• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี
 • ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง อาคาร และโรงงาน

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบ (Design), ประเมินราคางาน (Estimate)
 • ควบคุมงานระบบประกอบอาคาร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบ(Design), ประเมินราคางาน (Estimate)
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-55ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไปในสายงานการประมาณราคา
 • มีการวางแผนที่ควบคุมจัดเก็บเอกสารข้อมูลได้ดี

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.สายโยธา-ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
 • ย้ายที่พักได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา
 • มีประสบการณ์ จบใหม่ 0-3 ปี ด้านอาคารโรงงาน
 • มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ วิศวกรรมควบคุม (ถ้ามี)

18-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีความรู้ทักษะการคำนวณตัวเลขเป็นอย่างดี
 • ผ่านงานควบคุมงานก่อสร้างมาด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป (โยธา)
 • ประมาณราคางานสำรวจ ออกแบบ งานถนน
 • สถานที่ปฏิบัติงาน บางเขน

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.