• วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรี หรือปริญญาโท
  • ประสบการณ์ในการปิดงบการเงิน ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
  • มีความรู้ด้านมาตรฐานการการบัญชี

29-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.