• อายุ 24-35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ใจเย็น มีใจในการบริการ

22-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.