• เพศชาย-หญิง
 • อายุ 18-35 ปี
 • มีทักษะในการทำงาน

25-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Finance and Accounting fields
 • 1 + years of working in Finance and Accounting
 • Proven Communication and organizational

25-Mar-17

 

Applied
 • ติดตามหนี้ที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญา
 • จัดทำรายงานการติดตามหนี้แก่ผู้บังคับบัญชา
 • บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรีทางการบัญชี มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

24-Mar-17

 

Applied
 • Opportunity to work in dynamic and fun environment
 • Fast career Development
 • Competitive Compensations & Benefit Program

24-Mar-17

 

Applied
 • Master’s Degree in Accounting / Finance
 • Ability to communicate in English
 • Good knowledge of SAP and Excel

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Diploma/ Degree in Accounting or any related
 • Must have knowledge of Microsoft Office
 • Good written and spoken English

23-Mar-17

THB25k - 35k /month

Applied
 • Experience in Finance Planning / Analysis
 • Can work at Khonkean
 • Strong Excel (Pivot, V Look Up)

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Treasury / Finance exp. with good cash management
 • Good command of English with work well independent
 • Fast Learner, Flexible and Adaptable

23-Mar-17

 

Applied
 • ทำหน้าที่วางแผนการเงินรับ-จ่าย
 • ปริญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน อย่างน้อย 4 ปี

23-Mar-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • ปวส.- ปริญญาตรี สาขา การเงิน
 • มีประสบการณ์ 0-1 ปี

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in Accounting or Corporate Finance
 • 5 years’ experience in accounting is required
 • Ability to use ERP system (SAP) is an advantage

21-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารทางการเงิน ลงบัญชี
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • ปวส.-ปตรี. สาขาบัญชี หรือ การเงิน

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ ระหว่าง 22-35 ปี
 • จบปริญญาตรี มีผิวหน้าที่ดี
 • สาามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้

20-Mar-17

 

Applied
 • รับเงินและเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
 • ปวส. บัญชี/การเงิน ขึ้นไป
 • ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

20-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.