• วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • มีใบอนุญาต Fund Manager License
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านบริหารกองทุนตราสารทุน

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Mutual Fund Sales
 • Support activities to 3rd-party distributors
 • Maintain tight and strong customer relationship

25-Apr-17

 

Applied
 • mutual fund product
 • conduct performance analysis
 • investment strategies

24-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor or Master in BA, Finance, Economic
 • Fund Manager License is a must
 • Good communication skills in English

24-Apr-17

 

Applied
 • Thai with Master’s degree in Business Admin
 • Experience in the back office and operation area
 • Excellent command of both written & spoken English

24-Apr-17

 

Applied
 • บริหารการลงทุนของกองทุน ภายใต้ความรับผิดชอบ
 • ศึกษา วิเคราะห์การลงทุน ประเมินมูลค่า
 • ติดตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุน

24-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศา
 • มีประสบการณ์ในงานวิเคราะห์การลงทุน อย่างน้อย 1-3ปี
 • มีความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจบริหารจัดการกองทุน

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศา
 • มีประสบการณ์ในงานวิเคราะห์การลงทุน อย่างน้อย 1-3ปี
 • วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดกา

18-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.