• จัดทำงบการเงิน
 • จัดทำรายละเอียดงบการเงิน
 • ตรวจสอบงบประมาณ

46 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบ ดูแล งานบัญชีในภาพรวมของบริษัท
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี

46 mins ago

 

Applied
 • ปิดงบ ทำสถิติ ประมาณการ ประเมิณผล เป็นต้น
 • จัดการดูแลทำเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำบัญชีอย่างน้อย 4 ปี

49 mins ago

 

Applied
 • ปิดงบ ทำสถิติ ประมาณการ ประเมิณผล
 • มีประสบการณ์ทำบัญชีอย่างน้อย 4 ปี
 • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการแผนกบัญชี มากกว่า 2 ปี

49 mins ago

 

Applied
 • 5 days working, good benefit, bonus, good salary
 • accounting, finance, manager
 • CPA, 10 years experience

50 mins ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 0-1 ปีขึ้นไป ด้านงานประสานงานธุรการ-บัญชี
 • พิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

50 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Management and supervision of the Accounting
 • Management and supervision of Reinsurance book
 • Supervision of procurement function

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบในการจัดทำ บันทึกรายการบัญชี
 • ดูแลระบบงานบัญชีของบริษัท ฯ ทั้งหมด
 • ระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

24-May-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • Master's degree in Accounting or Finance
 • At least 15 years of relevant working experience
 • CPA qualified highly preferable

24-May-17

 

Applied
 • Team leader to drive the Team of Accounting
 • 7+ years of experiences in leadership roles
 • Report directly to the President

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบัญชี อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ / หัวหน้างาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที

24-May-17

 

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย
 • มีความระเอียดรอบคอบในการคำนวณต้นทุน

23-May-17

 

Applied
 • Minimum of 2 year’s experience as a Chief account
 • Support day-to-day execution of general ledger
 • Calculate Budgets plans

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • หัวหน้าฝ่ายบัญชี
 • เงินเดือนพิจารณาขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 • งานเต็มเวลา-งานประจำ

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านอสังหาริมทรัพย์
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-May-17

 

Applied
 • Male or female, age 30-38 years.
 • Bachelor of Accountancy.
 • At least 6 years experience in Account.

22-May-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in accounting, finance etc.
 • 2 yrs+ in financial analysis or cash flow. (FMCG)
 • Good in Budgeting and forecast process

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทำบัญชี 1-2 ปี
 • หญิง อายุตั้งแต่ 30 – 45 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีภาษีอากร

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Great Salary and Benefits
 • Huge career growth potential
 • Located in Bangkok

22-May-17

 

Applied
 • Experience with Audit company
 • English business level
 • Holding CPD license

20-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี
 • คิดเชิงบวก/คิดวิเคราะห์/คิดต่อยอดได้
 • ประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี อย่างน้อย 5 ปี

20-May-17

 

Applied
 • Accounting Supervisor
 • หัวหน้าแผนกบัญชีเจ้าหนี้
 • บัญชี

19-May-17

 

Applied
 • Controlling all annual budget
 • Reporting all business processes
 • Consolidation

19-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ทำงานในสายงานบัญชีไม่น้อยกว่า 5 – 10 ปี

19-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 2-5 ปี
 • ตรวจสอบบันทึกบัญชีประจำวัน

19-May-17

 

Applied
 • - สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขา/เอก การบัญชี
 • - หากมีประสบการณ์ด้านอะไหล่รถยนต์มาก่อน จะพิจารณาเ
 • - หากมีประสบการณ์ด้านการใช้โปรแกรม DMS มาก่อน จะพิ

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Cost Accounting in Manufacturing
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Strong cost system background and analytical skill

19-May-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accountancy.
 • Experience in accounting field .
 • Good command of English.

19-May-17

 

Applied
 • ออก หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, 53
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี เท่านั้น
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้ หรือ เจ้าหนี้

19-May-17

 

Applied
 • รับผิดชอบระบบการเงินของบริษัท
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
 • มีทักษะการวิเคราะห์งาน

18-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.