• กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการขาย
  • กำกับและรับผิดชอบยอดขายผ่านช่องทางที่ได้รับมอบหมาย
  • มีทักษะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • Key Account Management
  • Responsible for account plan, Sales, and Profit
  • Strengthen Customer relationship

21-Oct-16

THB70k - 160k /month (negotiable)

Applied
  • Key Account Manager
  • Modern Trade
  • Sales

18-Oct-16

THB70k - 90k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.