• วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้และทักษะด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร

20-Jan-17

 

Applied
 • Engineering & Maintenance in MNC Manufacturing
 • PM Robotic, PLC and Facility control
 • Good In English

20-Jan-17

 

Applied
 • Manufacturing Engineering & Maintenance experience
 • Exp from Plastic packating Manufacturing is a must
 • OEE /project management/ kaizen expereinced

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or higher degree in Engineering.
 • Mechanical, electrical or manufacturing.
 • English (Business level).

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, aged over 40 years old
 • Degree or above in Engineering or a related field
 • 5 years experience at management level in engineer

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 35 - 43 years old
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Mechanical
 • 12 years experience in engineering

17-Jan-17

 

Applied
 • Schedule maintenance according to plant
 • Assign duties to maintenance employees
 • Process work orders by priority

17-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.