• ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก และงานอื่น ๆ
 • จัดทำ ดูแล ตรวจสอบ ปิดงบต่าง ๆ ได้
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

3 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานทางด้านบัญชี และ การเงิน รวมถึง วางแผน
 • ควบคุมการดำเนินงานทางด้านบัญชี และ การเงิน
 • ลงบัญชีสมุดรายวันทั่วไป และสมุดรายวันจ่าย

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำงาน 8.00-17.30 (จันทร์ - เสาร์)
 • ตรวจสอบเอกสาร รับ-จ่าย เงินสดย่อย
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting, Finance
 • Master’s Degree in Business Administration
 • 5 years’ work experience in Financial Management

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Basic salary + bonus + allowance
 • Reviewing general ledger (GL) account
 • Diploma / degree in accounting / finance

3 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • หัวหน้าการเงิน
 • Finance Supervisor
 • Finance Expert

3 hours ago

 

Applied

Finance Manager

Robert Walters Thailand

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Accounting
 • Finance
 • Accounting and Finance

3 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านการเงิน

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting, preferable CPA
 • Good command of spoken and written English.
 • At least 5 year(s) of relevant working experience

3 hours ago

THB45k - 55k /month

Applied
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจเช่าซื้อ/ลีสซิ่ง
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำรายงานทางการเงิน/งานตรวจสอบ
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Finance, Accounting
 • Female, 2 years experience in Accounting
 • 23-27 years

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Finance analysis
 • English business level
 • Experienced in SAP, ERP operating, BOI

3 hours ago

 

Applied
 • degree or higher in Business Administration
 • 5-7 years of corporate finance, investment
 • Familiar with business valuation and financial

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To work in one of the biggest Japanese company
 • To brush up your financial/accounting skills
 • Bachelor’s degree in accounting or related

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Computer Science or related fie
 • 5+ years in successful project management
 • Good English skill

3 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Female age between 20 – 27 years old.
 • Diploma or Bachelor’s Degree in Accounting.
 • Experienced 0 - 2 years in accounting.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางบิล-รับเช็ค ทำเช็คจ่าย เงินสดย่อย
 • เพศหญิง วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ทำงาน1-3 ปี ขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • ติดตามการชำระเงิน , AR
 • การศึกษา : ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาการเงิน,บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการดูแลงานการเงิน

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Handling the full set of accounts; AR, AP and GL.
 • Liaising with external auditors, tax agents
 • Positive and enthusiastic approach to work.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business Analyst
 • Accounting,M&A,FA
 • Finance,Analyat

3 hours ago

 

Applied
 • Degree specialization in Finance
 • 15-20 years’ experiences in financial, treasury
 • Thai National, aged 38 – 45

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Oversee all the finance & accounting's activities
 • More than 10 years experience in accounting field
 • At least 3 years experience in Financial Sector

3 hours ago

 

Applied
 • Spreadsheet and modeling skills.
 • Committed to process improvement.
 • Willing to adapt quickly to changes in direction.

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีบัญชี มีความรับผิดชอบสูง
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงิน อย่างน้อย 1-5 ปี
 • รักที่จะเรียนรู้งานใหม่ในทุกด้าน

3 hours ago

 

Applied
 • University degree with major in Economics.
 • Proven experience in accounting.
 • Fluent spoken and written English is a must.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนงานด้านภาษี ตรวจสอบการลงรายงานภาษีต่างๆ
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบัญชี

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • การเงินเเละบัญชี
 • อายุไม่เกิน 35 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • Central Bangkok
 • MNC FMCG Company
 • Part of a strong Finance team

3 hours ago

 

Applied
 • Account receivable
 • fresh graduate
 • SAP System

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ACCOUNTING & FINANCIAL MANAGER
 • Bachelor degree or higher in Accounting & Finance.
 • Experienced over 12 years in accounting & financia

3 hours ago

 

Applied
 • ความละเอียดรอบคอบและแม่นยำในข้อมูล
 • มีทักษะในการนำเสนองานกับผู้บริหารได้เป็นอย่างดี
 • มีการคิดวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28-38 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญชี,การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • At least 10 years experience at managerial level
 • Strong management experience in garment industry
 • Have experience working with SAP ERP system

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Trade Finance
 • Accounting
 • Finance

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง จบปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • ดูแลและควบคุมการเงินของบริษัท
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 3 ปี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • 10 years experience in an accounting and finance
 • Experience in a related business is an advantage
 • Bachelor’s degree in Accounting or a related field

3 hours ago

 

Applied
 • วิเคราะห์งบการเงินของบริษัท
 • จัดทำ Model ทางการเงิน ของบริษัท
 • ปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท การเงิน / บัญชี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only
 • degree or Master degree in finance or accounting
 • 15+ years related experience in a manufacturing

3 hours ago

 

Applied
 • To grow with a Japanese leading company
 • To work in global company which cover 56 bases
 • Attractive remuneration package

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Dealer Finance with leasing company
 • Good command of English
 • Experience to work with MNC is preferred

3 hours ago

 

Applied
 • 5+ years of professional experience
 • attractive salary and benefits
 • Authorized Audi importer and distributor

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Accounting, Financial
 • 7 years experiences in financial management
 • Background in BOI

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.