• เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านประกันภัยอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

26-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.