• งานทางด้านการเงิน
 • วิเคราะห์ลูกหนี้
 • Cash Flow

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย /หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส / ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ หรือเคยผ่านงาน

2 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • วูฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาการบัญชี, การเงิน
 • มีความซื่อสัตย์, กระตือรือร้น, ใจเย็น, มีน้ำใจ

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3-5 ปี
 • ดูแลการจัดหาแหล่งเงินทุน

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบเช็คจ่ายเจ้าหนี้,

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • new graduate
 • finance
 • female

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Oversee all financial activities
 • Knowledge with SET and SEC
 • Excellent English communication

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุงาน 3-5 ปี
 • ทำงาน จันทร์-เสาร์
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ

15 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • ดูแลงานทางด้านบัญชี และ การเงิน รวมถึง วางแผน
 • ควบคุมการดำเนินงานทางด้านบัญชี และ การเงิน
 • ลงบัญชีสมุดรายวันทั่วไป และสมุดรายวันจ่าย

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Proficiency in English and Chinese
 • THB 35,000 monthly (negotiable)
 • Strong customer service ethic

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting/Finance
 • At least 15 years of relevant working experience
 • Thai/Expat

20 hours ago

 

Applied
 • CFO
 • Large Retail Firm
 • Senior Management Level

26-May-17

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงิน
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน

26-May-17

 

Applied
 • Master's degree or higher in Finance or Accounting
 • At least 10+ years’ experience in a CFO or FC
 • Active and fast learner

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Master's degree or higher in Finance or Accounting
 • At least 10+ years’ experience in a CFO or FC
 • Active and fast learner

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 - 30 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting , Business Admin
 • 5 years’ experience in accounting & tax
 • Fluent in English in reading, writing and speaking

26-May-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ดูค่าใช้จ่าย - รายได้ของบริษัท,สรุปรายจ่าย
 • เขียนเช็คเข้าบัญชี,ทำข้อมูลเช็คจ่ายร้านค้า
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี-การเงิน 1 ปี ขึ้นไป

26-May-17

 

Applied
 • จัดทำรายได้ - ค่าใช้จ่าย ตรวจสอบ
 • กำกับดูแลการจ่ายเช็คและการโอนเงิน
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี การเงิน สาขาที่เกี่ยวข้อง

26-May-17

 

Applied
 • สามารถ ทำบัญชี รับ-จ่ายเบื้องต้นได้
 • หากใช้โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี โดยตรง

26-May-17

 

Applied
 • experience in business project finance
 • Excellent level of English proficiency
 • Strong analytical skills

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Good command of English communication
 • Pleasant personality, service mind, interpersonal
 • No need to graduate from Financial/ Accounting

25-May-17

 

Applied
 • Age 24-35 years old
 • Bachelor's degree in Finance.
 • 1 years experience in related field.

25-May-17

 

Applied
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ตัดสินใจในเรื่องของบัญชีและการเงินของบริษัท

25-May-17

 

Applied
 • Minimum 0-3 years of relevant experiences
 • Prioritize and organize multiple tasks
 • Good command of English and computer literacy

25-May-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาโท สาขา Accounting / Finance
 • ทักษะการสื่อความและภาษาอังกฤษ
 • วิเคราะห์ ดำเนินการและติดตาม L/C issuing bank

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบเงินเข้าบัญชีธนาคารและอื่น ๆ
 • การเงิน/การธนาคาร รับเช็ค รับเงินสดเข้าบัญชี
 • ป.ตรี สาขา การเงินการธนาคาร

25-May-17

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบสูง และละเอียดรอบคอบ
 • ติดตามทวงหนี้จากบริษัทไฟแนนซ์
 • รับชำระค่ารถยนต์ , จัดทำรายงานรายรับประจำวัน

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำงาน 8.00-17.30 (จันทร์ - เสาร์)
 • ตรวจสอบเอกสาร รับ-จ่าย เงินสดย่อย
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • age not over 35 years old
 • 3 years’experience in Finance and Accounting

24-May-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชี การชำระเงินให้ลูกค้า
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาการเงิน, บัญชี
 • สรุปค่าใช้จ่าย ยอดหนี้ทั้งหมดประจำวันและประจำเดือน

24-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์การเงินจ่ายอย่างน้อย 3-5 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาบัญชีเท่านั้น
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

24-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการจัดการ (สนใจงานบัญชี)
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชี 1-2 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ในด้านบัญชี การเงิน ภาษี
 • มีทักษะการสื่อสารทางด้านการพูดและการเขียนดีเยี่ยม

24-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์3ปี
 • Cashflow

24-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 - 30 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี

23-May-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้
 • มีทักษะการบริหารและจัดการและการวิเคราะห์กลยุทธ์

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Make the payment under L/C, T/T .
 • Good typing speed
 • Carefully and Quick-witted

23-May-17

 

Applied
 • การศึกษาจบปริญญาตรีบัญชี
 • ประสบการณ์ ผ่านงานด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ รวมถึง โปรแกรมทางบัญชี

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting, Financial field
 • More than 2 years of experience in accounting
 • Good command in both spoken and written.

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Establishes finance operational strategies.
 • Develops finance organizational strategies.
 • Strong problem solving and creative skills.

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 21-25 ปี
 • รับผิดชอบการจัดทำเอกสารด้านการเงิน (รับ-จ่าย)
 • ดูแลเอกสารการเงินของอาคาร

23-May-17

 

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถขับรถได้

23-May-17

 

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถขับรถได้

23-May-17

 

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย
 • อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปี ในงาน Corporate Finance
 • จบการศึกษาทางด้านการเงิน หรือ เศรษฐศาสตร์
 • ใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

22-May-17

 

Applied
 • Chief Financial Officer (CFO)
 • Experience in Wholesale or Retail business
 • Finance and Accounting with CPA

22-May-17

 

Applied
 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
 • จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐาน

22-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.