• จดบันทึกและสรุปการประชุมให้กับผู้บริหาร
 • ติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติ(อังกฤษ/จีน)
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Female, age over 30 years old
 • Bachelor degree or higher in Business Admin.
 • Minimum 5 years of experiences as a secretary

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, Thai nationality, 27-35 years old
 • Bachelor's or Master's Degree in Bus. Admin/Arts
 • Min Experience of 3-5 yrs / Min TOEIC score of 750

29-Apr-17

 

Applied
 • Male or Female, age not over 30 years old
 • min 4 year Exp. in Secretary, listed company
 • good command in English (Toeic 700)

29-Apr-17

 

Applied
 • At least 5 years of relevant working experience.
 • Good command in English.
 • Good customer service skills.

29-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Female with age of 25-35 years old
 • Degree in Business Administration
 • 3 years work experience up in secretariat

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง ปริญญาตรี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านเลขานุการ ประมาณ 1-2 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์เป็นของตนเอง

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Business Admin or related
 • 3 years experience in Secretary to management
 • Good in English and Computer literacy

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลภาพลักษณ์ผู้บริหาร
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนในระดับดีมาก พูด อ่าน เขียนคล่อง
 • เพศหญิง โสด หน้าตา-บุคลิกภาพดี สูง 165 ซม.ขึ้นไป

28-Apr-17

 

Applied
 • แปลงาน(ภาษาจีน) ร่างจดหมาย ติดต่อสถานฑูต
 • ภาษาจีนในระดับดีมาก พูด อ่าน เขียนคล่อง
 • เดินทางไปต่างประเทศได้สะดวก เช่น ฮ่องกง จีน

28-Apr-17

 

Applied
 • Execellent command of English
 • At least 10 years of exp in Executive Secretary
 • Hands-on, independent, able to handle pressure

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ทักษะ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม
 • ประสบการณ์ทางด้านเลขา 3 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

28-Apr-17

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Secretary to MD
 • Executive secretary
 • Admin Manager

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกร Microsoft.office, ได้เป็นอย่างดีดี

27-Apr-17

 

Applied
 • Age over 28 years
 • At least 5 year experience in Secretary
 • Organized and mature

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Executive Secretary
 • Secretary
 • Personnal Assistant

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Legal working experience will be advantage.
 • Bachelor’s degree in Law or political Science are
 • Support executive management with all secretarial

27-Apr-17

 

Applied
 • Minimum 3 years’ experience in executive secretary
 • Good in English communication
 • Ability to work under pressure

27-Apr-17

 

Applied
 • มีไหวพริบ
 • บุคคลิกภาพดี
 • มีความคล่องแคล่ว

27-Apr-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • บริหารตารางนัดหมายของผู้บริหาร
 • จัดทํารายงานการประชุม วาระการประชุม
 • ประสบการณ์งานเลขานุการ 3-5 ปีขึ้นไป

26-Apr-17

 

Applied
 • Secretarial job and executive support
 • Performing a variety of secretarial
 • Excellent of English communication

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
 • ร่วมทีมศักยภาพสูง
 • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร

26-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปกรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่องานที่ทำ

26-Apr-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Executive Secretary
 • Executive Assistant
 • Personal Assistant

26-Apr-17

 

Applied
 • ป.ตรี สาขา บริหาร การจัดการ
 • สามารถพูดอ่านเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

26-Apr-17

 

Applied
 • ป.ตรี สาขา บริหาร การจัดการ
 • สามารถพูดอ่านเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • เดินทางต่างจังหวัดได้
 • ***มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี***

26-Apr-17

 

Applied
 • Executive Secretary (Mandarin Speaking)
 • Administrator
 • Chinese

26-Apr-17

 

Applied
 • Female age 24-28 years old
 • Excellent in English
 • Good Personality

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in related field
 • Perform administration & Secretarial support
 • Provide secretarial and administrative services

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Executive Secretary
 • Secretary
 • administration

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์งานเลขานุการอย่างน้อย 2 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • Minimum of 3 years’ experience as Admin
 • Demonstrated ability to work under pressure
 • Fluent in English

26-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • บันทึกรายงานการประชุม
 • กรองข้อมูลต่าง ๆ ก่อนเข้าถึงผู้บริหาร

26-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ทำรายงานการประชุม จดตารางนัดหมายต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานรับโทรศัพท์ อีเมล์ และการต้อนรับ

26-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ในงานประสานงาน เลขานุการ

26-Apr-17

 

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

25-Apr-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Minimum of six year experience performing a variet
 • Experience in supporting a Board of Director
 • Good command in written and spoken English

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การบริหารจัดการ หรือเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานธุรการหรือเลขานุการมากกว่า 2 ปี
 • มีความรู้ความชำนาญในงานเอกสาร และคอมพิวเตอร์

25-Apr-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษดี
 • อายุ 28-35 ปี

25-Apr-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Domestic &International Travel bookings
 • Thai to ENG and Eng to Thai translation work
 • Assist with some personal matters

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขา,งานเอกสาร
 • ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ ของบริษัท

25-Apr-17

 

Applied
 • Providing secretarial assistance to the President
 • Being responsible for all company meeting agendas
 • Organizing and preparing agendas

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years' experience
 • as Executive Secretary
 • Age over 28 years

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.