• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์การเงิน
 • ประสบการณ์ธุรกิจสถาบันการเงิน/การลงทุน 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้จัดการกองทุน

7 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years of sales or marketing experience
 • Seeking opportunities for business development
 • Excellent command of English and Thai

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • fund manager
 • investment analyst
 • asset management

25-May-17

 

Applied
 • Bachelor/Master Degree in Finance & Banking
 • Credit analytical skill.
 • Good incommunication skills in English

25-May-17

 

Applied
 • Thai with Master’s degree in Business Admin
 • Experience in the back office and operation area
 • Excellent command of both written & spoken English

25-May-17

 

Applied
 • CFA License
 • มีใบอนุญาตผู้จัดการกองทุน
 • มีประสบการณ์การบริหารกองทุนอย่างน้อย 3 ปี

24-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการเงิน, บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในงานวิเคราะห์การลงทุน อย่างน้อย 1-3ปี
 • วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดกา

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Officer – Assistant Manager , Fundamental Research
 • support to Analyst,Investment Consultant & custome
 • Good knowledge in Securities business

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • CFA 1
 • Investment Management
 • Securities Research

24-May-17

 

Applied
 • experience in Fund trade
 • Resulted oriented and strong communication
 • Single license is required

24-May-17

 

Applied
 • mutual fund product
 • conduct performance analysis
 • investment strategies

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.