• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  • ประสบการณ์ด้านธุรกิจบัตรอิเล็กทรอนิกส์และสินเชื่อ
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.