• ประสานงานทางด้านการเงินทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • จัดทำการคัดแยก รับ-ส่ง เอกสารของฝ่ายการเงิน
 • จัดทำบันทึกรายการเงินโอน รายการเช็คจ่าย

11 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี การจัดการ
 • ความมั่นคงของบริษัท
 • มีประสบการณ์การทำงานในธนาคาร

17 hours ago

 

Applied
 • Setting financial budgets and goals for the group
 • Master’s Degree in Finance or Accounting is a must
 • At least 4 years’ experience as an FC, Group FC

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิงหรือชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good command of English skill
 • Financial reporting skill
 • Ability to work under pressure

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการจัดการ (สนใจงานบัญชี)
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชี 1-2 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors in Finance and Accounting, CPA preferred
 • Strong analytical skills
 • Effective communicator at all levels

17 hours ago

 

Applied
 • ดูแลและควบคุมบัญชีบริษัท (ด้านรับและจ่าย).
 • ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายชำระค่าสินค้า
 • ตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภาษีซื้อ-ขาย)

26-Jun-17

 

Applied
 • great company
 • Great Location
 • Great package

26-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting/Finance
 • At least 15 years of relevant working experience
 • Thai/Expat

26-Jun-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชี การชำระเงินให้ลูกค้า
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาการเงิน, บัญชี
 • สรุปค่าใช้จ่าย ยอดหนี้ทั้งหมดประจำวันและประจำเดือน

26-Jun-17

 

Applied
 • งานบัญชี การเงิน งานเอกสาร
 • งานบุคคล
 • มีประสบการณ์ 2 ปี

26-Jun-17

 

Applied
 • Minimum 0-3 years of relevant experiences
 • Prioritize and organize multiple tasks
 • Good command of English and computer literacy

26-Jun-17

 

Applied
 • Good knowledge in Financial reporting
 • Good data analytical
 • Experience in BDCC system is a plus

26-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Accounting or Finance
 • At least 3-5 years experiences
 • Good to Fluent Communication in English

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • age not over 35 years old
 • 3 years’experience in Finance and Accounting

24-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบเช็คจ่ายเจ้าหนี้,

24-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3-5 ปี
 • ดูแลการจัดหาแหล่งเงินทุน

24-Jun-17

 

Applied
 • salary 30,000-50,000
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน 3-5 ปี
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, age 38 - 52
 • 15+ years experience in managing overall
 • 3 years at the CFO level

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการจัดการ (สนใจงานบัญชี)
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชี 1-2 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำงาน 8.00-17.30 (จันทร์ - เสาร์)
 • ตรวจสอบเอกสาร รับ-จ่าย เงินสดย่อย
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วางบิล-รับเช็ค ทำเช็คจ่าย เงินสดย่อย
 • เพศหญิง วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ทำงาน1-3 ปี ขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • การเงินเเละบัญชี
 • อายุไม่เกิน 35 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • Age 24-35 years old
 • Bachelor's degree in Finance.
 • 1 years experience in related field.

23-Jun-17

 

Applied
 • Fluent English
 • Strong financial Control experience
 • Bachelor or Master Degree in Finance

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 32 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

23-Jun-17

 

Applied
 • Being responsible for overseeing company cash flow
 • Managing and overseeing the financial activities
 • Leading and developing teams of accounting staff

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Masters Degree in Finance or Accounting + CPA
 • experience in a senior-level finance
 • Experience in strategic planning and execution.

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • การเงินการธนาคาร
 • วิเคราะห์งบการเงิน
 • Cash Flow Cash Management

23-Jun-17

 

Applied
 • สามารถ ทำบัญชี รับ-จ่ายเบื้องต้นได้
 • หากใช้โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี โดยตรง

23-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป การเงิน /ธนาคาร/บัญชี /บริหารธุรกิจ
 • อายุไม่เกิน 35 ปี / TOEIC > 700 / GPSC
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน การธนาคาร 3 ปีขึ้นไป

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย /หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส / ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ หรือเคยผ่านงาน

22-Jun-17

 

Applied
 • Assess organization performance
 • Develop tools for critical financial reports
 • Assist in formulating the company’s future

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Great opportunity
 • Great location
 • Great package

22-Jun-17

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบสูง และละเอียดรอบคอบ
 • ติดตามทวงหนี้จากบริษัทไฟแนนซ์
 • รับชำระค่ารถยนต์ , จัดทำรายงานรายรับประจำวัน

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 - 30 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี

22-Jun-17

 

Applied
 • จัดทำ Invoice ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
 • วุฒิ ปวช,ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี

21-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • Proficiency and in Microsoft Office
 • 3-5 years experience in Finance & Accounting

21-Jun-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน 1-2 ปี
 • ปวส.-ป.ตรี การเงิน บัญชี หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

21-Jun-17

 

Applied
 • อายุงาน 3-5 ปี
 • ทำงาน จันทร์-เสาร์
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ

21-Jun-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • experience in business project finance
 • Excellent level of English proficiency
 • Strong analytical skills

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ระดับ ปวส. – ปริญญาตรีด้านการเงินหรือบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft , SAP ได้

21-Jun-17

 

Applied
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิ ป.ตรี สาขา การเงิน-การบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี,บุคลิกภาพดี,สุภาพอ่อนน้อม,มีความ

21-Jun-17

 

Applied
 • รับและจ่ายเงินกับลูกค้า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขี้นไป
 • ปวส. ขึ้นไป

16-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.