• จัดทำแนวทางประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
  • มีประสบการณ์การตรวจสอบทุจริตอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ E-Payment

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.