• เพศหญิง สัญชาติไทย อายุระหว่าง 22 - 27 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น
 • สามารถสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age : 21-28,Male or Female
 • Bachelor or Master degree in Business, Logistics
 • Excellent in english, Toeic 700

20 hours ago

 

Applied
 • Female, Age 23-30 years old
 • degree in Logistics Management , Administration
 • Have experience in Export or logistics management

24-Oct-16

 

Applied
 • Bonus 2 - 3 mths, Health Insurance, Provident Fund
 • Building Security System Service
 • 3yrs, exp, in Import & Export shipping

23-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any related field
 • 0 - 3 years experience in Import-Export
 • Fresh Graduated are also welcome

22-Oct-16

 

Applied
 • Job R Arrange loading plan for all products
 • Contract Freight Forwarder, Transport
 • Prepare shipping document for Customs

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in any related field
 • 0 - 3 years experience in Import-Export
 • Fresh Graduated are also welcome

20-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.