• ปริญญาตรี/โท บัญชี บริหารธุรกิจ วิศวกรรม สถาปัตย์
 • ผ่านการทำงานระดับผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ 5 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบริหารทรัพย์สิน อาคารสถานที่ ธุรการ

02-Dec-16

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Responsible for the overall day-to-day operations
 • Planning, supervising & monitoring administrations
 • Ensuring that all operating procedures

01-Dec-16

 

Applied
 • วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
 • ควบคุมติดตามการใช้งบประมาณ
 • วางแผนการซ่อมอุปกรณ์

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Deliver Facility & Real Estate Management services
 • Real Estate Management: portfolio and project mana
 • Managing outsourcing suppliers at country level

01-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.