• ให้ข้อมูลเป็นภาษาจีนสำหรับลูกค้าที่มาเที่ยวชม
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • รักงานบริการ,อัธยาศัยดี,ซื่อสัตย์,ขยัน,อดทน

7 hours ago

 

Applied
 • Strong human resources (HR) management
 • Background in HR organisational development
 • Recruitment planning, talent management

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Thai Nationality only
 • Degree or higher in Law/ International Law
 • Strong leadership style

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • กำหนดกลยุทธ์ ในการวัดผลการทำงานโดย KPI
 • มีทักษะในการเจรจาโน้มน้าว ประนีประนอม

9 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปวส. ประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป
 • ดูแลงานด้านเอกสารฝ่ายบุคคล

9 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 1-2 ปี
 • การทำเงินเดือน

9 hours ago

 

Applied
 • HRM Management
 • manpower planning
 • Minimum 7 years experience particularly in HRM

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or equivalent with 10 years' generalist HR
 • Understanding of Indochina Labour Laws
 • Possess good communication and interpersonal

11 hours ago

 

Applied
 • Degree in Human Resource, Business Admin
 • 5-10 years working experience in HR & Admin
 • Experience with dealing with a foreign company

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years prior HR Management experience
 • Excellent Thai and English communication skills
 • Strong interpersonal communication skills

11 hours ago

 

Applied
 • 10 years of experience in full service restaurant
 • Strong organization and planning skills
 • Ability to build relationships at all levels

12 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สรรหาบุคลากรตามความเหมาะสม

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 35-45 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานประจำจังหวัดในกลุ่มธุรกิจได้

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Financial, Accounting, related
 • 10 - 15 years in Finance control & reporting
 • Experience in MNC and Finance for MKT & Sales

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Being responsible for business development
 • Developing leasing strategies to manage space
 • Reviewing close competitors' marketing activities

13 hours ago

 

Applied
 • Manage and monitor all HR operations.
 • Good command of spoken and written English.
 • Proficient in MS Excel, Word, and Power Point.

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • มีความรู้เรื่องประกันสังคม
 • รักในงานที่ได้รับมอบหมาย รักองค์กร

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Human Resources Management
 • 5 years experiences in Human Resources
 • Able work at Hi-Tech Industrial Estate,Ayutthaya

14 hours ago

 

Applied
 • สามารถจัดการทรัพยากรบุคคลและด้านการสรรหาบุคลากร
 • มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจา
 • รับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

14 hours ago

 

Applied
 • Managing overall administrative works
 • Responsible for overall secretarial support
 • Female, age 28 - 35 years old

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการทั่วไป
 • มีทักษะการสื่อสารกับผู้บริหารและพนักงานได้ดีทุกระด
 • มีบุคลิกคล่องแคล่ว มีความกระตือรือร้น

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Handles all recruitment process
 • 5-7 years of experiences in recruitment function.
 • Excellent English communication

18 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานขายและการตลาด 20 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ระดับบริหารอย่างน้อย 10 ปี
 • ประสบการณ์ด้านธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์

18 hours ago

 

Applied
 • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

18 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์งานสรรหาว่าจ้าง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้

18 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Thai nationality, Age not over 32 years old
 • Degree or higher in Human Resources Management
 • 3 years working experience in full spectrum

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Business plus payroll program
 • 5 years Experience in payroll, admin and training
 • Experience on manufacturing area

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์
 • รับผิดชอบสูง
 • ทำงานเป็นทีมได้

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Human Resources
 • Human Resources Supervisor
 • Assistant Human Resources Manager

26-Apr-17

THB25k - 55k /month

Applied
 • วางแผน ควบคุม ดูแล งานด้านทรัพยากรบุคคล
 • งานด้านฝึกอบรม
 • งานด้านแรงงานสัมพันธ์

26-Apr-17

 

Applied
 • 10 years working experience as a HRBP
 • Creative approach to HR
 • Fluent in both written and spoken English

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality / Age not over 30 years old
 • Excellence command of English
 • Ability to work and communicate well

26-Apr-17

 

Applied
 • Excellent growth potential
 • Exciting leadership role in a growing market
 • Collaborative work environment

26-Apr-17

 

Applied
 • HR workforce planning
 • Male or Female age not over 30 years old
 • Bachelor degree or higher

26-Apr-17

 

Applied
 • to be part of leading regional trading company
 • to utilize your HR knowledge & experience
 • Attractive remuneration package

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, 5 years working experience in HR
 • Used to be HR in construction company.
 • Excellent command in English skills

26-Apr-17

THB45k - 55k /month

Applied
 • 5-8 year of full -function HR with Union exp
 • Excellent English Communication
 • Multinational company with great benefit

26-Apr-17

THB70k - 120k /month

Applied
 • 3 years of strategic HR Business Partnering
 • Regional (APAC) HR experience is a requirement
 • Previous experience in a fast paced commercial

26-Apr-17

 

Applied
 • 0-2 years experience in Human Resources
 • Computer literate
 • Good interpersonal skills and being a team player

26-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้าน HR มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขามนุษย์ศาสตร์
 • สวัสดิการ: โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รถรับส่ง

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Work with a leading international manufacturer
 • Great career opportunities and work environment
 • Experience in Compensation & Benefits

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of experience in training and development
 • Experienced with ISO 9001 and/or ISO 14001 system
 • Able to work 5.5 days per week at Chonburi

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Global MNC Company
 • Great Career Progress
 • Challenging Role

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Global MNC
 • Famous Automotive Brand
 • Great Career Opportunity

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Famous MNC
 • Leading Logistic Company
 • Good career path

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.