• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านงานบริหารหน่วยรถให้บริการ 7 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการวิเคราะห์ ลงพื้นที่ เข้ากับผู้อื่นได้

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage Field Support Team to implement CS policy
 • Manage team and resources to achieve business KPIs
 • Act as BD on feasibility of expansion/termination

24-Apr-17

 

Applied
 • Male or female, aged 28 - 35 years old
 • Degree or higher in any related fields
 • 3 years' work experience in Sales function

24-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • Previous experience in automotive business
 • Excellence in Interpersonal and communication skil
 • Good analytical qualitative and problem solving sk

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Update and exchange market information
 • Build the trial plan, field realization
 • Introduction and promotion of Limagrain products

21-Apr-17

 

Applied
 • Effectively manage field force manpower planning
 • Manage target allocation hierarchically nationwide
 • Regularly analysis the KPI achievement

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Lead Field Force Management
 • Retail Operation
 • Data Analysis, Strategy Implementation

19-Apr-17

 

Applied
 • Male age 35-42, Bachelor or higher in any field
 • 5 years’ exp. in sales Steel,Coil center
 • Max to 70,000 + Bonus + Benefits

19-Apr-17

 

Applied
 • planning and production
 • vendor management
 • Supply Production Planning

21-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.