• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ประสบการณ์วัดสายตาและประกอบแว่น

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Higher Degree, preferably in science
 • 3-5 years experience as an Installation Technician
 • Good planning and organization skills

21-Oct-16

 

Applied
 • Minimum 2-3 years’ experience in Node B/BTS
 • Bachelor’s degree or above with telecommunication
 • Male aged under 37 years old

21-Oct-16

 

Applied
 • At least 5 years’ experience in IBC site solution
 • Flexible to work on assignments after office time
 • Setting up acceptance test parameters

21-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิระดับ ปวช ขึ้นไป สำหรับผู้มีประสบการณ์
 • วุฒิระดับปริญญาตรี สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • มีที่พักในต่างจังหวัด / พักอาศัยในต่างจังหวัด

21-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร
 • มี Security Investment Consultant (IC)
 • มีประสบการณ์ด้านการแนะนำการลงทุน

20-Oct-16

 

Applied
 • Support และ Service งานไอที ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดตั้งอุปกรณ์ IT วิเคราะห์อาการ/ซ่อม คอมพิวเตอร์
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Support และ Service งานไอที ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดตั้งอุปกรณ์ IT วิเคราะห์อาการ/ซ่อม คอมพิวเตอร์
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Support และ Service งานไอที ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดตั้งอุปกรณ์ IT วิเคราะห์อาการ/ซ่อม คอมพิวเตอร์
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Preferably Communication College certificate
 • 3 years full time experience as a radio operator
 • Good command of written and spoken English

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years experiences in Logistics
 • Express or domestics delivery is preferable
 • Ensure adherence to the operational workflows.

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Training delivering and presentation skill
 • Good command of written and spoken English
 • Good inter-personal relationship and teamwork

19-Oct-16

 

Applied
 • Product's knowledge, motivation, soft skills
 • Prepare training's tools or papers by yourself
 • Interpersonal and presentation skill

19-Oct-16

 

Applied
 • Manage and handle HRM functions
 • Good communication, can-do attitude
 • Good command of English

19-Oct-16

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • •ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • •จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • •มีประสบการณ์ทำงานในสายงานขาย อย่างน้อย 2 ปี

19-Oct-16

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Product's knowledge, motivation, soft skills
 • Prepare training's tools or papers by yourself
 • Interpersonal and presentation skill

19-Oct-16

 

Applied
 • สามารถเขียนบทความและข่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • รับผิดชอบการจัดทำเนื้อหา (Content)
 • ประสานงานกับสื่อมวลชน จัดเก็บคลังภาพ และคลิปข่าว

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 31-36 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี/โททางวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสารเคมี/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

18-Oct-16

 

Applied
 • Provide underwriting services for non motor
 • University Graduate in insurance or related fields
 • 3-5 years of experience in insurance fields

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Develop and ensure of growth and profitability
 • Develop and recruit new business provider
 • Deliver service excellence to customers

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Review and analyze current business processes
 • Must have excellent verbal and written communicati
 • Ability to present to a group of peers and immedia

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ชาย , หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิ : ปวช, ปวส หรือปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • บริษัทฯ มีคอร์ส TRAINING ให้ ก่อนเริ่มทำงาน

18-Oct-16

 

Applied
 • Male / Female. Bachelor’s Degree in any field.
 • Have experience in branch operation, strong collec
 • 3 years experience in supervisor role

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of quality management
 • At least 8 years working experience in Quality/DC
 • Excellent English Communication skills

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ออก Event ทำกิจกรรมทางด้านการตลาด
 • ออกตลาดแจกโบว์ชัวส์
 • แก้ปัญหาและรักษาความพึงพอใจของลูกค้า

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Achievement of budgeted food sales, beverage sales
 • Bachelor's degree in hospitality
 • Able to work at Hatyai, Songkla

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบในการวางแผน บริหาร และผลักดันยอดขาย
 • ดูแลรักษาและพัฒนากลุ่มตัวแทน
 • ควบคุมดูแลและบริหารจัดการงานสาขาในทุกๆด้าน

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Training delivering and presentation skill
 • Good command of written and spoken English
 • Good inter-personal relationship and teamwork

17-Oct-16

 

Applied
 • มีความรู้ด้านงานเดินสาย, ติดตั้งสาย
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ความคิดเชิงบวก
 • สามารถทำงานเป็นทีม และเดินทางไปต่างจังหวัดได้

16-Oct-16

 

Applied
 • มีความรู้ด้านงานเดินสาย, ติดตั้งสาย
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ความคิดเชิงบวก
 • สามารถทำงานเป็นทีม และเดินทางไปต่างจังหวัดได้

16-Oct-16

 

Applied
 • มีความรู้ด้านงานเดินสาย, ติดตั้งสาย
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ความคิดเชิงบวก
 • สามารถทำงานเป็นทีม และเดินทางไปต่างจังหวัดได้

16-Oct-16

 

Applied
 • มีความรู้ด้านงานเดินสาย, ติดตั้งสาย
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ความคิดเชิงบวก
 • สามารถทำงานเป็นทีม และเดินทางไปต่างจังหวัดได้

16-Oct-16

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

16-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.