• สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้ดี
  • ระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณา
  • มีไหวพริบดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

19-Jul-17

 

Applied
  • Native Korean Speaking
  • Good command of English
  • Customer Service Oriented

18-Jul-17

 

Applied
  • Thai national, female only, 22 - 30 years old
  • Diploma or Bachelor’s degree in any related fields
  • Minimum of 1-2 years of experience

06-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.