• การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ บริหารจัดการบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้
 • สามารถทำรายการรับ-จ่าย, กระทบบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้

7 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์โดยตรงด้านบัญชี 4 ปี
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

8 hours ago

 

Applied
 • Exp in accounting & Finance from Manufacturing
 • Knows BOI/NON BOI, taxation and Costing account
 • CPD license is required

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good responsible for the receivables and Sales
 • Prepare record of accrued expenses
 • Issue withholding tax certificates to suppliers

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Experience in manage financials
 • Proficient in MS Office
 • Excellent problem solving and analytical skills

19 hours ago

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Senior Accounting and Finance Manager
 • Accounting
 • Finance

19 hours ago

 

Applied
 • Senior Accounting and Finance Manager
 • Accounting
 • Finance

19 hours ago

 

Applied
 • Accounting Finance senior manager
 • Finance Controller in Logistics Business
 • CPA

19 hours ago

 

Applied
 • Finance and Accounting Manager
 • Finance Manager, Accounting Manager
 • CPA, CPD, Audit, Taxation, General Accounting

19 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Finance and Accounting in Listed / Public company
 • 10 Years exp. in tax, F45 and financial statement
 • Good command of English

19 hours ago

 

Applied
 • Age between 30 - 45years old
 • Degree or higher in Accounting, Finance or MBA
 • Experience with Oracle software is preferable

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Report all monthly financial information
 • Execute the budgeting and forecasting activities
 • Fulfill day-to-day accounting operations

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 7 years in Finance & Accounting functions
 • Exp. in financial analysis, risk management
 • Exp. in implementing business planning, budgeting

19 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 26-35
 • Bachelor's Degree in Finance, Accounting / realted
 • 3 - 5 years working experience

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Financial & Operation Control
 • background of the restaurant business
 • implement and set up system

19 hours ago

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Qualified to degree level in Accounting, Finance
 • Preferably aged between 30-40 years old.
 • accounting / finance experience

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least bachelor degree, prefer master degree
 • 8 - 10 years experience in in a Trading
 • Good planning and outstanding skills

19 hours ago

 

Applied
 • Good knowledge in cash management, Tax
 • Minimum 7 years of experienced
 • Experience in management role more than 4 years.

19 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Degree or higher in Accounting, Finance
 • Experiences in Freight Forwarding
 • Good command of both spoken and written English

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master degree in Finance, Intl. Business.
 • 5 years related experience in Financial Planning.
 • Good verbal and written communication skills.

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, 25 years old up.
 • Bachelor’s Degree in Accounting.
 • Demonstrated problem solving skill

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Finance and Accounting Manager
 • International company
 • Trading company

19 hours ago

 

Applied
 • 10 years’ experience in accounting and finance
 • Degree or higher in Accounting and Finance
 • Manage and monitor accounting and finance function

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 10 years of experience
 • Responsible for the overall country F&A
 • Must hold CPA

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good English communication.
 • 5 years up experience.
 • Good planning, work well under pressure

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Control overall of accounting & financial function
 • Book keeping, account analysis, account
 • A/R & A/P control and follow up

06-Dec-16

 

Applied
 • Male / female, Thai, age 37 - 46 years old
 • Bachelors degree in Accounting, has CPD
 • Willing to stay and work in Rayong.

06-Dec-16

 

Applied
 • CPA / MBA / Oversea graduate is a big plus
 • 15 years experience in accounting
 • Able to close account, good knowledge in taxation

06-Dec-16

 

Applied
 • Age 33 - 44 years old
 • Bachelor’s / Master’s Degree in Accountancy
 • Excellent command of English and computer literacy

06-Dec-16

 

Applied
 • Male / Female, age 40 - 47 years old
 • degree or higher in Accounting from a reputable
 • Very strong experience in Financial Analysis

06-Dec-16

 

Applied
 • 7 years of experience in financial functions
 • Exp in e-commerce, Banking and Online payment
 • CPA license is preferred, Excellent in English

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านภาษี
 • จัดทำ Cash Flow รายสัปดาห์และรายเดือน
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

06-Dec-16

Base salary + high commission

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการเงิน และบัญชี
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชี – การเงิน 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ

06-Dec-16

 

Applied
 • 7 years of relevant experience
 • Degree or higher in Accounting, Finance
 • Good command of written and spoken English

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • รับสมัครงานบัญชีการเงิน
 • หางาน,รับสมัครงาน
 • งานบัญชี,งานการเงิน

06-Dec-16

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • Accounting and finance background from Banks
 • CPA is a plus
 • Good command of English

06-Dec-16

 

Applied
 • Oversee Accounting operations & internal controls
 • Supervise Financial planning & reporting operation
 • Min. Degree in Accounting and 6 years' experience

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Manage and control accounting and finance
 • Prepare and manage financial and accounting
 • Review and verify financial reports

06-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor in Finance, Accounting, Economics
 • male/female, 2 years experience in Finance
 • 27-30 years

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in account / finance
 • Excel literate, plus SAP will advantage
 • Good command of written and spoken English

06-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีทั้งระบบในงาน
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่

06-Dec-16

 

Applied
 • master of Account / Financial age 32-42
 • Financial statement and monthly financial performa
 • Forecast and annual budget, Analysis

06-Dec-16

 

Applied
 • Male or Female, 25 years old up.
 • Bachelor’s Degree in Accounting.
 • Demonstrated problem solving skill

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Great Salary and Benefits
 • Huge career growth potential
 • Located in Bangkok

06-Dec-16

 

Applied
 • Required GMP, ISO 9001, ISO 13485 and ISO 14001
 • Knowledge of accounting, value added tax
 • Salary 800K or above, work at Lat Krabang

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Plan, organize and control the client company
 • Contact & Cooperate with Bank Concerned Government
 • Maintaining a full set of company Accounting

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Property procedure
 • Manage space & seat planning, an offer renovation
 • Resolve issues related to property and security

05-Dec-16

 

Applied
 • The Accounting Manager is responsible for all area
 • Must be CPA Qualified
 • Must Have Bachelors Degree in Accounting / Finance

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • SAP software
 • VAT, Withholding Tax
 • e-payment Bank

05-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.