• ทำงาน 8.00-17.30 (จันทร์ - เสาร์)
 • ตรวจสอบเอกสาร รับ-จ่าย เงินสดย่อย
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Finance
 • account
 • treasury

13 hours ago

 

Applied
 • ปวส. หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารการรับเงิน - ใบเสร็จรับเงิน
 • การขาย ออก บิลขาย/ใบกำกับภาษี

13 hours ago

 

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 - 5 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • ทำเกี่ยวกับบัญชี ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี

13 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3-5 ปี
 • ดูแลการจัดหาแหล่งเงินทุน

22-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบเช็คจ่ายเจ้าหนี้,

22-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการเงิน บัญชี หรือสาขาเกี่ยวข้อง
 • ใช้ภาษาจีนกับภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
 • สามารถประสานงานและติดต่องานกับผู้สอบบัญชีได้

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน/
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ซื่อสัตย์ อดทน

21-Jul-17

 

Applied
 • Internal Audit Finance Audit
 • Automotive Industry
 • Working Monday - Friday

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านการบัญชี
 • เริ่มงานได้ทันที

21-Jul-17

 

Applied
 • ตรวจสอบติดตามผลการทำงาน
 • ปรับปรุงแผนการทำงานและวางแผนงงานต่างๆ
 • พิมพ์บิลแจ้งค่าใช้จ่าย

21-Jul-17

 

Applied
 • จัดทำบัญชีภายในของบริษัท
 • ปวส - ป.ตรี ขับรถได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

21-Jul-17

 

Applied
 • Male or female Age between 23-28 years
 • degree in Finance/Banking/BA or a related business
 • Minimum 2 years working experience

21-Jul-17

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชีทั่วไป
 • ทำเอกสารวางบิลรับเช็ค
 • มีความเป็นตัวของตัวเอง

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • การศึกษาม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

21-Jul-17

THB10k - 13k /month

Applied
 • จบวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไปด้านระบบบัญชี, ภาษี, ปิดงบ
 • ทักษะทางการทำบัญชี

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • To handle overall accounting record
 • At least 1–5-years experience in accounting field
 • Experience in preparing withholding tax report

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Female
 • At Least 3 years Experience
 • Ability to communication in English/Fair English

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • University’s degree, preferably in English
 • A few years’ experience as Executive Secretary
 • Computer skills in MS Office

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีในการทำงาน
 • อายุ 21-25 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

20-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 10 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • อายุ 40 ปี ขึ้นไป

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Female whose age not over 30 years only
 • Good command in both Thai and English languages
 • Experience in finance and accounting

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Financial budgeting
 • Forecast report
 • Multinational organization

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ช / ญ อายุไม่เกิน 30 ปี สัญชาติไทย
 • วุฒิปริญญาตรี-สาขาบัญชี หรือ การเงิน
 • ประสบการณ์งานด้านบัญชีและการเงินมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี

20-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี
 • มีความแม่นยำ ด้านกฏหมายบัญชี และกฏหมายภาษี

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ทำงานละเอียดรอบครอบ ซื่อสัตย์สุจริต กระตือรือร้น

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Finance , Accounting ,or business relate
 • 2 years experiences in financial
 • Extensive experience in Microsoft Excel

20-Jul-17

 

Applied
 • Enjoy working in operations
 • Good in Excel and Outlook
 • Strong written and Spoken in English

20-Jul-17

 

Applied
 • ปวส-ป.ตรี
 • ผ่านงานบัญชีมาแล้ว
 • สามารถสรุปราย-รับรายจ่าย/เงินสดย่อย/สั่งของ

20-Jul-17

 

Applied
 • มีทักษะทางบัญชีด้านรับ ด้านจ่าย
 • ถ้าสามารถปิดงบบัญชีได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้บ้าง

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีทางบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express หรือ Sage

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ร้านขายของที่ระลึกและสวนสนุกของ LINE FRIENDS ในไทย
 • มีประสบการณ์ตรงด้านการบัญชี และ/หรือ ด้านการเงิน
 • เคยทำการปิดรอบบัญชีรายเดือนและรายปี, TAX, VAT

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Female age 30 years up
 • Bachelor Degree in accounting or higher
 • 5 year experience in accounting field

19-Jul-17

 

Applied
 • Financial Officer in Electricity generating
 • 1-2 years of related experience is preferable
 • TOEIC score must be over 600

19-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Finance, Accounting, Good Eng
 • Exp 2 yrs, able to move working place,
 • exp. ERP, ACC system, Navision program

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Maintain up-to-date billing system.
 • Follow up on, collect and allocate payments.
 • Control and manage the debt (collection process)

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป, ปริญญาตรีบัญชีการเงิน
 • มีความรู้ทางการจัดทำบัญชี มีความละเอียดรอบคอบ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี, ใช้ MS Officer ได้ดี

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Good numeral skill
 • Good English communication skill
 • Honestly and have a love for precious items

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Strong quantitative and analytical skills
 • Experience in Credit Underwriting, Credit Analysis
 • Strong Experience in Project Finance Analysis

19-Jul-17

 

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี
 • จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย
 • มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชี

19-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมบันทึกข้อมูลระบบบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี

19-Jul-17

 

Applied
 • Female only, 25-32 years old
 • Sales Coordinator, Account, Finance
 • 2 years experience in related position

19-Jul-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชี การชำระเงินให้ลูกค้า
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาการเงิน, บัญชี
 • สรุปค่าใช้จ่าย ยอดหนี้ทั้งหมดประจำวันและประจำเดือน

19-Jul-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชี,จัดทำหัก ณ ที่จ่าย
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการเงิน สาขาการธนาคาร
 • ผ่านการใช้โปรแกรม Express ทางด้านบัญชีมา

19-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in related fields
 • Responsible for carrying out the secretarial/admin
 • Must be energetic and have a strong personality

18-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี-การเงิน อย่างน้อย 1 ปี
 • สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • เรียนรู้เร็ว ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.