• ปริญญาตรี ขึ้นไป (สาขาการบัญชี)
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี และ ปิดงบการเงิน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านภาษีอากรและบัญชีสรรพากรและภาษีอื่นๆ

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปิดงบ , บัญชีค่าใช้จ่าย , บัญชีต้นทุน
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานบัญชี 1 ปีขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • general ledger
 • accountant
 • account

8 hours ago

 

Applied
 • 2 years experience in general accounting
 • Submit for monthly VAT and WHT
 • Analysis financial statement

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • GL and Fixed Asset transaction
 • Prepare and post accrual entries to GL
 • Fixed Asset Report

21-Apr-17

 

Applied
 • General Ledger, VAT, Fixed assets transactions
 • Month end closing
 • 3 years relevant, practical experience

20-Apr-17

 

Applied
 • At least 5 years related working experience
 • Fluent in English
 • Advanced Excel skills and SAP or Oracle system

20-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting or related field
 • Experiences in Account Receivable GL
 • Fair command in English

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, Thai Nationality
 • 2-3 years of experience in Accounting/Audit
 • CPA is preferable

18-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor&Master Degree in Accounting
 • 5 years experience in accounting
 • Good command of spoken and written in English.

17-Apr-17

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in accounting
 • 2 years experience in general accounting
 • Experience in General Ledger (GL)

17-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 Yrs experience in GL Accounting.
 • Good command in English communication.
 • Good Knowledge in Local GAAP and US GAAP.

11-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ตั้งใจทำงาน ขยัน
 • สัญชาติไทย
 • เรียนรู้สิ่งใหม่

10-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.