• เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • ปวช-ปริญญาตรี สาขา บัญชี / การเงิน
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

11 hours ago

 

Applied
 • At least Bachelor’s degree in Finance, Economic
 • Having 0-3 years of work experience in Finance
 • Good command of English

14 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality Only.
 • Age between 25-35 years old.
 • Good computer skills such MS Excel.

23 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • Experience managing bank guarantees LC, TR, PN etc
 • Thai-based company with operations in 80 countries
 • Int. work environment with 15 regional offices

23 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • Bachelor or Master in related field
 • Experience in relevant fields at least 1 years
 • Good command of English, both spoken and written

23 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุระหว่าง 22 – 25 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม A-softBiz
 • พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองเสมอ

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำใบกำกับภาษี
 • ปวช. - ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน
 • บันทึกการชำระหนี้

18-Feb-17

 

Applied
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีทัศนคติเชิงบวก
 • จัดทำเช็คและใบเสนอจ่ายของบริษัทแม่และบริษัทย่อย

18-Feb-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • 2-5 years' experience in Budgeting, Cost Control
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • Good communication skill in English

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ ระหว่าง 22-35 ปี
 • จบปริญญาตรี มีผิวหน้าที่ดี
 • สาามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้

17-Feb-17

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานในสายงาน 1 - 2 ปี

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Finance, Accounting, Auditor, CPA
 • Experienced in start-up and fast-growth company
 • Yong talented, and eager to learn and implement

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in accounting or business administration.
 • 7 years of senior financial management
 • Manage the audit process with big 4 audit firm

17-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจสอบ Statement รายวัน
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

17-Feb-17

 

Applied
 • Male or female, 21 years old and above
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • - Good command in English

17-Feb-17

 

Applied
 • Have experience in financing 2 years.
 • Have exprerience in tax management
 • Bachelor Degree.

17-Feb-17

 

Applied
 • Strong finance background
 • 2-5 years of experience in financial advisory
 • Very good command of English

17-Feb-17

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านสื่อดิจิตัล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Male / Female
 • B.A. in Accounting
 • 2-5 yrs. exp. in Accounting field

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any fieds
 • New graduate are welcome
 • Working area : Asoke or Chaengwatthana

17-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • นำส่งภาษี ฯลฯ
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5
 • บันทึกรายการบัญชี AR,AP,GL

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี 2-3 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงานการเงิน 3 ปีขึ้นไป

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Prepare the GL adjustment and accrual transaction
 • Preparing account reconciliation and follow up
 • To assist in month end closing

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีใจรักงานงานบริการ
 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน/บัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี รถยนต์

16-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การเงิน บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบ,มีความซื่อสัตย์

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ ทำงานด้าน บัญชี อย่างน้อย 3 ปี

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส -ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ปิดงบการเงินได้

16-Feb-17

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • Thai Nationality, Female only, 25-32 years old
 • degree in accounting or related
 • 2 years experience in related position

16-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์3ปี
 • Cashflow

16-Feb-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3
 • วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตได้

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงานบัญชี-การเงินทั้งระบบ
 • บัญชี-การเงินรับ-จ่าย ออกบิลขาย บิลซื้อและบิล
 • ปวช.การบัญชี หรือการเงิน ขึ้นไป

16-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำแบบ ภงด 1 3 53 ภพ.30 ในแต่ละเดือน
 • เพศหญิง อายุ 23 -28 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือการเงิน

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช.หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

16-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำและตรวจสอบใบสำคัญรับ
 • จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
 • กระทบยอดบัญชีลูกหนี้รายเดือน

16-Feb-17

 

Applied
 • FINANCE OFFICER
 • GOOD WRITING AND COMMUNICATION SKILLS
 • MINIMUM 5 YEARS EXPERIENCE OF FINANCE

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Finance, Accounting
 • Good command of spoken and written English.
 • Excellent Microsoft Office, Accounting, ERP.

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Administration, Major Finance
 • Three to five years of experience
 • Proficiency in Microsoft Excel and Word

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป บัญชี/การเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

16-Feb-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • Senior Finance and Accounting Officer
 • Preparing vouchers (payment, receipt, journal, etc
 • VAT, Tax, Asset

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28-40 ปี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

15-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำภาษี ภงด1,3,53 รายงานภาษีซื้อ+ภาษีขาย
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • รับวางบิล จ่ายเช็ค หักภาษี ณที่จ่าย

15-Feb-17

 

Applied
 • Strong familiarity with QuickBooks
 • Strong English language skills
 • At least 7 years work experience in Finance&Admin

15-Feb-17

THB45k - 90k /month

Applied
 • Aged over 40 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in Finance & Accountin
 • At least 20 years’ experience in finance & account

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or master degree in economics
 • 3 years experience in financial marketing
 • developing and implementing complex marketing

15-Feb-17

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่บัญชี และการเงินประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี หรือป.ว.ส.ด้านบัญชี
 • รับสมัครด่วน

15-Feb-17

 

Applied
 • Minimum of 2 years of experience
 • Bachelor’s degree in Finance or Accounting
 • Collecting data to do the annual budget

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or above in financial.
 • experience in verify cash flow project, financial.
 • Experience in manufacturing business is advantage.

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.