• School located in Central Bangna
 • Good offers
 • Nice environment

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • สอนวิชาอังกฤษระดับประถมศึกษา
 • มีใจรักที่จะสอนภาษาอังกฤษ และสามารถสอนภาษาอังกฤษ
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการฝึกสอน หรือสอนในโรงเรียน

21-Jun-17

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • เทรนการสอนในต่างประเทศก่อนเริ่มงาน
 • รักเด็กและชอบงานสอน

21-Jun-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • รับผิดชอบงานสอนตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
 • ชาย , หญิง อายุ 21 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก

21-Jun-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานสอนตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

21-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป
 • รับผิดชอบงานสอนตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวคอร์สเรียนกับผู้ปกครอง

21-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.