• ประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน 3 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี ขึ้นไป

1 hour ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ทำงาน 8.00-17.30 (จันทร์ - เสาร์)
 • ตรวจสอบเอกสาร รับ-จ่าย เงินสดย่อย
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • กำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานด้านบัญชี
 • จัดทำแผนธุรกิจและแผนงานงบประมาณประจำปี
 • ดูแเรื่องการรับชำระหนี้ การลดหนี้ การรับคืนสินค้า

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • age not over 35 years old
 • 3 years’experience in Finance and Accounting

8 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ระดับจัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 5-10 ปี
 • สามารถปิดงบการเงินได้

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • SAP System
 • SAP Consultant
 • Finance & Accounting

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • VP – Finance & Accounting
 • VP Finance & Accounting
 • VP Finance & Accounting

13 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง , เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความเป็นผู้นำ, มนุษยสัมพันธ์ดี

13 hours ago

 

Applied
 • reconcile cash
 • Knowledge of TAX & VAT
 • Recording journal voucher

19 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting.
 • CPA and MBA in Finance or Accounting will be prefe
 • Male or Female, Age 30-40 years

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female age between 20 – 27 years old.
 • Diploma or Bachelor’s Degree in Accounting.
 • Experienced 0 - 2 years in accounting.

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Management and Financial Reporting.
 • Budgeting and Tax Compliance.
 • Experience in SAP.

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Team leader to drive the Team of Accounting
 • 7+ years of experiences in leadership roles
 • Report directly to the President

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ธุรกิจค้าปลีกในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ
 • ธุรกิจที่มีทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ธุรกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Aged over 35 years old.
 • Bachelor’s Degree in Accounting/Corporate Finance.
 • Minimum of 5 years’ experience in accounting is re

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปิดงบในแต่ละเดือน
 • วุฒิป.ตรี ขึ้นไป สาขาบัญชีโดยตรง
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชีทั้งระบบ 5 ปีขึ้นไป

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • CPA and MBA in Finance or Accounting preferred
 • Minimum 10 year experience in Accounting or FIN

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s / Bachelor’s Degree in Accounting
 • 12 years of Finance and Accounting experience
 • Good understanding of VAT, Withholding Tax

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Leading Japanese electronic appliance company
 • Finance and Accounting
 • Career path

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 3 mths, Health & Life Insurance, Lunch, etc.
 • Manufacturing of Electronic products
 • Experience in Accounting of Manufacturing

23-May-17

 

Applied
 • Aged over 35 years old
 • Degree in Accounting/Corporate Finance
 • Minimum of 5 years’ experience in accounting

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor's / Master’s Degree in Accounting;CPA
 • At least 2-4 years of accounting
 • Fluent/Very good in English (write & speak)

23-May-17

 

Applied
 • Male / Female, Thai nationality only
 • Good command of written and spoken in English
 • 5 years of accounting experience

23-May-17

 

Applied
 • Manage a full set of accounting activities
 • Prepare balance sheets, cash flow statements
 • 10+ years of experience in Accounting and Finance

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Aged over 30 years old.
 • Bachelor’s degree or higher in Finance
 • CPA is a plus

23-May-17

 

Applied
 • Minimum of 10 years of experience in Finance and A
 • CPA certified , Strong Leadership ,
 • Knowledge of Thai tax law and Thai reporting

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Finance and accounting,budget & internal control
 • Set budget&monitor actual expense with management
 • Conduct financial analysis as required

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Good command in English
 • Can working under pressure
 • Optimize and standardize the accounting Process.

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Commercial Finance
 • Accounting & Accounting Strategy
 • SET & SEC

23-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี
 • มีประสบการณ์และทักษะการเป็นหัวหน้า
 • ปิดงบภายในและจัดทำรายงานบัญชีบริหาร

23-May-17

 

Applied
 • Finance & Accounting Experience with SAP Programme
 • Good Command of English
 • Experience working with MNC Company with BOI

23-May-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • degree in Finance, Accounting or a related field
 • 10 years of experience in finance and accounting
 • Strong leadership, analytical

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • General Accounting and Financial
 • Tax Regulations
 • Consolidate financial statement

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Finance Manager
 • Accounting
 • All accounting monthly closing, AR, AP,

23-May-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • Thai Nationality, male or female
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting
 • 5 years working experience in accounting

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • BOI Experience
 • Manufacturing/ Assembly Company Experience
 • 5 years work experience

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญาตรี ขึ้นไป สาขา การบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์ ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ หรือ เช่าซื้อ
 • มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Finance, Accounting
 • Female, 2 years experience in Accounting
 • 23-27 years

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Good command of English
 • Background in property or real estate
 • CPA license

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in accounting or relatefield
 • 3-5 years’ experience in AR / AP / GL
 • Basic accounting knowledge and Oracle experience

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor or Master's Degree in Accounting.
 • 7 - 10 years’ experience in Securities accounting
 • Supports budget and forecasting activities.

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านเจ้าหนี้
 • วางบิล, รับเช็ค, ดูแลเงินสดย่อย
 • เพศชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี

23-May-17

 

Applied
 • Male/Female, age 30-35 years old
 • 7 years of experience in Finance and Accounting
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

23-May-17

 

Applied
 • อายุ 35-45 ปี จบปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาบัญชี
 • ประสบการน์ในตำแหน่ง ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

23-May-17

 

Applied
 • 7 years’ experience in accounting
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Strong knowledge of accounting principles

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Masters degree or higher in Finance, Accounting
 • Having 5-10 years of work experience in F&A
 • Strong Finance and Account Management

23-May-17

 

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถขับรถได้

23-May-17

 

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย
 • อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถขับรถได้

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.