• ประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปี ในงาน Corporate Finance
 • จบการศึกษาทางด้านการเงิน หรือ เศรษฐศาสตร์
 • ใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

11 hours ago

 

Applied
 • บริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
 • รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง
 • บรรจุเป็นพนักงานประจำ

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Financial, Accounting
 • Economics, Business Administration
 • -

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in MIS or Information Technology
 • Knowledge of basic accounting
 • Skill in large database or data warehouse

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor ‘degree in Finance, Accounting
 • Advanced Microsoft Excel and PowerPoint skills
 • Excellent analytical and problem solving skills

15 hours ago

 

Applied
 • Client Financial Management Lead
 • Financial Management
 • Good communication and relationship management

26-May-17

 

Applied
 • Preferred at least 5 years’ experience
 • Bachelor Degree or higher in Finance/Banking
 • amiliar with banking industry

26-May-17

 

Applied
 • 3+ years in Financial Planning
 • Provide financial analysis for monthly,
 • Partner with marketing team to maximize

25-May-17

 

Applied
 • 7-10 years' experience in quantitative, risk mgmt
 • Posesses either FRM, or CFA is preferred
 • Sound knowledge in IFRS, BASEL, Financial Modeling

25-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance.
 • Knowledge of Thai and international accounting.
 • Good command of English communication.

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี หรือโท สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึนไป

24-May-17

 

Applied
 • MBA / Financial Engineering graduates.
 • 3 - 5 years’ experience in the Thai capital market
 • Excellent communication and interpersonal skills

24-May-17

 

Applied
 • Financial analysis and management
 • Support the global financial management function
 • Collaborate with client and engagement executives

23-May-17

 

Applied
 • 3+ years experience in Life Insurance and Risk
 • Degree in Actuarial, Accounting, Maths, Statistics
 • Leadership skills and good English

05-May-17

Above THB160k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.