• ตรวจสอบใบเสร็จ
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

03-Dec-16

 

Applied
 • Experience in Administrative or Secretary Role
 • Excellent Verbal & Written English Communication
 • Work Independently & Able to Work Under Pressure

02-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์3ปี
 • Cashflow

02-Dec-16

 

Applied
 • Report in a timely manner to the General Manager
 • Ensure full compliance with the Geneva HQ
 • Ensure close cooperation with MSC Geneva

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, Age 22-28
 • Bachelor's Degree in Finance or Accounting
 • 1-3 years working experiences

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Male, Thai Nationality, Age 35-45
 • Bachelor's Degree in Finance ,Accounting
 • Good command of English

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-40 ปี
 • วุฒิการศึกษารับดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน,บัญชี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน

02-Dec-16

 

Applied
 • Great Company
 • Great Location
 • Great Package

02-Dec-16

 

Applied
 • ENGLISH LANGUAGE SKILLS ESSENTIAL
 • Should be reliable, have friendly personality
 • Nice working environment in a “World Class”

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree in Finance / Accounting or other
 • 15years experience in a senior regional management
 • Excellent in English communication skills

02-Dec-16

 

Applied
 • Lead and execution of all financial
 • Master of Accounting or Finance
 • At least 10 years of relevant experience

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree of Accounting/Finance or relat
 • Expertise in English
 • At least 3 years working experience

02-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในด้านการเงิน หรือบัญชีไม่กว่าน้อย 2ปี
 • ทำรายงานบันทึกการจ่ายเงินของบริษัท
 • ทำหัก ณ ที่จ่ายรายเดือน

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาการเงินการธนาคาร
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

01-Dec-16

 

Applied
 • Evaluate potential financial/investment risks
 • Report financial risk indicators and events
 • 2-3 years' experience in Investment or Financial

01-Dec-16

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านการเงิน
 • มีความซื่อสัตย์
 • รับชำระค่างวดลูกค้า

01-Dec-16

 

Applied
 • Finance.
 • Experience of system SAP is advantage.
 • Experience in Accounting / Finance.

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาการบัญชี การเงิน
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ทำบัญชี(CPD)

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Finance & Accounting
 • สายการบิน
 • มีประสบการณ์ทำงาน

01-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • สามารถทำงานวันเสาร์ได้ครึ่งวันทุกเสาร์

01-Dec-16

 

Applied
 • Payment CFO, Cashflow management
 • Overseeing Accounting & Finance
 • P&L, Internal & External Reputation

01-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Finance or Accounting.
 • Male or female, aged 35 - 45 years old.
 • Experience in a Public Company Limited

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 22 – 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์จัดทำเอกสารรับ-จ่าย บันทึกรายการทางบัญชี

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ทำงานเป็นกะได้ (เช้า-บ่าย)

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • FOREX Management such as calculate FOREX exposure
 • Fund Management such as calculate fund requirement
 • Long Term Loan

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย อายุระหว่าง 30 – 40 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านการเงินอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลและจัดทำเอกสารด้านการเงินของบริษัทฯ
 • ดูแลงานเอกสารที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าของบริษัท
 • ตรวจสอบเอกสารการซื้อขายต่าง ๆ ให้ถูกต้อง

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting/Finance/Economics.
 • Knowledge of finance and accounting principles.
 • Knowledge of budgeting and cost control principle.

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยว
 • มีประสบการณ์ความรู้เรื่องบัญชี 1 - 2 ปี

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • 10 years of experience in finance and accounting
 • Degree in Accounting, Finance or related field
 • Overseeing accounting operations

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Japanese Trading
 • book foreign exchange rate
 • Banking

30-Nov-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่

30-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Finance
 • 8 years’ experience in Accounting & Finance
 • Good command of the English

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการเงิน และบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชี – การเงิน 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ

29-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Finance/Accounting
 • Fluent English
 • Strong Financial Control

29-Nov-16

 

Applied
 • สัญชาติไทย อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
 • การศึกษาขั้นต่ำ ปวส. - ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง

29-Nov-16

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Master’s degree in Finance / Accounting
 • Other languages would be an advantage
 • 15 years’ experience in a senior regional managem

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการจัดการ (สนใจงานบัญชี)
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชี 1-2 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี/การเงิน
 • ความรู้ด้านภาษีอากร และมาตรฐานบัญชีสากล
 • กำหนดนโยบายของฝ่ายบัญชีและการเงิน

29-Nov-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • โบนัสเฉลี่ย 3 เดือน (ตามผลประกอบการ)
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • ปฏิบัติงาน 08.30-16.30 น.

29-Nov-16

 

Applied
 • Strong understanding of accounting standards, tax
 • 5 years of experience in an accounting and finance
 • Thai nationality, age 35 - 45 years old

29-Nov-16

 

Applied
 • จบปริญญาตรีการบัญชี หรือการเงินขึ้ันไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับภาษีไทย

28-Nov-16

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 21 - 25 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office

28-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor degree in Finance, Accounting or Economic
 • Financial statements analysis
 • Good Command English language skills

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (บัญชี. การเงิน)
 • มีประสบการณ์ในด้านบัญชีหรือการเงินอย่างน้อย 2–3 ปี
 • มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

28-Nov-16

 

Applied
 • Good presentation and communications skills
 • Able to work independently.
 • Excellent analytical and problem solving skills

28-Nov-16

 

Applied
 • Proficiency in English and Chinese
 • THB 30,000 monthly (negotiable)
 • Strong customer service ethic

28-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.