• ชาย - หญิง วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาการบัญชี
 • รู้ขั้นตอน วิธีการเตรียมตัวเพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์
 • ปิดบัญชีได้

4 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาบัญชี หรื่อที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการด้านณ์บัญชี การเงิน
 • มีความรู้ด้านตลาดหลักทรัพย์

9 hours ago

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • To provide a leadership role in all aspects
 • Provide accurate and timely financial information
 • Ensure adequate controls are in place

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การบริหารทีมพนักงานเก็บเงิน ฝึกอบรม
 • ดำเนินการจัดหาเครื่องรูดบัตรเครดิตสำหรับงานต่างๆ
 • ดูแลประสิทธิภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accountancy
 • SAP and Cognos experience preferred
 • Financial planning & analysis exposure

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 35-40 ปี
 • ปริญญาโท ด้านงานเงินการบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานระบบบัญชี
 • สามารถวิเคราะห์งบ ปิดงบ นำเสนอผู้บริหาร
 • ทำงบประมาณการบัญชีได้

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชีและการควบคุมภายใน

9 hours ago

 

Applied
 • Performing monthly closing related to cost
 • Managing the work of subordinates’ (3-4 people)
 • Setting up the Actual Costing System

9 hours ago

 

Applied
 • การเงินการธนาคาร
 • วิเคราะห์งบการเงิน
 • Cash Flow Cash Management

9 hours ago

 

Applied
 • ชาย/ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน
 • วางแผนการเงิน ควบคุมดูแลการเงิน

9 hours ago

 

Applied
 • จัดทำ-ดูแลเอกสารทางการเงินของบริษัท
 • จัดทำประมาณการทางการเงิน
 • ติดต่อประสานงานกับธนาคาร

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5-7 years of experience in Commercial finance
 • Willingness to work under pressure
 • Excellent command of English

21 hours ago

 

Applied
 • สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25– 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี หรือ การเงิน อย่างน้อย 3 ปี

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Regional Opportunity
 • Global Pharmaceutical Business
 • Fast paced and dynamic organisation

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • International and new set up company.
 • BS Accountancy graduate
 • At least seven (7) years experience in Finance

29-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทางาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์โปรแกรมบ้านเชียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ข้อมูลการเงิน

29-Mar-17

 

Applied
 • โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์
 • ชุดยูนิฟอร์ม งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • A Thai Citizen.Male or Female
 • Degree in Accounting or Economics
 • 2years experienced in aspect of Financial Planning

29-Mar-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 38-45 years old
 • Bachelor degree in Finance
 • Good command of English (TOEIC 700)

29-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี หรือโท สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึนไป

29-Mar-17

 

Applied
 • FP&A
 • Fast pace environment
 • CFO successor role

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 3+ years in Financial Planning
 • Provide financial analysis for monthly,
 • Partner with marketing team to maximize

29-Mar-17

 

Applied
 • รับผิดชอบในการจัดทำระบบบัญชีการเงิน
 • ในการทำงานการบัญชีของบัญชีของบริษัท จัดทำงบการเงิน
 • รับผิดชอบในการวางแผนภาษีและการคืนภาษี

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • salary 45,000 บาทขึ้นไป หรือแล้วแต่ประสบการณ์
 • อายุงาน 3 ปีขึ้นไป
 • หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

29-Mar-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Male or Female / Age: 35 UP / Fluent in Eng
 • Experience: at least 5 yrs. / Manager Exp: 3 yrs.
 • Provident Fund, Health&Life Insurances, Bonus, etc

29-Mar-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Degree or higher in Accounting, Finance
 • MS Excel (power user)
 • Good Command of written and Spoken English

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 7 years of experience in accounting & finance
 • Strong analytical and corporate finance
 • Excellent communication skills

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Over 10 years of experience in financial operation
 • CPD certification is highly required
 • Fluent command of English

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 years of experience as a Finance & Accounting
 • Bachelor’s degree or master’s degree (preferable)
 • Customer Oriented and service minded

29-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree in MIS or Information Technology
 • Knowledge of basic accounting
 • Skill in large database or data warehouse

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Acquire new FD and CASA deposit
 • Self - driven and highly motivated
 • Co-ordinate with branch and relevant parties

29-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for monthly management
 • Prepare Monthly Business Review Report
 • Work closely with senior business leaders

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience 4-5 years in financial consulting,
 • financial analyst, auditing, tax consulting or
 • busbusiness consulting.

28-Mar-17

 

Applied
 • Responsible for operational and financial risk.
 • Degree in Risk Management, Actuarial, Finance.
 • Experience in life insurance industry.

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Administration, Finance
 • Minimum 5 years experience in Financial analysis
 • Proficient communication skill in English

28-Mar-17

 

Applied
 • Lead a crossfunctional team from technology
 • Develop detailed product requirements
 • Define success metrics and reporting needs

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop and maintain the risk management policy
 • Set up and implement local risk appetite framework
 • 7 years experience in life insurance

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or higher degree in Accounting.
 • 10 years of financial planning and analysis
 • Excellent command of written and spoken English.

28-Mar-17

 

Applied
 • 12-15 years experience: Accounting, BOI & Costing
 • Working experience in Manufactoring
 • Good English Communication

28-Mar-17

 

Applied
 • Project management across Asia-Pacific region.
 • Global technology and services provider.
 • Work in an international environment.

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • To work with one of the biggest global scale
 • To work and train oversea and gain values
 • To gain benefit from exceptional offered welfare

28-Mar-17

 

Applied
 • Finance or Accounting or related fields, Master
 • Experience:1-5 years in Financial Analyst
 • Characteristics/Skills: Leadership

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Manager
 • Bachelor’s / Master degree in Accounting, Finance
 • Having SAP (ERP) experience is advantage

28-Mar-17

 

Applied
 • การเงิน
 • ผู้จัดการ
 • บัญชี

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Advanced Microsoft Excel and PowerPoint skills.
 • 7 years of experience in financial planning
 • Degree in Finance, Economics or Accounting

27-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.