• ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านเลขานุการ
 • ประสบการณ์ 0 - 2 ปีขึ้นไป ด้านเลขานุการ
 • มีทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years experience in Secretary position
 • Dynamic/Hands-on/Good personality
 • Working Mon-Fri

20-Jan-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 1 year experience (welcome new grad)
 • Excellent English Communication
 • Hands-on, proactive, good personality

20-Jan-17

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 2-5 ปี
 • จัดการประชุมระดับบริหาร

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • งานด้านเลขานุการให้ผู้บริหาร
 • ร่างจดหมายตอบโต้หน่วยงานสถาบันต่างๆ
 • จัดตารางนัดวาระการประชุม

19-Jan-17

 

Applied
 • secretary
 • good command in English
 • age 25 - 35 yrs

17-Jan-17

 

Applied
 • Thai, Female, age 32 - 44 years
 • Bachelor degree in any fields
 • MBA or oversea graduate is a big plus

17-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.