• เพศชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์ 3-5
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์ (เสาร์ เว้น เสาร์)

54 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Thai nationality, age 27-35 years old
 • Experience in an Audit firm

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • บันทึกบัญชี,จัดทำหัก ณ ที่จ่าย
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการเงิน สาขาการธนาคาร
 • ผ่านการใช้โปรแกรม Express ทางด้านบัญชีมา

10 hours ago

 

Applied
 • บันทึกบัญชี การชำระเงินให้ลูกค้า
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาการเงิน, บัญชี
 • สรุปค่าใช้จ่าย ยอดหนี้ทั้งหมดประจำวันและประจำเดือน

10 hours ago

 

Applied
 • จัดทำและนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน
 • จัดทำ Bank Reconcile ทุกบัญชี
 • จัดทำงบประมาณของแผนก

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Process accounting receivables,incoming payment
 • Perform day to day financial transactions
 • Contact clients for payment

10 hours ago

 

Applied
 • University’s degree, preferably in English
 • A few years’ experience as Executive Secretary
 • Computer skills in MS Office

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี
 • มีความแม่นยำ ด้านกฏหมายบัญชี และกฏหมายภาษี

10 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี
 • จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย
 • มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชี

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in accounting Only
 • 1–5-years experience in accounting field
 • Experience in preparing withholding tax report

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in accounting or relatefield
 • 3-5 years’ experience in AR / AP / GL
 • Basic accounting knowledge and Oracle experience

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or a related field
 • Having experience in an audit firm
 • 3 years plus of experience in accounting

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ทำเกี่ยวกับบัญชี ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี

10 hours ago

 

Applied
 • Direct experience in accounting and finance
 • Competitive compensation
 • Opportunities for internationally working

25-Jun-17

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • age not over 35 years old
 • 3 years’experience in Finance and Accounting

24-Jun-17

 

Applied
 • Create the billing plan, issue invoice and receipt
 • Coordinate with the related departments on billing
 • Reconcile the billing with the usage report

24-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบเช็คจ่ายเจ้าหนี้,

24-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3-5 ปี
 • ดูแลการจัดหาแหล่งเงินทุน

24-Jun-17

 

Applied
 • finance experience 2-3 years
 • Good in English conversation and speaking
 • Thai Nationality

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำ Cash Flow Projection
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน 3-5 ปี
 • ความประสบการณ์การทำงานในบริษัทตลาดหลักทรัพย์

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำงาน 8.00-17.30 (จันทร์ - เสาร์)
 • ตรวจสอบเอกสาร รับ-จ่าย เงินสดย่อย
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วางบิล-รับเช็ค ทำเช็คจ่าย เงินสดย่อย
 • เพศหญิง วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ทำงาน1-3 ปี ขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • การเงินเเละบัญชี
 • อายุไม่เกิน 35 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • Account receivable
 • fresh graduate
 • SAP System

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Trade Finance
 • Accounting
 • Finance

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 - 5 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • หญิง อายุุไม่เกิน 45 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • สามารถใช้งานโปรแกรม CD Organizer
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ทางด้านบัญชี,การเงิน
 • ประสบการณ์ธุรกิจก่อสร้าง

22-Jun-17

 

Applied
 • Thai Female
 • At Least 3 years Experience
 • Ability to communication in English/Fair English

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี หรือการเงิน
 • ไม่จำกัดเพศ และอายุ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือ นักศึกษาภาคค่ำ

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • prepare the documents to be processed for payment
 • petty cash fund for miscellaneous expenses
 • cash management software and accounting software

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Finance , Accounting ,or business relate
 • 2 years experiences in financial
 • Extensive experience in Microsoft Excel

22-Jun-17

 

Applied
 • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 0 - 5 ปี
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร, มาตรฐานบัญชี ,MS office

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย /หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส / ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ หรือเคยผ่านงาน

22-Jun-17

 

Applied
 • ตรวจสอบติดตามผลการทำงาน
 • ปรับปรุงแผนการทำงานและวางแผนงงานต่างๆ
 • พิมพ์บิลแจ้งค่าใช้จ่าย

22-Jun-17

 

Applied
 • Thai Nationality, male or female
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting
 • 5 years working experience in accounting

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Female ,age not over 25 years old
 • Have educational background or a degree in Finance
 • Good command in English

22-Jun-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • Maintain up-to-date billing system.
 • Follow up on, collect and allocate payments.
 • Control and manage the debt (collection process)

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in any fieds
 • New graduate are welcome
 • Working area : Ratburana

22-Jun-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านเจ้าหนี้
 • วางบิล, รับเช็ค, ดูแลเงินสดย่อย
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี

22-Jun-17

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบสูง และละเอียดรอบคอบ
 • ติดตามทวงหนี้จากบริษัทไฟแนนซ์
 • รับชำระค่ารถยนต์ , จัดทำรายงานรายรับประจำวัน

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience of Banking Industry
 • Computer literacy
 • Good command of English

21-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง 25 ปี ขึ้นไป
 • จบ ป.ตรี-ป.โท บัญชี/การเงิน
 • ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ (ทำงานเสาร์เว้นเสาร์)

21-Jun-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree or above in financial.
 • experience in verify cash flow project, financial.
 • Experience in manufacturing business is advantage.

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • รับชำระค่าสินค้า ที่เคาเตอร์แคชเชียร์
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 35 ปี

21-Jun-17

 

Applied
 • จัดทำบัญชีภายในของบริษัท
 • ปวส - ป.ตรี ขับรถได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

21-Jun-17

 

Applied
 • Internal Audit Finance Audit
 • Automotive Industry
 • Working Monday - Friday

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุงาน 3-5 ปี
 • ทำงาน จันทร์-เสาร์
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ

21-Jun-17

THB16k - 25k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.