญิง

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ทำความสะอาดและดูแลความสะอาดเรียบร้อย
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถเข้างานเวลา 12.00-21.00 น. ได้

06-Dec-16

 

Applied
 • ทำความสะอาดบ้านและดูแลความเรียบร้อยภายในบ้าน
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาวุฒิ ปวช.

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Supervise daily work assignments
 • Ensure the highest level of cleanliness
 • Check on housekeeping supplies and stocks

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 35-45 ปี การศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เป็นหัวหน้าแม่บ้าน ประจำตลาดอาร์.เอ็น.ยาร์ด
 • รับผิดชอบงานด้านความสะอาดทุกรูปแบบภายในตลาด

05-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี ไม่จำกัดวุฒิ
 • พิการด้านารเคลื่อนไหว สามารถทำความสะอาด

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.