• Hotel Experience
 • Worked Abroad Before
 • Excellent Command of English

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • บุคลิกดี อายุ 25-45 ปี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในตำแหน่ง

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

25-Jun-17

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทัศนคติที่ดี และมีใจรักงานบริการงานโรงแรม

25-Jun-17

 

Applied
 • บริหารงานต่างๆ ของแผนกต้อนรับ
 • ให้บริการและต้อนรับลูกค้าที่มาติดต่อบริษัท
 • ประสบการณ์ด้านการเป็น flight attendant

22-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.