• ประสานงานทางด้านการเงินทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • จัดทำการคัดแยก รับ-ส่ง เอกสารของฝ่ายการเงิน
 • จัดทำบันทึกรายการเงินโอน รายการเช็คจ่าย

10 hours ago

 

Applied
 • Oversee all financial activities
 • Knowledge with SET and SEC
 • Excellent English communication

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำ Invoice ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
 • วุฒิ ปวช,ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี

15 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน 1-2 ปี
 • ปวส.-ป.ตรี การเงิน บัญชี หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

15 hours ago

 

Applied
 • Age 24-35 years old
 • Bachelor's degree in Finance.
 • 1 years experience in related field.

15 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Costing/Cost Control
 • accounting and financial
 • construction

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีในการทำงาน
 • อายุ 21-25 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

27-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 10 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • อายุ 40 ปี ขึ้นไป

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

27-Jul-17

 

Applied
 • Thai Female whose age not over 30 years only
 • Good command in both Thai and English languages
 • Experience in finance and accounting

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิงหรือชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • งานบัญชี การเงิน งานเอกสาร
 • งานบุคคล
 • มีประสบการณ์ 2 ปี

27-Jul-17

 

Applied
 • Proficient in English and Thai
 • Able to work under pressure
 • Basic knowledge of accounting

27-Jul-17

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • 10 years extensive experience in Beverages finance
 • Bachelor degree in accounting or finance
 • Excellent knowledge of strategic planning

27-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ร้านขายของที่ระลึกและสวนสนุกของ LINE FRIENDS ในไทย
 • มีประสบการณ์ตรงด้านการบัญชี และ/หรือ ด้านการเงิน
 • เคยทำการปิดรอบบัญชีรายเดือนและรายปี, TAX, VAT

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Good command of English communication
 • Pleasant personality, service mind, interpersonal
 • No need to graduate from Financial/ Accounting

26-Jul-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชี การชำระเงินให้ลูกค้า
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาการเงิน, บัญชี
 • สรุปค่าใช้จ่าย ยอดหนี้ทั้งหมดประจำวันและประจำเดือน

26-Jul-17

 

Applied
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
 • ผุ้ช่วย CFO Chief Financial Officer Audit
 • นักวิเคราะห์งบการเงิน

26-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 32 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

26-Jul-17

 

Applied
 • Good numerical skill
 • Willing to learn new things
 • Graduates should apply

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Being responsible for supplier invoices
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 1 year of experience in an Accounting

26-Jul-17

 

Applied
 • CFO
 • ผู้บริหารระบบบัญชีและการเงินระดับสูง
 • CPA หรือ CFA

25-Jul-17

 

Applied
 • Finance Officer, Accounting Officer, Finance
 • financial closing, reporting package, month end
 • Asset Report, Liability Report, GL Report

25-Jul-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะการวิเคราะห์
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึนไป

25-Jul-17

 

Applied
 • 5 years experienced
 • Bachelor or Master degree in financial management
 • Skilled in: Financial Planning and Strategy

25-Jul-17

Above THB160k /month (includes high commission)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้
 • มีทักษะการบริหารและจัดการและการวิเคราะห์กลยุทธ์

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Lead and execution of all financial
 • Master of Accounting or Finance
 • At least 10 years of relevant experience

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • CFO, finance, Chief Financial Officer, Insurance
 • Actuary, Life Insurance
 • Finance, Tax, Accounting

24-Jul-17

Above THB160k /month

Applied
 • ทำงาน 8.00-17.30 (จันทร์ - เสาร์)
 • ตรวจสอบเอกสาร รับ-จ่าย เงินสดย่อย
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

23-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • วางบิล-รับเช็ค ทำเช็คจ่าย เงินสดย่อย
 • เพศหญิง วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ทำงาน1-3 ปี ขึ้นไป

23-Jul-17

 

Applied
 • Good command of both spoken and written English.
 • At least 3 year experience in Corporate Finance
 • Bachelor’s Degree in Business Administration, Fina

22-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3-5 ปี
 • ดูแลการจัดหาแหล่งเงินทุน

22-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบเช็คจ่ายเจ้าหนี้,

22-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 - 30 ปี
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี

22-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 18 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี

21-Jul-17

 

Applied
 • งานระบบการเงิน
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Jul-17

 

Applied
 • Financial Officer in Electricity generating
 • 1-2 years of related experience is preferable
 • TOEIC score must be over 600

19-Jul-17

 

Applied
 • Female, Thai nationality, 30-40 years old.
 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • Proven knowledge of accounting

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.