• กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์งานบัญชีและการเงิน
 • ป.ตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ และบัญชีต้นทุน

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 10 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงานบริหารอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ อ.บ้านนา จ.นครนายก ได้

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการงานด้านบัญชีและการเงิน
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ประสบการณ์งานบัญชีและการเงิน

27-Apr-17

 

Applied
 • มีความรู้ในทางกฎหมาย และสามารถปิดงบได้
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปี
 • มีความรู้ในทางกฎหมาย และสามารถปิดงบได้

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Manager
 • Bachelor’s / Master degree in Accounting, Finance
 • Having SAP (ERP) experience is advantage

26-Apr-17

 

Applied
 • Male or Female,Thai national not over 35 years old
 • Bachelor's Degree in financial and accounting
 • 5 year relevant work experience

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting
 • 7-10 years experience in accounting and finance
 • Female, Thai Nationality, 35-45 years old

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 2-7 years-experience in Controlling
 • Excellent in English skill
 • Bachelor degree in Controlling, Finance, Business

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการปิดงบการเงินให้ เป็นไปตามเวลาที่กำหนด
 • วางแผน ควบคุมการจัดทำงบประมาณประจำปี
 • จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายส่งให้แก่หน่วยงาน

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.