• มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานโรงแรม
 • เข้าใจธุรกิจโรงแรมสมัยใหม่เป็นอย่างดี
 • พร้อมเข้าร่วมงานกับ โรงแรม Lifestyle Hotel แห่งแรก

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 25-35 years old
 • Bachelor degree in Electrical / Control Engineer
 • 2-5 years working experience

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุ 38 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา การบัญชี การเงิน บัญชี
 • ประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการระบบบัญชีการเงิน

28-Apr-17

 

Applied
 • วางแผนและบริหารงานสร้างรายได้
 • วางแผนและกำกับดูแลควบคุมความเสี่ยงทุกด้าน
 • กำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์งานส่งเสริมการขาย

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Automotive Industry
 • 10 years’ experience in accounting and finance
 • Good command of both written and spoken English

27-Apr-17

 

Applied
 • Female, Thai Nationality, 26-35 years old
 • Bachelor degree in any related fields
 • 3-5 years experience in project coordinator

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Financial, Accounting, related
 • 10 - 15 years in Finance control & reporting
 • Experience in MNC and Finance for MKT & Sales

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Managing overall administrative works
 • Responsible for overall secretarial support
 • Female, age 28 - 35 years old

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาบัญชี, บริหารธุรกิจ จะพิจารณาพิเศษ
 • มีความสามารถในการจัดการที่ดี
 • เงินเดือนตามความสามารถ

26-Apr-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • division operations, department store, supermarket
 • mall management, division manager, inventory,stock
 • purchasing budget, OTBs, business plan, strategic

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in Business Administration, M.A.
 • Coordination of building security
 • Knowledge of the CCTV system, fire systems

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Aged between 28-35 years old.
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • minimum of 5 years experience in secretary

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in English, Secretary, or Communication
 • possess excellent command of English
 • three year experience in a similar position

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Female / Thai nationality
 • 4 years secretary experience
 • knowledge of administrative and clerical procedure

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านงานบริหารหน่วยรถให้บริการ 7 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการวิเคราะห์ ลงพื้นที่ เข้ากับผู้อื่นได้

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • achelor’s degree or higher in any related field
 • 5 years of experience in administration or GA
 • Male , aged 30 - 38 years old.=

25-Apr-17

 

Applied
 • Customer Management
 • Strategic planing & Marketing
 • True customer centricity, Net promoter score

25-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์บริหารงานด้านสินไหม (Non-Motor)
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจ Engineer Industry
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี

25-Apr-17

 

Applied
 • Open Purchase Order's,
 • File all documents correctly
 • Work with Box and Label Company

24-Apr-17

 

Applied
 • รับผิดชอบการบริหารสินค้าในสาขาที่รับผิดชอบ
 • มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ / ภาษาจีนกลาง

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.