• เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • จัดเตรียมเอกสารใบรับวางบิลและใบเสร็จรับเงิน

10 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. ขึ้นไป มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดทำใบสำคัญจ่าย

10 hours ago

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี และการเงิน
 • ประสบการณ์การทำงาน1- 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree in Finance / Accounting or other
 • 15years experience in a senior regional management
 • Excellent in English communication skills

13 hours ago

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่บัญชี และการเงินประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี หรือป.ว.ส.ด้านบัญชี
 • รับสมัครด่วน

13 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Minimum of 2 years of experience
 • Bachelor’s degree in Finance or Accounting
 • Collecting data to do the annual budget

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good command of English communication
 • Pleasant personality, service mind, interpersonal
 • No need to graduate from Financial/ Accounting

21-Feb-17

 

Applied
 • Being high responsilibities
 • Strong sense of integriy,
 • Good interpersonal and communication english.

21-Feb-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in Administrative or Secretary Role
 • Excellent Verbal & Written English Communication
 • Work Independently & Able to Work Under Pressure

21-Feb-17

 

Applied
 • Newly created CFO position
 • Responsible for all finance-related functions
 • Fast growing international health treatment group

21-Feb-17

 

Applied
 • 5 years of experience in an accounting and finance
 • Degree or higher in Accounting or Finance
 • Thai nationality, aged 35 - 45 years old

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Experience in a finance management role
 • Good command of English

21-Feb-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน อย่างน้อย 1 ปี
 • โปรแกรมบัญชี Express

20-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการจัดการ (สนใจงานบัญชี)
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชี 1-2 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage working capital to align with target .
 • Prepare the company for IPO in 2- 3 years
 • Implement and maintain SOPs related to efficiency

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • experience in business project finance
 • Excellent level of English proficiency
 • Strong analytical skills

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Exciting New Challenge
 • C-Level opportunity
 • Prominent organisation within it's industry

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • รับวางบิล Loaf Media พิมพ์เช็ค จ่ายเช็ค
 • รายงานการเงินและประสานงานเอกสารธนาคาร
 • เช็ค Statement และตามใบเสร็จ

20-Feb-17

 

Applied
 • Control overall Accounting and Finance functions
 • Partner with MD in developing work flows
 • Support company expasion

20-Feb-17

 

Applied
 • Control overall Accounting and Finance functions
 • Extended supervision to HR, IT, Risk teams
 • Strategic partner with MD for company expansion

20-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม A-softBiz
 • พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองเสมอ

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำใบกำกับภาษี
 • ปวช. - ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน
 • บันทึกการชำระหนี้

18-Feb-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • ปวส.- ปริญญาตรี สาขา การเงิน
 • มีประสบการณ์ 0-1 ปี

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 years work experience in Financial and Accountin
 • Female Age 23-35 years old.
 • Good command in English

17-Feb-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ทำงานตามขั้นตอนระบบ บัญชี การเงิน
 • ดูแลรับผิดชอบระบบการเอกสารและเบิกจ่าย
 • จัดทำสมุดรับจ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ,จัดทำ ภ.พ. 30

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 30ปีขึ้นไป / เพศ ชาย-หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีโรงแรม 5 ปีขึ้นไป

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการจ่ายเช็ค วางบิล อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้งาน MS-Office ได้เป็นอย่างดี

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบ Statement รายวัน
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

17-Feb-17

 

Applied
 • Lead and execution of all financial
 • Master of Accounting or Finance
 • At least 10 years of relevant experience

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Project coordination across Asia-Pacific region.
 • Advise executives in efficient management.
 • Opportunity to work in international environment.

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไป
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมทางด้านบัญชี

17-Feb-17

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านสื่อดิจิตัล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years of experience as Commercial Lawyer
 • Laws in Banking/Financial Field
 • Good Command of English

17-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี 2-3 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงานการเงิน 3 ปีขึ้นไป

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age over 22 years old
 • Thai nationality only
 • Degree in Finance, Accounting

16-Feb-17

 

Applied
 • Aged over 40 years old
 • degree or higher in Finance & Accounting
 • 20 years of experience in Finance & Accounting

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านเอกสารในแผนกบัญชีและการเงิน
 • รับวางบิล ทำเช็คจ่าย
 • เปิดใบกำกับภาษี

16-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์3ปี
 • Cashflow

16-Feb-17

 

Applied
 • BS in Accounting or Finance, MBA and/or CPA
 • 10+ years in progressively responsible financial
 • Work experience in a listed company

16-Feb-17

 

Applied
 • 20 years of experience
 • BA in Accounting or Finance or MBA an advantage
 • Responsible for directing the company’s financial

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Accounting
 • 3-5 yrs. experience in audit firm & consolidation
 • Have knowledge of TFRS and IPO experience

15-Feb-17

 

Applied
 • 7+ years of finance and tax management experienc
 • Proven experience as CFO or equivalent role
 • Fluent English

15-Feb-17

 

Applied
 • ENGLISH LANGUAGE SKILLS ESSENTIAL
 • Should be reliable, have friendly personality
 • Nice working environment in a “World Class”

14-Feb-17

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • Have an experience in secretary job
 • Manage time effectively
 • Able to work independently and as a team player

10-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25– 35 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงิน อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

09-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.