• บริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
 • รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง
 • บรรจุเป็นพนักงานประจำ

22 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ทางด้านบัญชี, การเงิน, การธนาคาร
 • ตรวจสอบรายงานกระแสเงินสดและประมาณการค่าใช้จ่าย
 • คำนวณดอกเบี้ยกู้ยืม

26-May-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 3+ years in Financial Planning
 • Provide financial analysis for monthly,
 • Partner with marketing team to maximize

25-May-17

 

Applied
 • At least a Bachelor degree in Accounting.
 • Experiences more than 5 years
 • Ability to work under pressure

25-May-17

 

Applied
 • 3+ years in Financial Planning
 • Provide financial analysis for monthly,
 • Partner with marketing team to maximize

24-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.