• วุฒิปวส.ขึ้นไปเอกบัญชี
 • ตรวจสอบการลงบันทึกข้อมูลบัญชีในระบบ
 • จัดทำเงินทดรองจ่ายและเงินสดย่อยให้แคชเชียร์

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting.
 • Experience in Manufacturing Account
 • Good computer Microsoft Excel, Word, PowerPoint.

3 hours ago

 

Applied
 • Financial performance
 • Yearly audit
 • GL

3 hours ago

 

Applied
 • Setup and accounting planning and financial policy
 • Control and Check to financial Balance
 • Bachelor’s Degree in Accounting and financial

3 hours ago

 

Applied
 • พูดภาษาจีนได้
 • อ่านภาษาจีนได้
 • เขียนภาษาจีนได้

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • A minimum of 8, preferably 10 years of experience
 • Bachelor degree in Accounting
 • RENUMERATION will be commensurate with experience

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting, Finance.
 • 3 years in hotel accounting
 • Able to work under pressure

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • IPO
 • Manufacturing and trading
 • Domestic and International markets

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting
 • Insurance business
 • Reinsurance accounting

25-Jul-17

 

Applied
 • ออก หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, 53
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี เท่านั้น
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้ หรือ เจ้าหนี้

25-Jul-17

 

Applied
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงงาน อย่างน้อย 3 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่

25-Jul-17

 

Applied
 • Experienced in Accounting Chief / Leader Position
 • Good command in excel for Accounting
 • Graduated in Accounting, Cost field

25-Jul-17

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • oversee all finance & accounting's activities,plan
 • To ensure acc meet deadline and internal control
 • Manage company's budgets for accounting, control

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age 30-38 years.
 • Bachelor of Accountancy.
 • At least 6 years experience in Account.

24-Jul-17

 

Applied
 • Oversee all the finance & accounting's activities
 • More than 10 years experience in accounting field
 • At least 3 years experience in Financial Sector

24-Jul-17

 

Applied
 • Full cycle Finance and Accounting as a leadership
 • International environment
 • Fluent in English

22-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor or higher degree in Accounting
 • Minimum 7years of experience in accounting
 • Knowledge & understanding of TFRS

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • อายุต้องไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี

21-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์ การทำงานด้านบริหารบัญชีและการเงิน
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษี ฯ ประมวลกฎหมาย ฯ

21-Jul-17

 

Applied
 • อายุ23-30ปี เพศชาย/หญิง
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความละเอียดรอบครอบ

21-Jul-17

 

Applied
 • หัวหน้าแผนกบัญชี
 • เจ้าหน้าที่บัญชี
 • งานบัญชี

21-Jul-17

THB20k - 35k /month

Applied
 • Responsible for managing Accounting and Finance
 • Strong leadership and analytical skills
 • Professional in Accounting standards

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • At least 5 years of experience in related field
 • Good knowledge on Thai Accounting Standard

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ การเงิน
 • มีความรู้ด้านกฎหมายภาษีและกฎหมายบัญชี
 • ทำงานในสายงานบัญชีอย่างน้อย 5 ปี

20-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Thai national, age preferable over 35 years old
 • 5 years experience in preparation of accounts

18-Jul-17

 

Applied
 • degree or master degree in Accounting
 • 10 years of related experience in an Accounting
 • Experience leading big accounting team

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.