• ประสานงานทางด้านการเงินทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • จัดทำการคัดแยก รับ-ส่ง เอกสารของฝ่ายการเงิน
 • จัดทำบันทึกรายการเงินโอน รายการเช็คจ่าย

8 hours ago

 

Applied
 • 4 - 7 yrs exp. in Operational/Strategic Consulting
 • Degrees in Finance/MBA/Engineering
 • Excellent English communication skills

8 hours ago

 

Applied
 • Male or female Age between 23-28 years
 • degree in Finance/Banking/BA or a related business
 • Minimum 2 years working experience

8 hours ago

 

Applied
 • degree or higher in Finance, Accounting
 • 5 years of experience in financial
 • Experience in FMCG /Real Estate would be a plus

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Top Global Fishing Tool Manufacturer (Daiwa Brand)
 • Global Company with Customers all over the world
 • Good positive and rewarding work environment

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Commercial Finance
 • Analysis
 • FMCG/Retail Business

8 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน

8 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี / โท สาขาการบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องจักร

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for managing Accounting and Finance
 • Strong leadership and analytical skills
 • Professional in Accounting standards

8 hours ago

 

Applied
 • Evaluate and execute all financial derivatives
 • Disclose all financial information to SEC/SET
 • 5 years of experience in corporate and project

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Accounting - CPD - Thai GAAP
 • full accounting, forecasts, audit,
 • Office and administration management

13 hours ago

THB45k - 55k /month

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting, 5-7 years
 • Experience in project costing, internal control
 • The position requires tax and accounting knowledge

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการเงิน บัญชี หรือสาขาเกี่ยวข้อง
 • ใช้ภาษาจีนกับภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
 • สามารถประสานงานและติดต่องานกับผู้สอบบัญชีได้

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Supporting information for dealer
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 3-4 years of experience in Finance

13 hours ago

 

Applied
 • หลักสูตรอบรม 1 เดือน มูลค่ากว่า 20,000 บาท
 • มีความชอบด้านการจัดสรรการลงทุน และใจรักในงานบริการ
 • ผู้ที่มี License แล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

 

Applied
 • - Bachelor's Degree / Master's Degree
 • - Excellent command in English language
 • - Work Experience more than 7 Years

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บัญชีและการเงิน
 • Accounting & Finance Manager
 • ผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

13 hours ago

 

Applied
 • Report to Sales Finance Manager
 • FMCG industry
 • CBD Area

13 hours ago

 

Applied
 • Finance Manager
 • Accounting Manager
 • ผู้จัดการแผนการเงิน

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years of experience.
 • Leadership and problem solving skills
 • Be able to work in our Head Office in Ramintra

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางระบบและทำบัญชี วางแผนภาษีของบริษัทและกรรมการ
 • ความรู้เกี่ยวกับมาตราฐานการบัญชี และกฎหมายภาษี
 • พนักงานน้อย วุ่นวายน้อย มีความเป็นกันเอง

13 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Commercial Finance (Up to 150 K) (Manufacturing)
 • Minimum 5 years in Commercial Financial
 • Experience in Cost (Manufacturing business)

13 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • At least 5 - 10 years of experience
 • Fluency in English and Thai is essential
 • Master's Degree in Accounting / Finance

13 hours ago

 

Applied
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน Audit
 • ประสบการณ์มหาชน ตลาดหลักทรัพย์Assistant Accounting

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน/
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ซื่อสัตย์ อดทน

13 hours ago

 

Applied
 • University degree in Laws
 • Ability to conduct research and analyse
 • Ability to work in team

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • Internal Audit Finance Audit
 • Automotive Industry
 • Working Monday - Friday

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก และงานอื่น ๆ
 • จัดทำ ดูแล ตรวจสอบ ปิดงบต่าง ๆ ได้
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

13 hours ago

 

Applied
 • To handle overall accounting record
 • At least 1–5-years experience in accounting field
 • Experience in preparing withholding tax report

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับชำระค่าสินค้า ที่เคาเตอร์แคชเชียร์
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 35 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • จัดทำ Invoice ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
 • วุฒิ ปวช,ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • ทุกเพศ อายุ 20-25 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีความขยัน อดทน ความรับผิดชอบ

13 hours ago

 

Applied
 • เพศ หญิง เท่านั้น / อายุ 35-45 ปี
 • ป.ตรี-ป.โท สาขาบัญชี, การเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานบัญชี ระดับบริหารจัดการตั้งแต่ 3 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • Identifies financial status, forecasting flow cash
 • Improves financial status
 • Reconciles transactions

13 hours ago

 

Applied
 • Experience in Project finance is preferable
 • Strong analytical, technical and problem solving s
 • Fluent of English skill

13 hours ago

THB90k - 120k /month

Applied
 • At least 3 years of progressively responsible fina
 • Sound knowledge of UN/UNOPS Financial
 • Fluency in written and oral English required.

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์ การทำงานด้านบริหารบัญชีและการเงิน
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษี ฯ ประมวลกฎหมาย ฯ

13 hours ago

 

Applied
 • Entry Level position at International Fintech Co.
 • For Bachelor grads in Finance, Economics & BA
 • Competitive Salary, Bonus, Training and benefits

13 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ดูแลงานด้านการบัญชีและการเงินในทุกฟังก์ชั่น
 • Accounting&Finance Manager
 • ปฏิบัติงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

13 hours ago

 

Applied
 • จัดการงบกระแสเงินสด Statement , Cheque ของบริษัท
 • มีประสบการณ์ทางด้านการเงินอย่างน้อย 5 ปี
 • ทำ Cash Flow Projection

13 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • ก้าวหน้า มั่นคง
 • ท้าทาย
 • ทำงาน 5 วัน

13 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านการบัญชี
 • เริ่มงานได้ทันที

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting and MBA is a plus.
 • Have experience in ERP system, ERP-Navision
 • CPD holder is a must.

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 35-43 years old
 • Bachelor's degree in Finance or Accounting
 • 7-10 years working experience as accountant

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Finance / Accounting/ budgeting / Forecasting
 • Financial Control / BOI / Cost Control /Analysis
 • Business Monthly Report / Business planning

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 10ปี

13 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ตามเบี้ยกรมธรรม์
 • ตรวจสอบรายการชำระเบี้ย STATEMENT

13 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.