• ตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอราคา ตาม spec
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ประสบการณ์เป็นวิศวกรประเมินราคาอย่างน้อย 10 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • Male or female, Thai nationality, 24 - 35 years
 • Degree or higher in Mechanical Engineering
 • 2 years of experience in design

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ถึง 3 ปี
 • จบการศึกษาทางด้าน วิศวกรรมโยธา
 • มีความรู้ความเข้าใจหลักการประมาณราคาเบื้องต้น

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้าววิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ 15 ปี ขึ้นไป

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, 24 - 35 years old
 • Degree or higher in Mechanical Engineering
 • Good command of English

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in factory mechanical system design
 • Possess Level 2 Engineering License
 • Able to speak and write in English

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา
 • มีประสบการณ์ จบใหม่ 0-3 ปี ด้านอาคารโรงงาน
 • มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ วิศวกรรมควบคุม (ถ้ามี)

05-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ วิศวกรรมโยธา
 • ใช้โปรแกรม AUTO CAD ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านประมาณราคา งานระบบโรงสี/อาคาร

02-Dec-16

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • หญิง , ชาย / อายุ(ปี) : 22 - 29
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • สามารถไปดูงานตามโครงการได้ครั้งคราว

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • สามารถไปดูงานตามโครงการได้ครั้งคราว

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน 2-3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ประมาณราคางานก่อสร้าง โยธา
 • มีประสบการณ์ในงานประมาณราคา 2 ปี ขึ้นไป
 • จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์งานคอนโด

30-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.