• รับผิดชอบระบบการเงินของบริษัท
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
 • มีทักษะการวิเคราะห์งาน

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Digital Advertising Agency
 • Smart and Proactive work style
 • Benefits are provided

7 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Officer ได้เป็นอย่างดี

7 hours ago

 

Applied
 • Identifies financial status, forecasting flow cash
 • Improves financial status
 • Reconciles transactions

7 hours ago

 

Applied
 • Fluently in English is a must.
 • SAP program user.
 • Mature and self-motivated, hard-working.

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Thai Nationality, Female only, 25-32 years old
 • degree in accounting or related
 • 2 years experience in related position

7 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • บริหารจัดการงานด้านบัญชีและการเงิน
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ประสบการณ์งานบัญชีและการเงิน

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกร Microsoft.office, ได้เป็นอย่างดีดี

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

7 hours ago

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

7 hours ago

 

Applied
 • Verifying the accuracy of invoices
 • Control AR Outstanding within 60 days
 • High level of accuracy and reliability

7 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, Age between 36-45 years old
 • More than 10 years experience
 • Good command of English

7 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor / Master degree of Business Admin
 • 5 years experiences in Trade Finance Business
 • Knowledge of the banking business

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IPO
 • Renewable energy
 • Power plant

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting
 • At least 5 years of experience as Financial Manage
 • ERP experience, SAP or Oracle, Fluent English

7 hours ago

THB90k - 120k /month

Applied
 • Degree in Accounting.
 • Experience in industrial accounting
 • Good communication in English

7 hours ago

 

Applied
 • โทรสอบถามลูกค้าเกี่ยวกับการรับชำระเงิน
 • การออกเอกสารใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน
 • การบันทึกใบสำคัญรับ-จ่าย

7 hours ago

 

Applied
 • 10 -15 years of experience in finance/accounting
 • Provide direction and vision to the Finance team
 • Working within a matrix structure

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย /หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส / ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ หรือเคยผ่านงาน

7 hours ago

 

Applied
 • CPD required
 • Good command of both written and spoken English
 • Five years of experience in the area of accounti

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in accounting
 • 2–4 years experience in accounting field
 • Experience in preparing withholding tax

7 hours ago

 

Applied
 • Automotive Industry
 • 10 years’ experience in accounting and finance
 • Good command of both written and spoken English

7 hours ago

 

Applied
 • age not over 27 years old
 • Bachelor degree in Finance, Economics
 • Experience in Corporate Finance

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวช. ปวส.ต้องผ่านงานมาขั้นต่ำ 2 ปี
 • ชาย/หญิง อายุ 22-40 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวใช้ จะพิจารณาพิเศษ

7 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิม.6,ปวช/ปวส – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

7 hours ago

 

Applied
 • Degree in Accounting, Finance, Economics
 • 5 years experiences in financial planning
 • Solid background in supply chain and logistics

7 hours ago

 

Applied
 • Conduct financial analysis as required
 • Strong analytical skill, expert in MS Excel
 • Tax planning,optimise tax & manage tax credit

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai national only
 • 5 years of relevant working experience
 • Strong Excel skills are essential

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Very good analytical skills
 • Able to work successfully in a matrix organization
 • Excellent English communication skill

7 hours ago

 

Applied
 • เงินเดือน10000 ขึ้นไป ปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่
 • เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน โบนัสตามผลประกอบการ
 • ค่าโทรศัพท์ ประกันสังคม ประกันชีวิต ตรวจสุขภาพ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree, Age 30-35 years old
 • Finance & Controlling or Accounting
 • Good command of English

7 hours ago

 

Applied
 • a beautiful Career for Generation X and Y
 • develop Right People to be Financial Professionals
 • enjoy Working for High Income,Bonus and Rewards

7 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Internal Audit Finance Audit
 • Automotive Industry
 • Working Monday - Friday

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูค่าใช้จ่าย - รายได้ของบริษัท,สรุปรายจ่าย
 • เขียนเช็คเข้าบัญชี,ทำข้อมูลเช็คจ่ายร้านค้า
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี-การเงิน 1 ปี ขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • จัดทำรายได้ - ค่าใช้จ่าย ตรวจสอบ
 • กำกับดูแลการจ่ายเช็คและการโอนเงิน
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี การเงิน สาขาที่เกี่ยวข้อง

7 hours ago

 

Applied
 • 1 - 3 yrs exp in financial position
 • Good command of English will be an advantage
 • Ability to communicate in English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ในทางกฎหมาย และสามารถปิดงบได้
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปี
 • มีความรู้ในทางกฎหมาย และสามารถปิดงบได้

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรับผิดชอบสูง และละเอียดรอบคอบ
 • ติดตามทวงหนี้จากบริษัทไฟแนนซ์
 • รับชำระค่ารถยนต์ , จัดทำรายงานรายรับประจำวัน

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in finance/accounting
 • Experience of MIS, Preparing Financial Statements
 • Proficiency in English

7 hours ago

 

Applied
 • Degree with a concentration in Accounting
 • 5 or more years of overall accounting/financial
 • CPA (preferred)

7 hours ago

 

Applied
 • SAP FICO
 • Testing and Managing test
 • Thai Taxation system ,supporting SAP system.

7 hours ago

 

Applied
 • Proven working experience as a controller
 • Male or Female 35-45 years old.
 • Over 10 years working experience in Accounting

7 hours ago

 

Applied
 • Finance
 • Education
 • International School

7 hours ago

 

Applied
 • Finance & Accounting
 • Management & Leader
 • Master Degree in finance and accounting

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • AR experience
 • Speak good English
 • Can work in Suanluang/Srinakarin

7 hours ago

 

Applied
 • Accountant/Finance
 • 2 years relevant working experience
 • Staff Level

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Prepares financial data for monthly, quarterly
 • Bachelor’s degree in Accounting , Finance
 • experiences at least 5 years in Accounting

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.