• Bachelor's degree in related fields
 • Minimum 1 years of experience in Sales
 • Having own car

4 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Fresh graduates are welcomed
 • Event Marketing

16 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • งานนอกสถานที่
 • ชอบงานการขายและการตลาด
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์

17 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor's Degree in any field
 • Fresh Graduates are welcome to apply
 • Love to work and talk with people*

20 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Good Attitude and Outgoing Person
 • รายได้ 20,000 up

20-Feb-17

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Fresh graduates are welcomed
 • Supporting broader sales

19-Feb-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • FRESH GRADUATE
 • To gain experiences
 • จบใหม่

19-Feb-17

THB20k - 45k /month

Applied
 • รักในการเรียนรู้และรักในการพัฒนาตนเอง
 • โอกาสในการเรียนรู้งานด้านการจัดการและการบริหาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

19-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • ชอบทำงานนอกสถานที่มากกว่างานออฟฟิศ
 • รักความสนุกสนาน ท้าทาย
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

19-Feb-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • FRESH GRADUATE
 • To gain experiences
 • จบใหม่

17-Feb-17

THB20k - 45k /month

Applied
 • มีทักษะการสื่อสารดี
 • มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นในการทำงาน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

17-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • Event Sales Manager Urgent !
 • Event Sales Manager 1 positons
 • 3 Years Minimum experience in EVENT filed

17-Feb-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขายงานอีเว้นท์ กิจกรรมการตลาด
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมุมมองใหม่ๆ
 • ทักษะการพูดดี สามารถเจรจาต่อรอง โน้มน้าว ปิดการขาย

16-Feb-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor's degree in related fields.
 • Good command of English.

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช / ปวส / ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์

13-Feb-17

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.