• รับผิดชอบงานด้านเอกสารในแผนกบัญชีและการเงิน
 • รับวางบิล ทำเช็คจ่าย
 • เปิดใบกำกับภาษี

19 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรีหรือโททางด้านการบัญชีและ/หรือการเงิน
 • เข้าใจ งบดุลย์ งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
 • มีความรับผิดชอบ

25-Mar-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช.หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

25-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. สาขาการเงิน /บัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถเข้างานกะได้

25-Mar-17

 

Applied
 • CFO, Management Level
 • Resourceful, solid experience in finance
 • Leadership skill, English communication

25-Mar-17

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Fast growing e-commerce company
 • International environment: 65 nationalities
 • Premier office location: Central World

25-Mar-17

 

Applied
 • 20 years of experience
 • BA in Accounting or Finance or MBA an advantage
 • Responsible for directing the company’s financial

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์3ปี
 • Cashflow

24-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลการโอนเงินต่างประเทศ เช่น L/C
 • จัดทำเช็คและเอกสารประกอบการจ่ายเงิน รับเงิน
 • ประสานงานกับธนาคาร หน่วยงานภายใน

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและจัดทำประมาณการเงินสด
 • ปริญญาตรี บัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินรับ-จ่าย

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • วูฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาการบัญชี, การเงิน
 • มีความซื่อสัตย์, กระตือรือร้น, ใจเย็น, มีน้ำใจ

24-Mar-17

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบสูง และละเอียดรอบคอบ
 • ติดตามทวงหนี้จากบริษัทไฟแนนซ์
 • รับชำระค่ารถยนต์ , จัดทำรายงานรายรับประจำวัน

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • - ชาย / หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • - จบปริญญาตรี / โท ทางด้าน การเงิน บัญชี หรือที่เก
 • - มีประสบการณ์ทางด้าน การบริหาร (Cash Flow)

24-Mar-17

 

Applied
 • คีย์ข้อมูล เปิดบิลขาย วางบิล
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ ด้านโปรแกรม CD-Organizer

24-Mar-17

 

Applied
 • 12 yrs in accounting & finance in management level
 • Exp from many business: ICT, infrastructure, telco
 • Exp. in risk mgt, funding, investment, cash mgt.

23-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์การวางแผนการเงินระยะสั้นและระยะยาว
 • จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิปริญญาตรี การเงิน การธนาคาร 3 ปีขึ้นไป

23-Mar-17

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ในการเป็นพันธมิตรกับทีมผู้บริหารระดับสูง
 • มีประสบการณ์ทางธุรกิจและเทียบเท่า 10 ปีขึ้นไป

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ในสาขาการเงิน
 • มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษดี

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้น สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1-5 ปี ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมบัญชีได้
 • วางแผนและแก้ปัญหาทำงานเป็นทีมได้

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย /หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส / ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ หรือเคยผ่านงาน

23-Mar-17

 

Applied
 • accounting
 • billing
 • finance

23-Mar-17

 

Applied
 • ดูแล รับผิดชอบ และตัดสินใจในเรื่องของบัญชี การเงิน
 • ชาย , หญิง 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

23-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบ Statement รายวัน
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

23-Mar-17

 

Applied
 • Diploma/ Degree in Accounting or any related
 • Must have knowledge of Microsoft Office
 • Good written and spoken English

23-Mar-17

THB25k - 35k /month

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีในการทำงาน
 • อายุ 21-25 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 – 25 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน , เศรษฐศาสตร์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • การเงินการธนาคาร
 • วิเคราะห์งบการเงิน
 • Cash Flow Cash Management

23-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำและตรวจสอบใบสำคัญรับ
 • จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
 • กระทบยอดบัญชีลูกหนี้รายเดือน

23-Mar-17

 

Applied
 • 3 years working experience in financial fields
 • Prepare management reports
 • Prepare yearly business plan, budget

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 23 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

22-Mar-17

 

Applied
 • อายุ 30ปีขึ้นไป / เพศ ชาย-หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีโรงแรม 5 ปีขึ้นไป

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงิน
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน

22-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำใบกำกับภาษี
 • ปวช. - ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน
 • บันทึกการชำระหนี้

22-Mar-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • ปวส.- ปริญญาตรี สาขา การเงิน
 • มีประสบการณ์ 0-1 ปี

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience for stocked company (SET)
 • Minimum 5 years experienced in construction field
 • Good computer skill in MS office

22-Mar-17

 

Applied
 • To supervise and control over all financial matter
 • To devise strategies and contribute to business
 • To develop accounting policies

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • จัดเตรียมเอกสารใบรับวางบิลและใบเสร็จรับเงิน

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. ขึ้นไป มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดทำใบสำคัญจ่าย

22-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Finance.
 • To confirm the payment and collection process
 • Handle for financial documents

21-Mar-17

 

Applied
 • experience in business project finance
 • Excellent level of English proficiency
 • Strong analytical skills

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ในด้านบัญชี การเงิน ภาษี
 • มีทักษะการสื่อสารทางด้านการพูดและการเขียนดีเยี่ยม

21-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำ Reconcile
 • จัดทำใบขออนุมัตโอนเงินสำรองทอนเริ่มแรกให้สาขา
 • มีประสบการณ์บัญชีอย่างน้อย 2-3 ปี

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, 35-45 years old
 • MBA Accounting or Finance
 • Proficient in English

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ25-35ปี ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ขั้นต่ำปวส.)
 • มีรถยนต์-ใบขับขี่

21-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
 • ดูแลและควบคุมบัญชีบริษัท (ด้านรับและจ่าย).
 • ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายชำระค่าสินค้า
 • ตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภาษีซื้อ-ขาย)

21-Mar-17

 

Applied
 • CFO
 • Large Retail Firm
 • Senior Management Level

21-Mar-17

 

Applied
 • Good command of English communication
 • Pleasant personality, service mind, interpersonal
 • No need to graduate from Financial/ Accounting

21-Mar-17

 

Applied
 • Project coordination across Asia-Pacific region.
 • Advise executives in efficient management.
 • Opportunity to work in international environment.

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินและภาษีอากร 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้หรือผ่านงานในธุรกิจ FMCG หรือ Trading
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร และมาตรฐานบัญชี

21-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.