• บัญชี
 • ต้นทุน
 • วิเคราะห์การเงิน

3 hours ago

 

Applied
 • min 5 years experience in Accounting and Finance
 • Have knowledge in Tax Regulations
 • Good in English both written and spoken

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Financial report, TAX, Budgeting, Audit etc.
 • CPA is a plus
 • Manufacturing environment is required

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in finance or accounting
 • Fluent English language verbal and written
 • Strong Leadership and supervisory skills

5 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Master’s Degree in Accounting / Finance
 • Ability to communicate in English
 • Good knowledge of SAP and Excel

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Investment Banking, M&A, Fund raising,Deal advisor
 • CFA, Business Valuation, project finance advisory
 • Financial model review, corporate finance

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • A minimum 10 years experiences in Accounting
 • Good command of both spoken and written English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • SAP Business One Experience
 • At least 2-3 years’ experiences in Finance
 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting

7 hours ago

 

Applied
 • Finance and Accounting Development Sr. Sup. / Sup.
 • Good knowledge in accounting management and tax
 • Experience in ACCPAC will be an advantage.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 4 years of audit experience
 • Able to work independently in startup
 • Handles Full Set accounting

7 hours ago

 

Applied
 • Degree or Master’s degree in Accounting or Finance
 • 3 years of experience in Finance or Accounting
 • Quick learner, willing to work under pressure

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • prepare the documents to be processed for payment
 • petty cash fund for miscellaneous expenses
 • cash management software and accounting software

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fluent in Chinese and English
 • Yangon Myanmar based
 • 5,000 - 6,000 USD

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การงานด้านงานบัญชี การเงิน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ การใช้งานภาษาในระดับดี
 • มีประสบการณ์ 5-10 ปี ในระดับหัวหน้างาน/ผู้จัดการ

10 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การวางแผนการเงินระยะสั้นและระยะยาว
 • จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิปริญญาตรี การเงิน การธนาคาร 3 ปีขึ้นไป

11 hours ago

 

Applied
 • Male or female, 21 years old and above
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • Good command in English

11 hours ago

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาบัญชี หรื่อที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการด้านณ์บัญชี การเงิน
 • มีความรู้ด้านตลาดหลักทรัพย์

12 hours ago

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years Finance or Accounting experience
 • Degree or higher 1n Finance or Accounting
 • Experience with SUN Systems / Cognos

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting or Finance
 • 10 years in finance & treasury management roles
 • Good command of written and spoken English

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • 5 years experiences from Bank or corporate finance
 • Handle cash flow planning and analysis

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ในสาขาการเงิน
 • มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษดี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้น สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1-5 ปี ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมบัญชีได้
 • วางแผนและแก้ปัญหาทำงานเป็นทีมได้

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 5 Yrs. solid experiences as Finance & Acc
 • Good command of English in both spoken and written

15 hours ago

THB70k - 120k /month

Applied
 • รับผิดชอบระบบการเงินของบริษัท
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
 • มีทักษะการวิเคราะห์งาน

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excellent communication and EXCEL skills
 • Working across multiple systems with leaderships
 • Attractive remuneration package plus career growth

21 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย /หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส / ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ หรือเคยผ่านงาน

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of Accounting degree or higher
 • Experience in Accounting and 3-5 years
 • “Can do” attitude to problem-solving

21 hours ago

 

Applied
 • Finance and Accounting
 • Master or Bachelor degree
 • Srinakarin, Bangkok

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การบริหารทีมพนักงานเก็บเงิน ฝึกอบรม
 • ดำเนินการจัดหาเครื่องรูดบัตรเครดิตสำหรับงานต่างๆ
 • ดูแลประสิทธิภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Formulating strategic plan Finance & Accounting
 • Communicating plan and advising on implementation
 • Overseeing and advising the subordinated team

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี,การเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting. Tax/BOI
 • At least 7 years of accounting experience
 • Ensure timely and accurate accounting

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • BA/MA in Finance and accounting
 • Strong experience in F&A from automotive industry
 • CPA is a plus

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบ Statement รายวัน
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance.
 • Female, not over 38 years old.
 • 4 years of experience in Finance and Accounting

21 hours ago

 

Applied
 • Great Company
 • Great Package
 • Great Location

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of Business Administration
 • Minimum 3-5 years finance experience as manager
 • Good written and spoken English

21 hours ago

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 35-40 ปี
 • ปริญญาโท ด้านงานเงินการบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma/ Degree in Accounting or any related
 • Must have knowledge of Microsoft Office
 • Good written and spoken English

21 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 21 - 37 ปี
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

21 hours ago

 

Applied
 • Sales Controller Manager
 • FMCG or consumer good industry
 • Commercial Finance Manager

21 hours ago

 

Applied
 • ทำบัญชีทั่วไปของบริษัท
 • ปวส ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 30 ปี
 • น้ำเสียงไพเราะ มีที่พักใกล้เคียงบริษัท

21 hours ago

 

Applied
 • A Global Brand in Luxury Retail
 • Dynamic and Fast Paced Business
 • Great Opportunity to Grow

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum Bachelor in Accounting
 • Minimum 5 years' experience in accounting and tax
 • Fluent in English and Thai

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิงเท่านั้น อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน
 • มีประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับตำแหน่ง 3 ปีขึ้นไป

21 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • Finance Accounting
 • Administration and General Affairs
 • Good English

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Food chain / Restaurant / Hotel
 • Strong in Fiance and Accounting
 • Good command of English

21 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.