• จบปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • มีความสามารถในการใช้ Program Microsoft Office ได้
 • มีความรับผิดชอบ และอัธยาศัยดี

17-Feb-17

 

Applied
 • 10+ years IT experience (full-stack and XML)
 • 10+ years experience in .net and C#
 • Competitive Salary and Generous Bonus Scale

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Information Technology
 • Digital Banking
 • System Analyst

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 8 years exp. in securities company
 • Good benefit and allowance, easy to access
 • Have strong knowledge in securities business

14-Feb-17

 

Applied
 • Perform duties to sell and market assigned product
 • 5-7 yrs experience in related mobile device
 • Strong sales and people management skill

13-Feb-17

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.